Presentation

Jag arbetar med undervisning inom ämneslärarutbildningen i samhällskunskap, studie- och yrkesvägledarprogrammet samt i utbildningsvetenskap som ansvarig för kursen Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mina forskningsintressen rör samhällskunskapsämnets innehåll, former och förutsättningar. Jag har skrivit en avhandling som utforskat alienationsteori inom etnografisk analys. Undervisningen i samhällskunskap på en elitskola utgör observationsstudiens empiri.

För närvarande är jag drivande i utvecklingen av en forskarmiljö inom samhällskunskapsämnet och dess didaktik.