Malmö universitet har ett brett utbud av idrottsutbildningar, som ger dig chansen att arbeta inom olika områden av idrottssektorn. Våra idrottsutbildningar är inspirerande och ger dig kunskaper och färdigheter som du kan använda i din framtida yrkesroll.

Om du vill bli lärare i idrott och hälsa för barn och unga i skolan kan du välja mellan våra idrottslärarutbildningar för olika åldersgrupper.

Vi har även utbildningar för dig som vill arbeta med idrott på andra sätt. Våra idrottsvetenskapliga program förbereder dig för att arbeta med bland annat idrottsorganisationer, evenemang, projektledning, träning och hälsofrämjande arbete.

Idrottsvetenskapligt program: inriktning fysisk aktivitet och hälsa

Det idrottsvetenskapliga programmet vänder sig till dig som vill vara med och driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter.

Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa bygger på kunskap om fysisk aktivitet och hälsa, men även aktuella samhällsutmaningar inom fältet. Programmet är anpassat för arbete inom en varierad idrottsvetenskaplig arbetsmarknad. Kurser som ingår är till exempel fysiologi och träning, anatomi, fysisk aktivitet, prestation och coaching, och motions- och prestationspsykologi.

Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa

Idrottsvetenskapligt program: inriktning Sport Management

Det idrottsvetenskapliga programmet vänder sig till dig som vill vara med och driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter.

Inriktningen Sport Management hjälper dig att utveckla kompetenser i strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Utbildningen innehåller kurser i sport marketing, företagsekonomi, idrottsevent och turism, mediekunskap, ledarskap, idrottsjuridik, idrottspsykologi med mera. 

Idrottsvetenskapligt program: Sport Management

Ämneslärare i idrott, årskurs 7–9

Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar kunskaperna i dina valda ämnen, med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare.

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individen som samhället. Ämnesstudierna i idrott omfattar 90 hp.

Ämneslärarutbildning: Idrott, årskurs 7–9

Ämneslärare i idrott, gymnasieskolan

Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar kunskaperna i dina valda ämnen, med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare.

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individen som samhället. Ämnesstudierna i idrott omfattar 120 hp.

Ämneslärarutbildning: Idrott, gymnasieskolan

Grundlärare med inriktning mot fritidshem

Vill du arbeta med barn och ungdomar och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Som grundlärare med inriktning mot fritidshem arbetar du med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola.

Du kan under utbildningen välja att studera 30 hp idrott och hälsa och då utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och analysera undervisning samtidigt som din egen kompetens i ämnet utvecklas.

Grundlärarutbildning: Fritidshem

Mer om inriktningen mot fritidshem

Under utbildningen arbetar du med att fördjupa din förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet, samtidigt som du utvecklar din egen kommunikativa färdighet i lek, rörelse och dans. Du tillägnar dig kunskap om rörelseapparatens funktion och om människans olika förutsättningar för rörelse.

Du lär dig att planera, genomföra och analysera lärandesituationer i bland annat friluftsliv, dans, simning och orientering med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter, elevernas rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö. Hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A är ett behörighetskrav för att kunna välja idrott och hälsa som undervisningsämne.

Grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du bli grundlärare för elever i årskurserna 4–6.

Du kan under utbildningen välja att studera 30 hp idrott och hälsa och då utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och analysera undervisning samtidigt som din egen kompetens i ämnet utvecklas.

Grundlärarutbildning: årskurs 4–6

Mer om inriktningen mot årskurs 4–6

I utbildningen arbetar du med att fördjupa din förståelse för mångsidigheten i idrott och fysisk aktivitet, samtidigt som du utvecklar din egen kommunikativa färdighet i lek, rörelse och dans. Du tillägnar dig kunskap om rörelseapparatens funktion och om människans olika förutsättningar för rörelse.

Du lär dig att planera, genomföra och analysera lärandesituationer i bland annat friluftsliv, dans, simning och orientering med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter, elevernas rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö. Hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A är ett behörighetskrav för att kunna välja idrott och hälsa som undervisningsämne.

Erik vill motivera elever genom idrott: "Alla ska få möjlighet att utvecklas"

Erik Carlbom har jobbat som personlig tränare i flera år och spelat handboll en stor del av livet. Som lärare med inriktning mot fritidshem vill han skapa rörelseglädje och påverka barns hälsa i tidig ålder. Han är också mentor för studenter som får pedagogiskt stöd i sina studier.

Erik vill motivera elever genom idrott: "Alla ska få möjlighet att utvecklas"

Erik Carlbom har jobbat som personlig tränare i flera år och spelat handboll en stor del av livet. Som lärare med inriktning mot fritidshem vill han skapa rörelseglädje och påverka barns hälsa i tidig ålder. Han är också mentor för studenter som får pedagogiskt stöd i sina studier.

– För fem år sedan fick jag diagnosen adhd och med hjälp av pedagogiskt stöd från universitetet har jag hittat en strategi som fungerar. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och ge andra studenter möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Erik har alltid varit i behov av rörelse och är intresserad av hälsa i stort. När han sökte till Gymnastik- och idrottshögskolan fick han en plats där, men valde att tacka nej.

– I stället läste jag till personlig tränare och hälsocoach på folkhögskola och jobbade som licensierad PT. Sedan valde jag att söka till Malmö universitet för att kunna jobba som idrottslärare och lärare i fritidshem.

Lär ut olika sporter

Pedagogik var det första Erik fick lära sig på utbildningen.

– Det är väldigt nyttigt. Hur lär jag ut? Alla elever lär sig på olika sätt. En del vill ha instruktioner och andra vill testa på egen hand, säger han.

Idrottskursen under andra året är det absolut bästa på utbildningen, enligt Erik. Studenterna åker skidor, har simtester med livräddning, spelar bollsporter och åker till natur- och friluftsområden.

– Vi får träning i att lära ut löpning, häcklöpning, slägga, kulstötning, höjdhopp, diskus och bollekar, bland annat. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas och hitta något som de tycker är kul. Det handlar inte om att vara bäst, utan om att utvecklas och lära sig.

Testar sina kunskaper i skolan

Studenterna har verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ute på skolor under lärarutbildningen. Första året var Erik på fritidshem och andra året jobbar han som idrottslärare.

– Nu får jag testa teorierna som vi har lärt oss i praktiken. När vi spelar brännboll har jag provat att lägga till en frisbee, en tennisracket, en tennisboll och en fotboll. På det sättet kunde alla elever vara med och lyckas, berättar han.

För att lära känna fler studenter har Erik tillsammans med några andra studenter skapat en facebookgrupp för grundlärarutbildningen. De träffas på stranden, tittar på fotboll eller äter pizza tillsammans.

– Allt känns jättebra, det är en rolig och utmanande utbildning. Jag har alltid velat jobba på folkhögskola, om fem–tio år kanske jag jobbar med att utbilda andra till personliga tränare. Men först vill jag jobba i grundskolan, där mitt mål är att inspirera och motivera elever så att de blir goda medborgare och trygga vuxna.

Sport Sciences: Sport in Society, magisterprogram

Vilken roll spelar idrotten i en värld som står inför stora samhällsutmaningar? Hur förstår vi möjligheter och utmaningar med idrott och idrottsvetenskap som ett medel för social förändring? Hur kan vi se kritiskt på idrottens utveckling i förhållande till sociala processer som globalisering, migration och urbanisering?

Sport Sciences: Sport in Society är ett ettårigt magisterprogram som tar upp dessa frågor och förbereder dig för att arbeta med idrott och hållbar utveckling. 

Sport Sciences: Sport in Society, one-year master's programme

Sport Sciences: Sport in Society, masterprogram

Vilken roll spelar idrotten i en värld som står inför stora samhällsutmaningar? Hur granskar och analyserar vi forskning om idrott och idrottsvetenskap för att hitta nya perspektiv på idrottens roll? Hur kan vi se kritiskt på idrottens utveckling i förhållande till sociala processer som globalisering, migration och urbanisering?

Sport Sciences: Sport in Society är ett tvåårigt masterprogram som tar sig an dessa frågor. Under programmet utvecklar du färdigheter och en kritisk kunskapsbas för att arbeta med sport-, fritids- och hälsobranscherna som plattformar för social förändring.

Sport Sciences: Sport in Society, two-year master's programme

Fristående kurser inom idrott

Att studera en kurs ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett område, prova ett nytt intresse eller testa på hur det är att studera på universitet. På Malmö universitet kan du läsa flera kurser kopplade till idrott och hälsa.

Mindfulness som redskap för idrottare

Genom en stor donation till mindfulness har Malmö universitet som ett första steg kunnat göra forskningsöversikter och sprida kunskapen till allmänheten. – Vi ger föreläsningsserier om mindfulness och har även haft en kunskapsdag. Förutom kursen ”Mindfulness i idrott” planerar vi att starta en kur...

Mindfulness som redskap för idrottare

Genom en stor donation till mindfulness har Malmö universitet som ett första steg kunnat göra forskningsöversikter och sprida kunskapen till allmänheten. – Vi ger föreläsningsserier om mindfulness och har även haft en kunskapsdag. Förutom kursen ”Mindfulness i idrott” planerar vi att starta en kurs om mindfulness i skolan, säger Karin Moesch, universitetslektor i idrottsvetenskap och idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet.

Tillsammans med Sverker Fryklund, som också är verksam inom idrottspsykologi, undervisar hon på kursen ”Mindfulness i idrott”. Kursen riktar sig till personer som är involverade i idrott på olika sätt, till exempel ledare inom barn- och ungdomsidrott, instruktörer, tränare för elitaktiva eller personer som är aktiva själva. Kursens innehåll är riktat mot idrotten i bred bemärkelse och kan också användas för bland annat gymträning eller yoga.

Varför ökar intresset för mindfulness?

– Mindfulness har blivit stort inom idrotten och när jag undervisar i idrottspsykologi går vi även igenom mindfulness. Idrottspsykologi har från början utvecklats som ett eget spår, men bristen på den kunskap som finns inom psykologi – särskilt inom den kliniska psykologin – började kritiseras för omkring 20 år sedan. Därefter har man börjat använda mer kliniskt beprövade behandlingsformer, där även mindfulness kommer in.

– Internationellt har mindfulness inom idrotten fått fäste ganska lavinartat och antalet forskningspublikationer inom området har ökat de senaste 10–15 åren. Den tredje vågens KBT (kognitiv beteendeterapi) handlar om beteendeterapi där man tar in mindfulness- och acceptansbaserade behandlingsformer. Här ingår också ACT, acceptance and commitment therapy.

Vad innehåller kursen "Mindfulness i idrott?"

– Kursen består av tre moduler, där den första är en introduktion till grunderna i mindfulness och olika modeller för mindfulness och acceptans. I den andra modulen går vi igenom hur du kan använda mindfulness i prestationssammanhang. Vad kan mindfulness ge mig som idrottare? Hur kan jag få hjälp av färdigheter inom mindfulness för att till exempel kunna hantera nervositet eller tvivel på ett mer funktionellt sätt?

– Den tredje modulen handlar om den mentala hälsan. Hur kan mindfulness bidra till mental hälsa bland idrottsutövare och tränare? Vad har gjorts hittills när det gäller idrottsskador? Hur kan mindfulness- och acceptansbaserade behandlingsformer vara till hjälp för att minska skaderisken, eller förbättra den skadades mentala hälsa i rehabiliteringen? Utöver det innehåller kursen egenträning inom mindfulness, där studenterna gör regelbundna mindfulnessövningar själva och blir uppmuntrade att reflektera över det de upplever.

Hur ser kursens upplägg ut?

– Kursen ges helt digitalt och på halvfart. Alla föreläsningar är inspelade och studenterna kan titta på dem när det passar. Sedan har vi seminarier tillsammans där studenterna får diskutera med varandra i grupper. Kurslitteraturen är på engelska, eftersom det inte finns motsvarande litteratur med ett internationellt perspektiv på svenska.

Hur kan kunskaperna användas i praktiken?

– Som en del av examinationen får studenterna lägga upp ett träningsprogram för en grupp eller för sig själva. Detta leder dem vidare in på hur de kan använda kunskaperna i praktiken.