Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Ansökan och antagning 

Ansökan till VAL vårterminen 2021 är öppen 15 september - 15 oktober. Till VAL ansöker du via lararutbildning.nu.

Behörighet

För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan eller gymnasieskolan. Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Från och med studiestart vårterminen 2021 gäller nya regler för dig med omfattande yrkeserfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången hösten 2020 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2020. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Så ansöker du

Du ansöker via Lärarutbildning.nu. Tänk på att du behöver bifoga ditt tjänstgöringsintyg. 

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Komplettering sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter och en individuell studieplan upprättas för alla sökande som antas. Utbildningen kommer att anordnas på minst halvfart och planeras med hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärar-/arbetslivserfarenhet.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på distans via en webbplattform med några dagars campusträffar i varje kurs. Vissa ämneskurser bedrivs endast som campusförlagda heltidsstudier.

Tillgodoräkna tidigare studier

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde krävs relevant lärarerfarenhet av minst två års omfattning så att denna låter sig bedömas i förhållande till examensmålen.

Lagar & förordningar

Ansök om examen

Ansök om examen

Efter avslutade studier inom VAL ska du ansöka om examen via nedanstående blankett. Observera att kurserna måste vara avslutade och godkända i Ladok för att examen ska kunna utfärdas.

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Pähr Hansson, VAL-projektet
205 06  Malmö

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK

Kontakta VAL via e-post


location Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
email icon val@mau.se

För frågor angående förskola, fritidshem eller åk 4-6


email icon louise.luhr@mau.se
phone icon 040-665 8519

För frågor angående ämneslärare åk 7-9 eller gymnasieskola


email icon christian.strandell@mau.se
phone icon 040-6658022
time Telefontid: Mån-ons kl 10:00-12:00, Torsdag kl 13:00-15:00, Fredag kl 09:00-15:00