Fakta

Kontaktperson:
Haodong Qi
Finansiär:
  • Swedish Research Council
  • Swedish International Development Cooperation Agency
  • Scientific and Technological Research Council of Türkiye
  • Austrian Science Fund
  • US National Science Foundation
Ansvarig vid Mau:
Haodong Qi
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Laure Tall Initiative Prospective Agricole et Rurale Senegal
  • Tuba Bircan - IDEMA
  • Stefano Maria Iacuc - Harvard University
  • Stefan Lang - Paris Lodron University
  • Emmanuel Letouze - Data Pop Alliance
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2026

Projektbeskrivning

Klimatförändringar (tillsammans med humanitära kriser och andra ekonomiska faktorer och hälsofaktorer) kan leda till att man tvingas flytta inom landet, internationell migration och andra (nya) former av mänsklig mobilitet. Den empiriska kopplingen mellan olika klimatförhållanden och migrationsmönster är dock mycket omtvistad.

Hittills kan inget enhetligt teoretiskt angreppssätt fånga komplexiteten och det kontextuella beroendet i migration som drivits fram av klimatet. För att möta denna klyfta vill CLIMB utveckla ett holistiskt tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att bättre förstå de mekanismer som ligger bakom sambandet mellan klimat och migration, och som kan förutsäga mönster i tid och rum i Afrika och andra platser.

Specifikt kommer vi att undersöka hur klimatförändringar kan komma att interagera med konflikter, fattigdom och epidemier och hur dessa krafter tillsammans kan driva på migrationen. Fokus ligger särskilt på Afrika.

Mer information om forskningsprojektet på Belmont Forums webbplats