Presentation

Just nu genomför jag en internationell post dok vid Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Köpenhamns universitet, finansierad av FORTE: "Att växa upp i papperslöshet: Unga vuxnas livsberättelser om hur de påverkats av en barndom levd med ett långvarigt överhängande hot om utvisning – retrospektiva röster från Danmark och Sverige". https://mau.se/forskning/projekt/att-vaxa-upp-i-pappersloshet/

Fram till februari 2023 ledde jag den svenska delen av EU Horizon 2020 projektet "EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions" (MIMY) (mimy-project.eu).

Mitt avhandlingsarbete handlade om barn och familjer i papperslöshet och deras vardagslivserfarenheter. Specifikt studerade jag hur barns rättigheter och "utsattheter" används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro.

Jag är ordförande i svenska IMER-förbundets styrelse (https://imerforbundet.se/).