Om du väljer att arbeta inom skola väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling samtidigt som du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du avgör om du vill utbilda dig till förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare eller studie- och yrkesvägledare. Som lärare betyder det att du också väljer om du framöver vill arbeta inom förskolan, grundskolan (låg- och mellanstadiet), som ämneslärare i högstadiet och gymnasiet eller som yrkeslärare i gymnasiet.