Om du vill lära dig mer om matematik, teknik eller naturvetenskap finns både program och kurser på Malmö universitet. Du kan välja mellan utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Totalt antal träffar: 15

Program på grundnivå

Totalt antal träffar: 7

Program på avancerad nivå

Forskning inom naturvetenskap och teknik

Malmö universitet bedriver forskning inom bland annat biomedicin, fysik, matematik, materialteknik och samhällsbyggnadsteknik. Som student läser du utbildningar baserade på den senaste kunskapen och har lärare som är forskare inom ämnet. Här hittar du mer information om vår forskning.