Presentation

Jag har bakrund som förskollärare och har diputerad i matematikens didaktik vid Högskole på Vestlandet, Bergen, Norge i november 2021. Jag arbetar vid institutionen för barndom-utbildning-samhälle på Fakulteten för lärande och samhälle.

Meriter