Digitala informationssystem spelar avgörande roll i samhället, och hållbara och användarvänliga system behövs allt mer. På Malmö universitet får du både praktisk och teoretisk kunskap om hur datautveckling och informationsteknik kan användas i framtiden. Du kan välja mellan utbildningar inom data, IT och digital teknik på både grund- och avancerad nivå. Flera av våra program ges på engelska, där du studerar tillsammans med studenter från hela världen.