Program, avancerad nivå
90 hp
Malmö dagtid 50%
29 augusti, 2022 - 8 juni, 2025
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Matematikutveckling är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna i deras matematikutveckling. Särskilt fokus läggs på den allsidiga utvecklingen i relation till skolans undervisningsämnen och ämnesområden. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. Du samarbetar med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet matematik. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt