Presentation

Mitt huvudsakliga intresse

Jag är intresserad av glappet mellan policy och praktik och då i synnerhet kring frågor som berör hur demokrati, mångkulturalisering och individualisering framställs och görs. Vilken sorts medborgare förväntas utbildningen "producera". Jag har även ett stort intresse för internationalisering. Hittills har mitt fokus legat på Indien där jag vistas regelbundet.

Min huvudsakliga kompetens

Yrkesmässigt har jag under många år arbetat inom utbildningssektorn, som pedagog, skolchef/förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, utvärderare osv. Min kompetens ligger främst inom skolutveckling/skolförbättring, organisation och ledarskap, men även inom folkhälsa och internationell utbildning, främst med fokus på Indien.