Presentation

Som forskare och universitetslektor i pedagogik och naturvetenskapernas didaktik fokuserar jag på hur lärande och undervisning implementeras i samverkan med global-lokala kontexter. Begreppet ’global learning for sustainable development’ (GLSD) bygger på lokalt lärande utifrån platser i den omgivande naturen. Presenterade min forskning på MAU´s Global Corner! Variationen i kunskapsbildning i lokal-globala undervisningssituationer bygger på grundläggande erfarenheter av att vara lärare och pedagogisk utvecklare. Doktorsavhandlingen är tillgänglig här Learning and teaching sustainable development in global-local contexts!

Utfört ett utvecklings- och forskningsprojekt för Region Skåne (2019-2020) för "Varför ska jag göra något för miljö och hållbarhet? Och, hur?"

Ingått 2017-2019 i det av Skolforskningsinstitutet finansierade forskningsprojektet "Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world".

Forskare & universitetslektor i pedagogik & naturvetenskapernas didaktik. Fil.dr i Pedagogik. ResearcherID: J-1555-2016 samt ORCID: 0000-0001-9613-8132