Förutom ämnesstudierna, som varit jättebra, uppskattar jag att didaktiken integreras med vårt ämne. Det är det bästa med utbildningen. Våra lärare delar med sig av sina erfarenheter från arbetslivet.

Cajsa Jörnvi, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Samhällskunskap

I ämnet Samhällskunskap och lärande undersöker vi hur individ och samhälle påverkar varandra lokalt, regionalt och globalt. Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar 120 hp.

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

  • Engelska
  • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
  • Religion
  • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
  • Svenska som andraspråk

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger dig en bra grund att stå för att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet. Du studerar med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bland annat pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i din examen också i årskurserna 7-9 förutsatt att dessa är undervisningsämnen i grundskolan. En ämneslärarexamen för gymnasieskolan där idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på lärare så arbetsmarknaden för en examinerad ämneslärare är god.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för gymnasielärare

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Cajsa vill väcka tankar

Tänk att kunna ge kunskap för livet, alldeles gratis. Vistelsen som au pair efter studenten stärkte Cajsa Jörnvis intresse för samhällsfrågor. Nu vill hon väcka egna tankar hos eleverna.

Cajsa vill väcka tankar

Tänk att kunna ge kunskap för livet, alldeles gratis. Vistelsen som au pair efter studenten stärkte Cajsa Jörnvis intresse för samhällsfrågor. Nu vill hon väcka egna tankar hos eleverna.

– På den sida av gatan där jag bodde i Florida låg stora villor, på den andra var det jättefattigt. Det var slående och gjorde mig intresserad av att diskutera samhällsfrågor, tankar och idéer.

Cajsa Jörnvi har samhällskunskap som förstaämne och det lutar att hon väljer engelska som sitt andraämne. 

Samhällskunskap ett föränderligt ämne

Hon lockas över att ”alldeles gratis” kunna förmedla allmänbildning och kunskaper som eleverna förhoppningsvis behåller och har glädje över hela livet. Samhällskunskap är ett föränderligt och ständigt aktuellt ämne, tycker Cajsa som trivs med utbildningen:

– Förutom ämnesstudierna, som varit jättebra, uppskattar jag att didaktiken integreras med vårt ämne. Det är det bästa med utbildningen. Våra lärare delar med sig av erfarenheter som lärare både från skolan och nu på universitet.

En stor inspiration är att se när ”polletten trillar ner” hos eleverna. Men som lärare vill Cajsa Jörnvi förmedla inte bara kunskap.

– Det är inte låst. Det är viktigt att stimulera egna tankar och åsikter och känslan att alla kan vara med och påverka.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se