Presentation

Mina forskningsintressen rör samhällskunskapsämnets och sociologiämnets didaktik, elitskolors utbildningssociologi och landsbygdens vardagsliv. Jag har skrivit en avhandling om undervisningen i samhällskunskap på en elitskola. Avhandlingen hanterar forskning om eliter, alienation och etnografisk metodologi.

För närvarande är jag involverad i ett projekt om landsbygdens vardagsliv och -val. Jag arbetar också med utveckling av sociologisk forskning och undervisning. Jag ingår dessutom i forskningsmiljön Literacy and Inclusive Teaching där jag ägnar mig åt forskning om politisk literacitet samt rural litteracitet.

När jag inte forskar arbetar jag inom ämneslärarutbildningen i samhällskunskap och i lärarlyfts-kursen sociologi för lärare 1-90 hp. Jag är även med i redaktionen för nättidningen Skola och Demokrati.

Forskningsprojekt