Presentation

Som forskare och universitetslektor i pedagogik och naturvetenskapernas didaktik har jag fördjupat studier av vilka möjlighetsrum global samverkan kan skapa för kunskapsbildning, lärande och undervisning i miljö- och hållbarhetsvetenskap. Genom deltagarstyrd aktionsforskning utifrån Agenda 2030 och SDG 4.7 katalyseras transformativt lärande, som genererar globalt lärande - formellt och informellt via olika aktörer lokalt i samhälle, skola, och idéburen sektor i olika lokala kontexter.

Medverkade i paneldebatt om universitetets hållbarhetsperspektiv: “Educating for Sustainability - The why and the how”. Panel discussion Teachers Training Camp, August 27, 2021 anordnad av Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL). Presenterar återkommande min forskning på Global Corner. Grundläggande är då ’Global Learning for Sustainable Development’ (GLSD).

Doktorsavhandling: Learning and teaching sustainable development in global-local contexts!

Ingick i Skolforskningsinstitutets forskningsprojektet "Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world" (2017-2019).

Forskare & universitetslektor i pedagogik och naturvetenskapernas didaktik. Fil.dr i Pedagogik. ResearcherID: J-1555-2016 samt ORCID: 0000-0001-9613-8132

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.