Digitala informationssystem spelar avgörande roll i samhället och hållbara och användarvänliga system behövs allt mer. På Malmö universitet får du både praktisk och teoretisk kunskap om hur datautveckling och informationsteknik kan användas i framtiden.

Forskning inom data, IT och digital teknik

På Malmö universitet bredrivs forskning inom digital teknik och hur det påverkar oss människor och våra samhällen. Som student läser du utbildningar baserade på den senaste kunskapen och har lärare som är forskare inom ämnet. Här hittar du mer information om vår forskning.