Forskningsplattformen POSH, Perspectives on Social Health, fokuserar på social hälsa som är viktig för både fysisk och psykisk hälsa. Vi samarbetar specifikt kring den roll som psykologisk, social och kulturell validering spelar.

Vår forskning

Frågan om validering är viktig, då befintlig forskning visar hur olika former av validering är centrala för hälsa och välbefinnande: psykologisk/emotionell validering i socialt samspel, social validering i form av att man erkänns som medlem i en social grupp, och kulturell validering (’cultural formulation’ inom vården). Plattformens gemensamma frågeställning är därför högst relevant ur samhälls- och hälsoperspektiv. POSH avser att gemensamt arbeta fram ett teoretiskt bidrag utifrån ett antal pilotprojekt med slutmålet att få fram starka ansökningar för externa medel samt publikationer.

Alla forskare i plattformen bygger vidare på befintlig egen forskning, och i återkommande seminarier och workshops kommer vi att ha insyn i allas pilotprojekt och arbeta gemensamt mot starka ansökningar samt egen och gemensam publicering. Etablerade forskare utöver dem som nu söker för att bedriva pilotprojekt kommer att vara knutna till plattformen, liksom doktorander inom och utanför ämnet hälsa och samhälle.

POSH.png

Forskare och forskningsprojekt