Internet of Things and People (IoTaP) är ett forskningscentrum som undersöker hur man kan dra nytta av sakernas internet, det vill säga olika typer av uppkopplade vardagsföremål, maskiner och fordon. Här arbetar forskare inom framför allt datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter från industrin och offentliga organisationer, men också med slutanvändare.

Vår vision är att bli en internationellt ledande forskningsmiljö som på ett integrerat sätt studerar både de mänskliga och de tekniska delarna av Internet of Things.

Paul Davidsson, föreståndare för Internet of Things and People

Totalt antal träffar: 13

Vår forskning

Till stor del är det teknikutvecklingen som har drivit på framväxandet av fältet sakernas internet (IoT). Datorkraft och uppkoppling blir mindre, billigare och mer energieffektivt – vilket gör det möjligt att ansluta och förstärka ett ökande antal objekt. Men hur människor kan använda dessa nya tekniska möjligheter på ett meningsfullt sätt är fortfarande en öppen fråga. För att utveckla framgångsrika produkter och tjänster måste användarnas perspektiv integreras i studierna på sakernas internet.

Vårt uppdrag är att:

 • hantera viktiga samhällsutmaningar genom IoT-forskning
 • producera ny kunskap som vid tillämpning ger värde för IoT-användare
 • bidra till innovation genom samproduktion med industriella och samhälleliga organisationer
 • publicera forskningsresultat regelbundet i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter och presentera resultaten vid ledande vetenskapliga konferenser
 • informera organisationer och en bred publik om forskningsresultat genom seminarier, populärvetenskapliga artiklar och medieuppträdanden
 • erbjuda en attraktiv arbetsmiljö

Mer ingående beskrivningar om forskningen finns på vår engelska sida

Forskningsområden

Våra forskningsområden är inriktade på interaktionsteknik, inbäddad intelligens och användarcentrerad utveckling.

Forskningsprojekt

Forskningspublikationer

Utbildning

Internet of Things Master’s Programme

Forskarutbildningskurser:

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Bahtijar Vogel

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Bahtijar Vogel

Aim

The aim of the course is to give the students insight into the role of digitalization in the development of a more sustainable society and understanding of the relevant sustainability aspects of digitalization. In addition, the students will learn about the potential risks of digitization from a sustainability perspective and how they can be managed

Course code

MAU0001

Syllabus

Syllabus: Sustainable digitalization

Course start

6 November 2023

Contact persons

Course responsible-  Paul Davidsson
Course administrator - Susanne Lundborg

Organisation och samarbetspartners

Totalt antal träffar: 40

Rådgivande kommitté

 • Johan Eker, Ericsson, Lunds universitet (ordförande)
 • Anna Gillquist, Region Skåne
 • Martin Höst, Malmö universitet (Fakulteten för teknik och samhälle)
 • Anders Kottorp, Malmö universitet (Fakulteten för hälsa och samhälle)
 • Niklas Malmros, Sigma Technology
 • Annika Olsson, Malmö universitet (Fakulteten för kultur och hälsa)
 • Andrej Petef, Sony Mobile
 • Maria Stellinger Ernblad, Malmö Stad

Samarbetspartners

Nuvarande och tidigare partners som har samarbetat med IOTAP i olika projekt:

Nätverk

NMSA – Network for Mobile Services and Applications
Internet of Things Sweden
K2 National Knowledge Centre for Public Transport
ITS Postgraduate School

Företag

4IT
All Binary
Apptus Technologies
Arduino
Arla
Arvax Consulting
Aura Light
AutoIDExpert
Axelerate Motorsport
Axis Communications
Bergendahl Food
Biosync Technology
Blackberry Sweden
Boris Design
Bring
Bröderna Hanssons
Cybercom Sweden
Data Ductus
DSV Road
E.On Sweden
Electrolux
Ericsson
Flextrus
Fraktkedjan Väst
Fujitsu Sweden
GS1 Sweden
Health Guide IRL
HiQ Skåne
Husqvarna
IBM Svenska
IKEA
Media Evolution
Nobina
Odd Hill
Packbridge
Perch Dynamic Solutions
PosTrack Europe
Preem
Samtrafiken
Scan
Scandinavian CleanTech Group
Scania CV
Schneider Electric
Sensative
Sigma Connectivity
Sigma Technology
Sofiahemmet
Sony Mobile Communications
Svenska Retursystem
System Verification
TeliaSonera Sverige
TerraNet
Tetra Pak
Trivector
u-blox (connectBlue)
Verisure Innovation
Volvo Technology
Wememove
Wireless Maingate
Yanzi Networks
Ziggy Creative Colony
ÅF Technology
ÖGS Bolaget

Organisationen 

Copenhagen Institute of Interaction Design
IVL – Swedish Environmental Research Institute
SICS – Swedish ICT
SIK – the Swedish Institute for Food and Biotechnology
SP – Technical Research Institute of Sweden
Viktoria – Swedish ICT

Föreningar och ideella organisationer

European Network of Living Labs
Friskis & Svettis
Konsumentföreningen Stockholm
Mobile Heights
NTM – Nätverket för Transporter och Miljön
Stockholm Innovation & Growth

Offentlig sektor

Blekingetrafiken
Citilab – Cornella
Karlshamns kommun
NetPort Science Park
Lunds kommun
Malmö stad
MKB
Region Skåne
Skånetrafiken
Trafikverket

Universitet 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Chalmers
Danmarks Tekniske Universitet
KTH
Lunds universitet
National College of Art and Design (Dublin)
Scuola Superiore Sant`Anna
Stellenbosch University
Stockholms universitet
University of Bremen
University of Craiova
University of London, Institute of Education
Uppsala universitet