Om du väljer att arbeta inom skola väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får arbeta med barns och ungas lärande och utveckling samtidigt som du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du väljer om du vill utbilda dig till lärare i förskolan, grundskolan eller gymnasiet eller till studie- och yrkesvägledare.

Ny lärarutbildning med lön

Arbetsintegrerad grundlärarutbildning är en ny satsning, ett upplägg med heltidsstudier i ett år och därefter fyra års studier på eftermiddag och kvällstid kombinerat med att arbeta i en skola på halvtid. 

Grundlärarutbildning: förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning

Grundlärarutbildning: grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning