Digitala informationssystem spelar avgörande roll i samhället och vi möter ökade behov av hållbara och användarvänliga digitala system. Med både praktisk och teoretisk kunskap lär du dig hur datautveckling och informationsteknik kan användas i framtiden. På Malmö universitet kan du välja mellan utbildningar inom data, IT och digital teknik på både grund- och avancerad nivå. Flera av våra program och kurser ges på engelska, där du studerar i ett internationellt klassrum.