Arbetar du som obehörig lärare i förskola eller skola? Då kan vidareutbildning av lärare, VAL, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen. VAL är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i förskola eller skola. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

 

Behörighet

Behörighet

För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan eller gymnasieskolan.

Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Nu ges fler som är verksamma inom förskolan eller fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Du som är verksam i förskola eller fritidshem och som har lång erfarenhet kommer att prioriteras inför antagning till hösten 2021.

För dig med omfattande yrkeserfarenhet finns särskilda möjligheter till tillgodoräknanden och kortare studietid. Du kan läsa mer om det längre ner. 

Här ansöker du till VAL

Aktuella utbildningsomgångar på Malmö universitet- förskollärare och lärare

Läs mer om de tre utbildningsomgångar som är sökbara på Malmö universitet.

Nu ges fler som är verksamma inom förskola och fritidshem möjlighet att studera genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande med lång erfarenhet kommer att prioriteras inför antagning till hösten 2021.

 

Särskilda möjligheter för dig med lång yrkeserfarenhet

För dig med omfattande yrkeserfarenhet finns särskilda möjligheter till tillgodoräknanden och kortare studietid.

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2021 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2020 och att du var anställd den dagen.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Utbildningens genomförande

Individuell studieplan

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Komplettering för att nå examen sker utifrån varje individs behov, examensmål och meriter.

Studier sker både på distans och campus

I den mån det är möjligt bedrivs studierna på halvfart på distans via en webbplattform med några dagars campusträffar i varje kurs. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Beroende på dina individuella behov kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall kurser eller delar av din utbildning som campusförlagda heltidsstudier.

Tillgodoräkna tidigare studier

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom utbildningsvetenskaplig kärna/allmänt utbildningsområde krävs relevant lärarerfarenhet av minst två års omfattning så att denna låter sig bedömas i förhållande till examensmålen.

Lagar och förordningar

Ansök om examen

Ansök om examen

Efter avslutade studier inom VAL ska du ansöka om examen via nedanstående blankett. Observera att kurserna måste vara avslutade och godkända i Ladok för att examen ska kunna utfärdas.

Blankett för ansökan om examensbevis för Lärarexamen

Skicka examensansökan till:

Malmö universitet
Lärande och samhälle
Pähr Hansson, VAL-projektet
205 06  Malmö

Alternativt scanna in ansökan och skicka den med e-post till val@mau.se. 

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK

Kontakta VAL via e-post


location Malmö universitet, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö
email icon val@mau.se

För frågor angående förskola, fritidshem eller grundskolans tidigare år F-6


email icon louise.werner@mau.se
phone icon 040-665 8519

För frågor angående ämneslärare åk 7-9 eller gymnasieskola


email icon christian.strandell@mau.se
phone icon 040-665 8022
time Telefontid: tisdag-onsdag kl 10:00-12:00, torsdag kl 14:00-16:00