Hållbarhetsperspektivet går som en röd tråd genom hela programmet. Inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social. Det är till exempel inte bara stadsdelar som ska vara hållbara, utan även förutsättningarna för de som bygger dem.

Kristine Söderström, tidigare student

Om utbildningen

Den globala ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Transporterna ska gå snabbare, bli miljövänligare och vara säkrare. Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter.

Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling. Utbildningen innehåller kurser i bland annat logistik, ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap, juridik, IT och miljö. Alla kurser är utformade i nära samarbete med företag och organisationer inom transportnäringen, och många väljer att skriva sitt examensarbete tillsammans med ett företag.

Målet är att du vid examen har den kunskap och kompetens som krävs för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika transport- och logistikverksamheter. En Transport Manager kan arbeta som t ex speditör, transport- eller logistikchef, trafikplanerare, utredare eller projektledare i såväl näringslivet som offentlig sektor, eller som egen företagare. Inom transport, trafik och logistik finns i dag ett behov av kompetent personal på olika nivåer.

En Transport Manager är generalist inom transportområdet och i takt med att flödena av varor och tjänster ökar i samhället, både nationellt och internationellt, ökar också behovet av Transport Managers kompetenser.

Eftersom utbildningen till sitt innehåll är bred, kan en du arbeta inom många olika sektorer i samhället, som till exempel med att sälja eller administrera transportlösningar, med transport- och trafikplanering, som logistik- och transportansvarig på ett producerande företag/tjänsteföretag eller vara upphandlare av transporter. Inom transportbranschen finns ett stort behov av kompetent personal på mellanchefs- och chefsnivå.

Utbildningen ger dig kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, och ledarskap. Dessa tvärvetenskapliga kompetenser är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring oavsett var du anställs eller om du väljer att bli egen företagare.

När samhället allt mer präglas av tjänster och information har nya former för resurssnål produktion, plattare organisationer samt avreglering och globalisering radikalt förändrat konkurrenssituationen i transportsektorn. Rationell logistik, ny teknik och alternativa affärslösningar har blivit allt viktigare som konkurrensmedel. Utbildningen ger dig god kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, trafikplanering, supply chain management och ledarskap. Det är flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring när transporternas roll i samhället vad gäller tillväxt, rättvisa och miljö ställs allt mer i fokus.

En Transport Manager kan arbeta både i transportföretag som t.ex. speditör eller transportsäljare och i producerande företag som logistiker, transportupphandlare eller supply chain ansvarig. Utbildningens bredd gör att du också kan jobba som ekonom, kvalitets- eller verksamhetsutvecklare eller som projektledare, utredare inom infrastruktur eller som trafikplanerare/-analytiker: Möjligheterna är många!

Gemensamt för Transport Managers oavsett var de arbetar, i företag, organisationer eller på en myndigheter, är att de självständigt kan driva den löpande verksamheten, kan analysera och lösa olika typer av transportrelaterade problem samt kan vara drivande i förnyelse- och innovationsarbetet inom sin verksamhet.

Jobbmöjligheter efter utbildningen

  • Transportföretag (åkerier, speditionsfirmor, transportmäklare/fjärdepartslogistik, järnvägsföretag, rederier, flygföretag) 
  • Infrastrukturhållare (Trafikverket, hamnar) 
  • Staten, kommuner, länsstyrelser, landsting, organisationer
  • Producerande företag eller handelsföretag
  • Eget företag eller konsult inom Transport Management

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

”Jag känner att jag kan gå hur långt som helst”

Ansvar, koordinering, ordning och reda. Om du frågar Tim Svalö är det ingredienserna för en logistiker. Sedan han tog examen från programmet i Transport Management för tre år sedan har han arbetat med några av Sveriges största företag. Idag arbetar han på scaleupföretaget Zound Industries i...

”Jag känner att jag kan gå hur långt som helst”

Ansvar, koordinering, ordning och reda. Om du frågar Tim Svalö är det ingredienserna för en logistiker. Sedan han tog examen från programmet i Transport Management för tre år sedan har han arbetat med några av Sveriges största företag. Idag arbetar han på scaleupföretaget Zound Industries i Stockholm.

– Det bästa med mitt jobb är att jag har så många kontaktytor världen över och att jag får resa mycket i mitt yrke. Jag jobbar till exempel tätt med kontor i Kina, USA och Slovakien. Jag tycker om att ha mycket ansvar – till syvende och sist är det logistiken som knyter ihop säcken för företagets produktion. Det är den röda tråden genom hela flödet.

En utbildning att falla tillbaka på

Det var erfarenhet av lagerarbete som gjorde att Tim fick upp ögonen för logistik. Han valde Transport Management för att det är ett brett program som ger kandidatexamen i företagsekonomi.

– Logistik är ett stort område och du kan arbeta med allt från produktions- eller förpackningslogistik till offertupphandlingar och transportjuridik. Att kunna ha den bredden och de valen i mitt yrkesliv var det som tilltalade mig mest med programmet.

– De delar jag har störst användning av i mitt arbete är juridik, transport och logistik, men främst ekonomi. Logistiken står ofta för en stor del av företagens kostnader, och då känns det tryggt att ha en utbildning i ekonomi.

Ny kunskap driver företaget framåt

Programmet ges i nära samverkan med näringslivet, vilket innebär att du tidigt får chans att se hur du kan använda dina kunskaper utanför klassrummet. Men utbildningen är främst teoretisk, vilket Tim menar är avgörande:

– När jag ställs inför en ny utmaning tittar jag i kursböckerna efter något relevant som kan förbättra flödet eller processen. ’Vad säger experterna och vad säger forskningen?’. Teorierna behövs för att driva företaget framåt, annars gör du allt som du har gjort innan, skulle jag säga.

Och framtiden är ljus om intresset finns, berättar Tim:

– Om du visar intresse och är trygg i vad du har fått med dig från utbildningen så finns det inga hinder i karriären. Jag känner att jag kan gå hur långt som helst inom transport och logistik, och det är också mitt mål. Jag vet inte var jag kommer hamna, men jag utvecklas ständigt.

”Hållbarhetsperspektivet går som en röd tråd genom hela programmet”

Transport Management är ett program som passar dig som tycker om att hitta lösningar. Dig som inte bara klagar när tågtrafiken inte fungerar, utan vill veta varför. Dig som inte bara tänker på dagens utmaningar, utan på vilka hinder vi kan möta om 20-30 år. Kristine Söderström har nyss tagit examen...

”Hållbarhetsperspektivet går som en röd tråd genom hela programmet”

Transport Management är ett program som passar dig som tycker om att hitta lösningar. Dig som inte bara klagar när tågtrafiken inte fungerar, utan vill veta varför. Dig som inte bara tänker på dagens utmaningar, utan på vilka hinder vi kan möta om 20-30 år. Kristine Söderström har nyss tagit examen från Transport Management och studerar idag magisterprogrammet i hållbar stadsutveckling.

–  Programmet passar dig som inte vet vad du vill jobba med men som är intresserad av att arbeta med ledarskap. Utbildningen är mångsidig och tar upp frågor kring miljö, ekonomi, juridik och logistik. Du kan jobba inom allt från produktionsföretag och transportsektorn till gatukontor.

En utbildning för verkligheten

Under utbildningen studerar du kurser i bland annat företagsekonomi, statistisk analys, IT-baserade affärssystem och hållbar utveckling. En styrgrupp med representanter från näringslivet går regelbundet igenom programmet för att se till att kursutbudet alltid är aktuellt, och studiebesök på företag används ofta i undervisningen.

–  Det är viktigt för kopplingen till verkligheten. Det är inte bara aktuellt för kursen vi läser just då, utan vi kopplar det till allt vi gått igenom på utbildningen.

Transport Management berör inte bara transportfrågor, utan också om logistik och planering. Det handlar mycket om att planera långsiktigt, menar Kristine, så att våra barn och barnbarn kan känna att vi lagt en bra grund för våra städer och infrastruktur att växa.

–  Hållbarhetsperspektivet går som en röd tråd genom hela programmet. Inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social. Det är till exempel inte bara stadsdelar som ska vara hållbara, utan även förutsättningarna för de som bygger dem.

Fördjupad förståelse för omvärlden

Kristine flyttade till Sverige mindre än fem år innan hon påbörjade sina universitetsstudier. Det var när hon fick upp ögonen för att arbeta med logistik och företagande mellan Sverige och hemlandet Lettland som hon bestämde sig för att söka Transport Management.

–  Jag hade begränsade språkkunskaper i början, men har alltid varit ambitiös. Jag läste alla böcker grundligt, och gjorde att jag både lärde mig språket och ämnet bättre.

–  Det bästa med utbildningen har varit kunskapen och förståelsen jag fått med mig. Om jag innan var en person som klagade när till exempel tågtrafiken inte fungerade, så tittar jag idag närmare på vad det kan bero på.

–  Det är något vi pratat mycket om under utbildningen, att vi måste gräva i problem för att hitta förklaringen till varför något inte fungerar. Det har inte bara stannat hos mig, utan jag för också den kunskapen vidare när jag pratar med folk.

"Min utbytestermin i USA blev ett minne för livet"

Johan åkte på utbytesstudier till Rochester Institute of Technology (RIT) i New York under sin femte termin på programmet Transport Management. Han hade turistat i USA många gånger tidigare, men länge drömt om att bo och leva i landet.

"Min utbytestermin i USA blev ett minne för livet"

Johan åkte på utbytesstudier till Rochester Institute of Technology (RIT) i New York under sin femte termin på programmet Transport Management. Han hade turistat i USA många gånger tidigare, men länge drömt om att bo och leva i landet.

– När jag fick kännedom om att RIT var ett partneruniversitet till Malmö universitet såg jag en möjlighet att få förverkliga en av mina stora drömmar.

Med god attityd och vilja går allt

Att anlända till ett nytt universitet i ett annat land var en stor omställning. Hitta till föreläsningssalar, införskaffa kurslitteratur, undervisning på engelska och flera kurser parallellt gjorde de första veckorna till en utmaning.

– Det var enkelt uttryckt ”många bollar i luften” under min första tid på RIT. Men genom att vara ansvarsfull, strukturerad och stresstålig hittar man snart balansen efter de första veckorna. Under insparksveckan träffar man många nya studenter som också är nervösa och spända, så även om det kan kännas tufft i början är du inte ensam.

Trots att studierna tar upp en stor del av ens tid finns det mycket utrymme för andra aktiviteter både på och utanför campus:

– Det fanns massor av aktiviteter att prova på. Jag och ett par studenter jag lärde känna på insparksveckan gick med i RITs lag i rodd. Att vara ute och ro på den närliggande Genesee floden med andra studenter var både bra träning och ett fint minne för livet. Universitetet arrangerade en utflykt till Niagarafallen för internationella studenter och jag besökte staden Buffalo på egen hand för att titta på en amerikansk fotbollsmatch i amerikanska proffsligan.  

Lita på processen

Det är mycket att tänka på både innan och under sin utbytestermin. Johan delar med sig av ett råd han fick ta del av från en adjunkt under sin första termin på Malmö universitet.

– ”Lita på processen”. Bli inte skrämd om du tycker att ansökningsprocessen verkar lång och besvärlig eller att det är mycket att tänka på när du har ankommit till ett nytt land för att påbörja en utbytestermin. Ta en sak i taget, oavsett om det gäller att sammanställa ansökningsdokument, visumansökan eller att bocka av olika inlämningsuppgifter på din checklista. Allting är i regel upplagt för att det skall gå att genomföra med struktur och rätt prioriteringar.

Ett minne för livet och bra förberedelse för vidare studier

Idag har Johan tagit examen och arbetar nu som internationell speditör på ett svenskt logistikföretag som utför godstransporter på järnväg, med rollen som linjeansvarig för direktlinjen mellan Malmö–Antwerpen. Utbytesterminen var en av höjdpunkterna under studietiden och han rekommenderar andra studenter att ta chansen.

– Är du intresserad eller har drömt om att studera utomlands och träffa nya intressanta människor från jordens alla hörn så tveka inte att ansöka. Du kommer inte att ångra dig en sekund. Jag kom tillbaka till Sverige med ny energi och ett förstärkt självförtroende efter en fin höst i USA med tillfredsställande studieresultat. Jag är också övertygad om att en utbytestermin kan vara ett bra sätt att förbereda sig om man planerar att ansöka till ett engelskspråkigt mastersprogram.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se