Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att speciallärarprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Utbildningen är öppen för sen anmälan.

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Matematikutveckling är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet.

Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna i deras matematikutveckling. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. Du samarbetar med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Dina halvfartsstudier utgörs dels av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus, ca 12–14 dagar i varje kurs, dels av självstudier samt arbete i basgrupp. Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra och de avser bl.a. fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Den treåriga utbildningen ges på halvfart och ger en speciallärarexamen.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår fältstudier dvs. undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet matematik. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Eleverna behöver inte vara på samma sida i matteboken"

När Mikaela Kronström gick i skolan var inte matematik ett favoritämne, men nu är det just matematikutveckling hon stöttar eleverna i. Som speciallärare på Tingdammsskolan utanför Malmö arbetar hon med elever från förskoleklass till årskurs 6.

"Eleverna behöver inte vara på samma sida i matteboken"

När Mikaela Kronström gick i skolan var inte matematik ett favoritämne, men nu är det just matematikutveckling hon stöttar eleverna i. Som speciallärare på Tingdammsskolan utanför Malmö arbetar hon med elever från förskoleklass till årskurs 6.

– Det är roligt att ta nästa steg i karriären som speciallärare utan att byta arbetsplats. Jag trivs på skolan och vill fortsätta jobba där. Jag är ett stöd för både elever och lärare i samarbete med en speciallärare som har inriktning mot språk, säger hon.

Mikaela jobbar med eleverna i mindre grupper eller ute i klassrummen. Eftersom två lärare är på plats samtidigt hinner de hjälpa alla elever.

– Jag ger också stöd till elever som är högpresterande för att de ska ta sig till nästa nivå. Vi arbetar med differentiering i undervisningen, så att eleverna kan arbeta med olika saker. De behöver inte vara på samma sida i matteboken.

När Mikaela började arbeta som lärare var hon först lite tveksam till att undervisa i matematik.

– Men jag fick bra respons från eleverna och märkte att många hängde med i undervisningen. Jag gillar att rita och visa visuellt hur eleverna kan tänka och drivs av att hjälpa dem.

Stöd från andra studenter

På speciallärarprogrammet blir studenterna placerade i en basgrupp med fem studenter, som är ett stöd genom hela utbildningen.

– I min grupp är vi lärare i allt ifrån grundskolans tidigare år till gymnasiet. Jag har fått förståelse för att det ofta är samma problematik som följer med barnen från grundskolan och uppåt. I utbildningen lär vi oss mycket kring specialpedagogik, som vi kan använda i matematiken.

I sitt examensarbete skriver Mikaela tillsammans med en annan student om vad det kan finnas för svårigheter och hinder att lära sig subtraktion.

– Vi undersöker hur lärare i matematik presenterar ämnet för eleverna. Vilka begrepp använder lärarna, pratar de till exempel ”mattespråk” som gör det svårare att förstå?

Kombinerar studier med arbete

Mikaela studerar och jobbar samtidigt och är ledig från jobbet en dag i veckan för studier.

– Vi har undervisning på universitetet en gång i månaden, mellan 2–5 dagar per tillfälle. I början var det en utmaning att vara borta från jobbet, eftersom jag hade hand om en klass och var mentor för 27 elever.

I sin nya roll som speciallärare kan Mikaela fokusera på att hjälpa eleverna, men också på att utveckla organisationen.

– Under utbildningen lär vi oss att förbättra skolverksamheten utifrån den senaste forskningen. Jag kan vara med i förändringsarbetet på skolan och bidra till att förankra mål, arbetssätt och metoder.

Kontakt