Presentation

Jag är fil. Dr. i Urbana studier och arbetar som forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) samt Urbana studier. Min forskning handlar om mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. Framförallt är jag intresserad av arbetsrelaterad mobbning och trakasserier som uttrycks genom digitala kanaler såsom e-post, SMS, sociala nätverkssajter. I min forskning om nätmobbning och digitala kränkningar studerar jag bland annat uttryck, konsekvenser och olika aspekter av makt och motstånd.

Jag leder ett forskningsprojekt som uppmärksammar lärare och skolledares utsatthet för digitala kränkningar. Läs mer under ' Digitala kränkningar och nätmobbning - en ny arbetsmiljörisk inom skolan´.