Program, grundnivå
210 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 17 januari, 2027
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt arbete med att stödja de allra yngsta i deras utveckling och sociala relationer. Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande är förskollärarutbildningen rätt för dig.

Förskollärarutbildningen med musikprofil vänder sig till dig som har erfarenhet av musicerande och som vill bygga vidare och fördjupa dina kunskaper om och färdigheter i musik i relation till en förskollärarroll. Utbildningen ger dig kompetens att använda musik som pedagogiskt inslag i arbetet med barn på förskola. I utbildningen läser du kurser om barndom, fostran och omsorg tillsammans med kurser inom bland annat sång, instrument och rörelse.

Du studerar det förskolepedagogiska området som fördjupningsämne. I det ingår studier om barndom, fostran och omsorg. Estetiska uttrycksformer, literacy, matematik, naturorienterande ämnen och teknik ur ett lek- och lärandeperspektiv ingår också i fördjupningsämnet. Du lär dig även om det pedagogiska ledarskapet, förskolans värdegrund samt dokumentation och analys av barns lärande och utveckling. Efter utbildningen har du gedigen kunskap om hur du lägger upp pedagogisk verksamhet och leder förskolearbetet med musik, både som ämne och medel för lärande.

Under utbildningens senare del får du möjlighet att fördjupa dig inom ett ämne genom att skriva ett examensarbete på grundnivå. Utbildningens sista termin ges på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning på en förskola

I förskollärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning VFU (praktik) om totalt 30 högskolepoäng. Redan under första terminen har du verksamhetsförlagd utbildning VFU (praktik) på en förskola där du sedan är placerad under hela utbildningen.

Detta är en programinriktning av Förskollärarutbildning.

Du studerar inom ramen för den ordinarie förskollärarutbildningen men tar även del av musikrelaterade arbetsformer och undervisning. Som student bedöms du i aktiviteter som gitarrspel, sång, musikdidaktik och musikskapande med barn. Den ordinarie kurslitteraturen på utbildningen kompletteras med en mer musikspecifik litteratur.

I musikprofilen ingår studier som:

  • Eget musicerande utifrån sång, instrumentspel (med fokus på gitarr) och rörelse
  • Musikdidaktik såsom att planera, genomföra, dokumentera och reflektera över musikstunder i förskola
  • Musikskapande och låtskrivande
  • Musik som medel för språk, matematik och naturvetenskapligt orienterat innehåll
  • Musikpedagogisk forskning relevant för förskolläraryrket

Du studerar i en kreativ miljö i ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhet i en förskola varvas från första till sista termin. Du studerar vid en institution med en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, och ett gemensamt fokus på barndom och barns livsvillkor i historisk, filosofisk, pedagogisk belysning. Utbildningen tar avstamp i de nationellt framtagna examensmålen, men genomsyras också av ämnen som rör innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning och hållbar utveckling. Särskild vikt läggs vid att du som blivande förskollärare utvecklar din interkulturella kompetens.

Studera utomlands en termin

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På förskollärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fem.

Utbildningen leder till förskollärarexamen och därmed behörighet att undervisa i förskoleklass.

En god arbetsmarknad väntar

Det råder brist på examinerade förskolepedagoger i hela landet. Det innebär att arbetsmarknaden för en examinerad förskollärare är fortsatt mycket god. Kunskaper i musik som arbetsverktyg är eftertraktat i pedagogiska verksamheter idag.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för förskolelärare

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Klassen är världens bästa grej"

Louise Lorin har alltid hållit på med musik – sjungit i körer, gått i musikklass och spelat piano och gitarr. När hon letade efter en utbildning hade hon en idé om att bli lärare fast hon ville gärna fortsätta med musik också. Att försörja sig på musiken kändes dock svårt, så med musikprofilen...

"Klassen är världens bästa grej"

Louise Lorin har alltid hållit på med musik – sjungit i körer, gått i musikklass och spelat piano och gitarr. När hon letade efter en utbildning hade hon en idé om att bli lärare fast hon ville gärna fortsätta med musik också. Att försörja sig på musiken kändes dock svårt, så med musikprofilen hittade Louise en gyllene kombination.

– Jag får både lärargrejen och musiken plus att jag efter utbildningen får hålla på med musik - men som anställd förskollärare.

Louise är uppvuxen i Linköping och i likhet med många andra i klassen flyttade hon till Malmö för att börja studera till förskollärare med musikprofil.

– Vi läser förskollärarutbildning som alla andra, där vi studerar sådant som barndomspsykologi, matte och litteratur men vi har också speciella kurser i musik och musikdidaktik. Vi lär oss att använda musiken som verktyg för att lära ut till exempel matte. På en förskola hade vi musikaktivitet om matematik. Då satte sig barnen på en matta som vi kallade för en ”flygande matta”. Så pratade och sjöng vi med barnen om matematiska begrepp som jämvikt och area.

Spelar mycket ihop i klassen

Alla kurser handlar inte om musik som verktyg utan studenterna lär sig också att spela.

– Första åren spelade vi mycket tillsammans i klassen. Då hade vi renodlade kurser där vi spelade gitarr och blev bättre på det instrumentet. Vi lär oss jättemycket av varandra och får självförtroende i vårt musicerande.

– Vi lär oss också att bygga upp och hålla i musiksamlingar och då måste man kunna spela gitarr. Om du inte kan det från början så lär du dig det. 

– Vi är verkligen en klass och alla hjälper varandra. På grund av musikövningarna så kom vi nära varandra väldigt fort. Att ha en sån här klass är världens bästa grej!

Att använda musik på förskolan

När Louise har varit ute på Verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik) har hon sjungit mycket med barnen. Hon märker att hon är uppskattad och kan uppfatta att de andra förskollärarna inte är lika bekväma med att ta den rollen.

– Barn tycker det är jättekul att sjunga och de bryr sig inte om lärarna inte sjunger så vackert. Man behöver inte göra det så stort, utan du kan öva på takt och puls och börja väldigt smått. För vissa kan det kännas stort och svårt när det kommer till de mål i läroplanen som rör musik. Men det behöver det inte vara.

– Det måste inte vara en samling där man sjunger Ekorrn satt i granen utan man kan använda musik i allt. Det är det vi lär oss - att göra musiken till en naturlig del av dagen. För mig är det inte längre något hinder att ta fram gitarren när jag är på förskolan. 

Ser fram emot att börja jobba

Louise har inte så långt kvar på utbildningen nu och ser fram emot att snart börja jobba som förskollärare.

– Det kanske låter som en klyscha men det är sant - jag ser fram emot att umgås med barnen! De barn du jobbar med går du också igenom mycket med så du får så himla mycket tillbaka.

Musiken går rätt in i pedagogiken

Anders Wiking läser till förskollärare och har tidigare arbetat med pedagogik för personer med autism. När han ville hitta en utbildning var det just pedagogiken som lockade mest.

Musiken går rätt in i pedagogiken

Anders Wiking läser till förskollärare och har tidigare arbetat med pedagogik för personer med autism. När han ville hitta en utbildning var det just pedagogiken som lockade mest.

– Jag var inne på att läsa till specialpedagog och när jag såg att det fanns en musikprofil på förskollärarutbildningen då jag också får lärarlegitimation, vilket jag kan behöva om jag vill jobba med specialpedagogik senare, så valde jag att gå den vägen.

Även om Anders länge var inne på att fortsätta arbeta med personer med autism, har han under utbildningens gång hittat glädjen i att arbeta med barn.

– Nu när jag har provat på yrket på förskola så inser jag hur kul det är att jobba med barn! Det är lite annorlunda från det jag gjorde innan men jag kan använda mycket av det jag har med mig in i förskollärarrollen.

Musik som pedagogiskt verktyg

Det var just musikprofilen som fångade Anders intresse. Att jobba med musik som ett pedagogiskt verktyg var inget nytt för honom då han i sitt tidigare arbete också hållit i musikgrupper.

– Det var en naturlig övergång. Sen att jag nu ska arbeta med barn och inte med vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar är en annan sak. 

– Jag tycker att musiken är så viktig så att det egentligen borde vara den vanliga förskollärarutbildningen. Musik är ett brett spektrum som går rätt in i pedagogiken. Det är en väldigt naturlig del i lärandet.

Spelar själv gitarr

Anders har spelat gitarr länge nu men plockade upp den först när han var 19 år. Från att ha kunnat fyra ackord kan han nu spela riktigt bra. Och det handlar om övning och tid, poängterar Anders.

– Det är upp till en själv att lära sig och utvecklas inom musik och att bli bättre på att spela sitt instrument. Du måste inte vara en jätteduktig musiker för att gå på musikprofilen men du måste ta musik på allvar. Jag tror att en del skräms bort och tror att man måste vara utbildad musiker för att kunna gå utbildningen - men så är det inte. 

– Det vi lär oss handlar mycket om att du ska kunna kommunicera aktiviteten och hela upplevelsen av musik till barn. Det är kärnan. Genom didaktiken lär vi oss hur man till exempel lär ut en låt så att barnen kan följa med. Det handlar om hur man använder rytm, puls och dynamik för att nå ut till barnen, berättar Anders.

Musik som metod i klassrummet

Under utbildningen används musik också i klassrummet. När studenterna redovisade ett projekt om återvinning gjorde de en musikvideo med källhänvisningar och allt. När de skulle lyfta fram ett problem för att diskutera det i klassen spelade de först upp problemet som en scen i en teater. Studenterna har också gjort en musikal som blev så populär att de nu spelar den på förskolor i Malmö.

Anders beskriver miljön i klassen som väldigt öppen och tillåtande. Redan från musiksamlingen första dagen övas de i att utmana sig själva i grupp. Utifrån ser det säkert löjligt ut, säger Anders, men det får studenterna att utvecklas ihop.

– Går det bra så går det bra och går det dåligt så får man tips på hur man kan göra det bättre, avslutar Anders.

Utbildningen inte bara för musiker

Ylva Holmberg är programansvarig för förskollärarutbildningen med musikprofil. Hon ser att det finns ett behov av förskollärare med musikfördjupning.

Utbildningen inte bara för musiker

Ylva Holmberg är programansvarig för förskollärarutbildningen med musikprofil. Hon ser att det finns ett behov av förskollärare med musikfördjupning.

Blandade erfarenheter i klassen

– Studentgruppen på utbildningen är både de riktigt duktiga med stor musikalisk erfarenhet och de som är mer nybörjare som vill utveckla sitt musicerande i relation till ett yrke inom skolan.

Studenter lär sig sjunga och spela ett instrument

– Genom musikprofilen får du möjlighet att lära dig både att sjunga och att kunna spela ett instrument. Det finns det inte tid till på förskollärarutbildningen. Musikprofilen innehåller också mer teoretiska diskussioner kring musikutbildning och frågor kring varför vi har musik i förskolan.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se