Presentation

Mitt huvudsakliga intresse

Jag är intresserad av hur demokrati, mångkulturalisering, likvärdighet och individualisering framställs och konstrueras och. vilken sorts medborgare utbildningen förväntas "producera" genom skolans demokratiska uppdrag. Ledarskap, policy och organisation ringar in området, men även vad som sker i klassrummet. Jag har ett stort, men just nu vilande, intresse för internationalisering. Hittills har mitt fokus legat på Indien där jag vistats regelbundet.

Min huvudsakliga kompetens

Yrkesmässigt har jag under många år arbetat inom utbildningssektorn, som pedagog, skolchef/förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, utvärderare osv. Min kompetens ligger främst inom skolutveckling, handledning, organisation och ledarskap, men även inom folkhälsa och internationell utbildning, främst med fokus på Indien.