Om du vill lära dig mer om matematik, teknik eller naturvetenskap finns både program och kurser på Malmö universitet. På Malmö universitet kan du välja mellan utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik på grundnivå och avancerad nivå.

Hitta utbildning

Flera av våra program och kurser ges på engelska, där du studerar i ett internationellt klassrum.

Han vill utveckla mer hållbara material

Oscar Vigstrand går andra året på masterprogrammet Computational Materials Science. I sin utbildning lär han sig att använda olika metoder och modeller för att skapa datorsimulerade materialtester och hållbarhetsberäkningar. Det är en teknisk utbildning som innehåller mycket matematik på avancerad...

Han vill utveckla mer hållbara material

Oscar Vigstrand går andra året på masterprogrammet Computational Materials Science. I sin utbildning lär han sig att använda olika metoder och modeller för att skapa datorsimulerade materialtester och hållbarhetsberäkningar. Det är en teknisk utbildning som innehåller mycket matematik på avancerad nivå.

– Det jag gillar med materialvetenskap är att det är ett väldigt stort område. Det kombinerar ämnen såsom kemi, fysik och teknik, vilket gör att jag får en bred förståelse.

De kunskaper som Oscar får är något som i dag efterfrågas av i stort sett alla företag som sysslar med någon form av produktutveckling eller produktion.

– Beräkningar och modellering är verktyg för att simulera hur atomer beter sig när ett material utsätts för olika former av stress. Vi undersöker, på atomnivå, vad som händer med materialet om du till exempel skulle dra i det eller utsätta det för tryck. Det gör vi med hjälp av modeller eftersom det skulle bli väldigt dyrt och ta lång tid att göra tester i verkligheten.

Det område inom materialvetenskap som Oscar tycker är mest spännande är hållbarhet.

– I utbildningen fokuserar vi mest på material såsom keramer och metaller, men med de verktyg vi lär oss kan vi fokusera på vilka material som helst. Cellulosa, alltså pappersmassa, och olika hållbara plastsorter tycker jag är väldigt intressanta. De behövs om vi ska lyckas ställa om produktion från oljebaserad plast till hållbara förpackningsmaterial.

Från Malmö universitet till Malmö universitet

Innan han började plugga sin master gick Oscar högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik. Han hade en bra kontakt och relation med lärarna på programmet och bestämde sig därför för att fortsätta plugga i Malmö. Masterprogrammet är bland annat förberedande för de studenter som vill fortsätta in i materialforskning.

– I Skåne finns många möjligheter att syssla med materialforskning, men då behöver du doktorera.

De är en liten klass och Oscar tycker det är lätt att ha kontakt och dialog med lärarna, som är väldigt måna om att hjälpa till. Studenterna har också möjlighet att påverka hur lektioner och examinationsuppgifter utformas.

– Från lärarna får vi tips om vilka möjliga arbetsgivare och arbetsområden som finns där ute. De är ett fantastiskt nätverk att ha i framtiden.

Efter examen

Oscar vill jobba där han kan fokusera på hållbarhet och miljövänliga material.

– Jag är sugen på att komma ut och börja jobba inom industrin. Examensarbetet, som vi gör hela sista terminen, är ett fantastiskt tillfälle att få in en fot någonstans.

Den som tar en masterexamen i Computational Materials Science möter en arbetsmarknad med bra chanser att få jobb.