Det bästa med mitt jobb är att jag lär känna barnen på ett helt annat sätt än när jag jobbade inom sjukvården. Här får jag möjlighet att följa barnen i deras utveckling. Barn tänker på ett helt annorlunda sätt och ger så mycket tillbaka.

Nina Mellhammar, alumn.

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar fördjupar din kunskap och kompetens att utveckla och leda omvårdnaden av barn, ungdomar och deras familjer. Efter genomförd utbildning med godkänt betyg erhåller du två examina – en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (tidigare barnsjuksköterska) och en magisterexamen i pediatrisk omvårdnad.

Samläsning med andra specialistinriktningar

Programmets olika inriktningar är integrerade med varandra och flera av kurserna samläses med övriga specialistutbildningar samt med studenter på masterprogrammet i omvårdnad. Det ger möjlighet att skaffa sig fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Studenter från samtliga utbildningar träffas regelbundet för att kritiskt reflektera och diskutera sina erfarenheter och kunskaper.

Samverkan mellan utbildning och hälso- och sjukvården 

Under utbildningens gång genomför du verksamhetsförlagda moment inom följande verksamheter:

  • Barnhälsovård
  • Elevhälsans medicinska insats
  • Barnsjukvård

Lokal profil

Huvudområdet omvårdnad vid Malmö universitet är flervetenskapligt med både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Undervisningens utgångspunkt är att omvårdnad sker på personnivå. Varje människa är unik och ska ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör de egna behoven av vård, omsorg och hälsa. Studenterna lär sig att samarbeta med andra professioner och respektera människors integritet, autonomi och kulturella identitet.

Efter examen

Efter din examen har du fördjupad kunskap och kompetens inom såväl huvudområdet omvårdnad som medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och sjukvård av barn och ungdomar som ger dig möjlighet att verka självständigt såväl som i team. Du har verktyg för att driva utvecklings-, förändrings- och säkerhetsarbete men också för att agera kritisk forskningskonsument. Efter genomförd utbildning med godkänt betyg är du behörig till det tvååriga masterprogrammet i omvårdnad som erbjuds vid Institutionen för vårdvetenskap och till en forskarutbildning.

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort

Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och prognoser visar på ett fortsatt ökat behov vilket tidvis leder till ett reducerat antal vårdplatser i slutenvården. När fler konkurrerar om antalet vårdplatser tenderar vårdtider att kortas och vård förflyttas till primärvård och/eller barnet eller ungdomens egna hem. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är därför en eftertraktad yrkesgrupp på en bred arbetsmarknad. 

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Specialistutbildningen gjorde Angelica tryggare i sitt jobb

Angelica Preigård är tillförordnad enhetschef på barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Malmö, Skånes universitetssjukhus. Specialistutbildningen till barnsjuksköterska gav henne ny kunskap, ett ännu roligare jobb och en stor förståelse för den avdelning hon nu är chef för.

Specialistutbildningen gjorde Angelica tryggare i sitt jobb

Angelica Preigård är tillförordnad enhetschef på barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Malmö, Skånes universitetssjukhus. Specialistutbildningen till barnsjuksköterska gav henne ny kunskap, ett ännu roligare jobb och en stor förståelse för den avdelning hon nu är chef för.

Visste du att du ville specialisera dig till barnsjuksköterska redan när du läste till sjuksköterska? 

– Nej. Det var en kompis som jobbade inom barnsjukvården som gick sin specialistutbildning och lockade mig till barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Malmö. Jag fastande direkt för barnsjukvården, det är helt fantastiskt här. 

Vad tyckte du om utbildningen och vad har den gett dig?

– Det växer ett litet frö när man är i skolan, man kommer tillbaka med nya friska tag och idéer. Det är en ny fantastisk, lärorik värld som öppnar sig.

 – Nu vet jag hur mycket man faktiskt kan jobba med som barnsjuksköterska. Det passar mig väldigt bra att vara specialist inom ett område. Dessutom får vi ett litet lönelyft som är en morot i sig, säger hon.

Hur trivs du med ditt jobb?

– Det som är roligt är att jag får vara med och påverka. Eftersom jag varit sjuksköterska på avdelningen, känner jag personalen men även vår verksamhet, vilket är en stor fördel när man är chef.

– Här är högt i tak och jag tror att de flesta känner att de kan vara med och påverka sitt arbete.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det är barnen, helt klart. De är fantastiska individer som vi som personal lär känna och får särskilda band till.  Jag tycker om att det händer så mycket i barnsjukvården. Nu när barnkonventionen blivit lag, finns det ännu mer vi kan förbättra och jobba på, vilket känns väldigt kul. 

På vilket sätt har du användning av specialistkompetensen i ditt arbete?

– På utbildningen fick vi bland annat en bredare bild av det friska barnet. Den kunskapen har jag stor nytta av. Som allmänsjuksköterska har du med dig så mycket. Specialistkompetens innebär att du får en mer fördjupad kunskap inom området.

– Du blir också mer säker i ditt arbete. Det gör det lättare att motivera både för barnen och föräldrarna hur vi tänker och agerar kring barnets hälsa. Vi specialister blir ännu tryggare i våra roller, och det är verkligen viktigt för både barnen, föräldrarna och andra anhöriga.

Vill du rekommendera utbildningen?

– Specialistutbildningen är för den som brinner för sitt jobb. Utbildningen är jättebra, rolig och den öppnar nya dörrar.

"Barn tänker på ett annat sätt och har ofta väldigt roliga funderingar"

Nina Mellhammar har nästan alltid jobbat med barn inom vården. Idag jobbar hon som skolsköterska på Västrahamnen skola och Stapelbäddsskolan F-klass – årskurs 9.

"Barn tänker på ett annat sätt och har ofta väldigt roliga funderingar"

Nina Mellhammar har nästan alltid jobbat med barn inom vården. Idag jobbar hon som skolsköterska på Västrahamnen skola och Stapelbäddsskolan F-klass – årskurs 9.

– Det bästa med mitt jobb är att jag lär känna barnen på ett helt annat sätt än när jag jobbade inom sjukvården. Här får jag möjlighet att följa barnen i deras utveckling. Barn tänker på ett helt annorlunda sätt och ger så mycket tillbaka.

Efter att ha jobbat i sju år som sjuksköterska med barn på sjukhus började Nina fundera på att ta steget och vidareutbilda sig.

– Jag har jobbat både inom barninfektion och barnakutvård och kom till ett läge när jag ville ha ett annat slags jobb som krävde annan utbildning. Samtidigt som jag behövde en energiinjektion. Jag visste att jag ville fortsätta att jobba med barn.

Så när Region Skåne ville öka antalet specialistsjuksköterskor och erbjudandet om att få behålla en viss del av lönen under utbildningsåret vågade Nina ta steget.

– Jag tycker om att lära mig nya saker och tycker det är kul att plugga. Utbildningen fokuserade inte bara på sjukvård utan var bredare. Vi fick lära oss mer om BVC, skolan, om barns utveckling och om hur man ska jobba med det friska inom preventionsarbete.

Direkt efter examen fick Nina sitt nya jobb i Västra hamnen. Här jobbar hon nära lärarlagen och kurator och upplever att hon har stor variation på sina arbetsuppgifter.

–  Det kan handla om allt från att sköta vaccination på en särskild årskull till att hjälpa barn som mår psykiskt dåligt. Tillsammans med skolkuratorn ansvarar vi för att ha pubertetssnack med alla barn i årskurs fem.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre arbete än det jag har just nu. Just spännvidden att träffa barn mellan 6 – 16 år är oerhört givande. Jag lär mig nya saker varje dag

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se