Om utbildningen

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i deras utveckling. Om du vill vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande tillsammans med framtida kollegor är förskollärarutbildningen rätt för dig.

Förskollärarutbildningen med musikprofil är unik i landet. Utbildningen vänder sig dels till dig som är mindre musikaliskt erfaren och som gärna vill lära dig, dels till dig som har erfarenhet av musicerande och vill utveckla dina färdigheter i musik i relation till en förskollärarroll.

I utbildningen läser du kurser om exempelvis barndom, omsorg och pedagogiskt ledarskap, vilket varvas med musicerande. Du tränar dig att undervisa, bland annat i musik, och du gör flera konserter och föreställningar för och med barn under din utbildning.

I musikprofilen ingår studier som:

  • Eget musicerande utifrån sång, instrumentspel (med fokus på gitarr) och rörelse
  • Musikdidaktik, såsom att planera, genomföra, dokumentera och reflektera över musikstunder i förskola
  • Musikskapande och låtskrivande
  • Musik som medel för språk, matematik och naturvetenskapligt orienterat innehåll
  • Musikpedagogisk forskning som är betydelsefull för förskolläraryrket

I förskollärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik), om totalt 30 högskolepoäng. Redan under första terminen har du verksamhetsförlagd utbildning på en förskola, där du sedan är placerad under hela utbildningen. Vi har ett samarbete med en musikförskola i Hamburg, Finkenau, dit du har möjlighet att åka under din VFU-period termin fyra.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier, eftersom Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På förskollärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fem.

På Malmö universitet finns det tre versioner av förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning med musikprofil samt Flexibel variant.

Detta är en programinriktning av Förskollärarutbildning.

Under utbildningens senare del får du möjlighet att fördjupa dig inom ett område genom att skriva ett examensarbete på grundnivå. Efter utbildningen har du gedigen kunskap om hur du lägger upp pedagogisk verksamhet och leder förskolearbetet med musik, både som ämne och medel för lärande.

Kunskaper i musik som arbetsverktyg är eftertraktat i pedagogiska verksamheter idag. Det är stor efterfrågan på examinerade förskollärare i hela landet, vilket innebär att arbetsmarknaden för förskollärare är mycket god.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Musik är nyckeln till lärande och gemenskap

Olle Mörkberg lyfter fram att förskollärarutbildningen med musikprofil är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet av musik. Studenterna tränar på att spela gitarr, sjunga och dramatisera under utbildningen. Själv är han musiker och gitarrist, med erfarenhet av att spela i band och skriva musik.

Musik är nyckeln till lärande och gemenskap

Olle Mörkberg lyfter fram att förskollärarutbildningen med musikprofil är öppen för alla, oavsett tidigare erfarenhet av musik. Studenterna tränar på att spela gitarr, sjunga och dramatisera under utbildningen. Själv är han musiker och gitarrist, med erfarenhet av att spela i band och skriva musik.

I jobbet som förskollärare använder Olle musiken som ett verktyg i undervisningen.

– Musik är ett sätt att göra barnen trygga och glada. I förskolan använder vi ofta rytminstrument, som ägg, shakers, gurka, cymbaler och claves. På Tritons förskola i Malmö arbetar jag med en grupp 1–3-åringar och har spelat in en låt tillsammans med barnen, som får lära sig olika instrument.

I undervisningen använder Olle multimodalt berättande, där barnen får använda alla sinnen, ljud, text, bild och rörelse för att utveckla sina kunskaper. Som ett komplement till att läsa böcker har han tonsatt boken ”Ut och gå!”.

– Vi kan sjunga, dansa, spela eller måla boken tillsammans med barnen. Ofta sjunger och spelar jag spontant med dem, instrumenten finns alltid tillgängliga. Barn vill uttrycka sig i musiken och det bidrar till språkutvecklingen.

Olle arbetade som pedagog i förskolan under flera år innan han valde att gå förskollärarutbildningen. Musikprofilen, som är unik i landet, bidrog till att han fick upp ögonen för utbildningen.

– Vi hade en fantastisk gemenskap i klassen och engagerade lärare, som brinner för sina studenter. Vi har fått göra konserter, teaterföreställningar och musikprojekt i förskolan. Det som kom ut av utbildningen är musikdidaktiken, alltså hur musik kan undervisas. Vi får en helt annan förståelse för vad musik i förskolan kan vara och jag kan sätta ord på det jag gör och planera undervisningen – hur, när och varför?

Kurserna som ingår i utbildningen är varierade och musiken integreras även i de mer teoretiska ämnena, som till exempel specialpedagogik och naturvetenskap.

– I naturvetenskapen fick vi utforma en portfolio och jag utforskade olika ljud, till exempel rinnande vatten och ljudet av fläktar. I literacy-kursen satte vi ihop en teaterföreställning, som vi sedan fick dramatisera för en barngrupp på Kirsebergsteatern i Malmö. Musik, dans och dramaturgi hänger ihop.

Samarbete är en bärande del i jobbet som förskollärare. Olle och hans kollegor ingår i arbetslag och kompletterar varandra.

– Läroplanen går inte in på hur arbetet ska utföras, vilket ger oss enorm frihet i hur vi ska tolka den och vad vi väljer att göra. Att jobba som förskollärare är både en stor frihet och ett stort ansvar. Grunden i arbetet är omsorg och goda relationer. Barnen måste känna sig trygga.

"Vi är kreativa i allt och det är inte mycket tid i klassrummet"

Susanna Wittmann lever med musiken och har gått musikinriktning i gymnasiet. Förskollärarutbildningen ger henne möjlighet att kombinera musik med att vara lärare. Efter flera år inom restaurangbranschen har hon också stor erfarenhet av att arbeta med människor.

"Vi är kreativa i allt och det är inte mycket tid i klassrummet"

Susanna Wittmann lever med musiken och har gått musikinriktning i gymnasiet. Förskollärarutbildningen ger henne möjlighet att kombinera musik med att vara lärare. Efter flera år inom restaurangbranschen har hon också stor erfarenhet av att arbeta med människor.

– Det är människor som vi ska möta och lära i förskolan. Musiken påverkar oss på så många plan. Alla barn har olika erfarenheter och lär sig på olika sätt, och musiken öppnar upp för många.

Utbildningen handlar också om drama, berättar Susanna. I en kurs i musikdidaktik, som handlar om att lära ut musik, fick studenterna göra en konsert för förskolebarn i universitetets lokaler.

– Vi har även gjort en språkutvecklande föreställning på Kreativt lärcentrum utifrån bröderna Grimms sagor, som vi gjorde egna tolkningar av. Vi är kreativa i allt och det blir inte mycket tid i klassrummet på föreläsningarna. Det är mycket att göra, men också väldigt roligt. Vi gör det mesta tillsammans i gruppen.

Får träning i gitarr och sång

Studenterna tränar på att spela gitarr och delas in i olika undervisningsgrupper utifrån deras tidigare erfarenheter. Redan i början av utbildningen får de öva på att hålla sångsamling.

– Vi kastades in i det direkt. Att sjunga i grupp och lära ut sånger är något vi övar mycket på. Även om du är en bra musiker behöver du lära dig att lära ut till barnen.

Som förskollärare kan Susanna använda musiken som medel för att lära barnen olika ämnen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen arbetade hon på en förskola i Svedala, där barnen var engagerade och intresserade av musiken.

– Jag blev snabbt ”musikansvarig” och vi utforskade gitarrer på förskolan. Genom musik knyter barnen an till minnen och känslor, det är ett otroligt verktyg.

Susanna har två barn, två och fyra år gamla, och som småbarnsförälder behöver hon ha självdisciplin och ligga i framkant.

– Jag testar nya kunskaper på mina barn och kan se det jag lär mig från olika perspektiv.

Tips om du funderar på att söka

Susannas tankar om vad hon vill göra efter utbildningen ändras hela tiden. Just nu vill hon väcka musiken till liv ute på förskolor, till exempel som musikansvarig. Ett tips hon har till blivande studenter är att våga söka:

– Utbildningen handlar om att använda musik i lärande och vill du göra det, så går det. Du behöver inte komma till universitetet med kunskaper i musik – vi får träna på att använda musik i pedagogiken.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se