Om du väljer att arbeta inom skola väntar ett stimulerande och spännande arbete. Som lärare arbetar du med barns och ungas lärande och utveckling samtidigt som du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du väljer om du vill utbilda dig till lärare i förskolan, fritidshem, grundskolan eller gymnasiet, eller till studie- och yrkesvägledare.

Totalt antal träffar: 11

Program på grundnivå

Totalt antal träffar: 14

Program på avancerad nivå

Lärarutbildningar

För dig som vill bli lärare finns det flera utbildningar att välja mellan. 

Totalt antal träffar: 17
Totalt antal träffar: 12

Fler vägar in i läraryrket

Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill arbeta som lärare, oavsett om du har studerat på universitet tidigare eller inte. 

Flera utbildningsvägar till att bli lärare

Forskning inom lärande och skola

På Malmö universitet forskas det inom fältet utbildningsstudier med fokus på olika ämnen och former av utbildning. Som student läser du utbildningar baserade på den senaste kunskapen och har lärare som är forskare inom ämnet. Här hittar du mer information om vår forskning.