Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp (avancerad nivå). Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt campusförlagda dagar.

Utbildningen är en inriktning av Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. 

Läs mer om VFU

Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av VFU genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik, Spanska, Svenska och Svenska som andraspråk.

Har du anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare).

Mer information om VAL och hur du ansöker

Inom VAL-projektet har du möjlighet att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för din läraranställning om denna fullgörs på minst halvtid i relevanta ämnen och relevanta åldersspår.

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Specifika ämneskrav för 120 hp

Biologi

Kurser om sammanlagt 120 hp  – omfattande kurser inom ämnesområdena molekylärbiologi, humanfysiologi, zoologi, ekologi, genetik, floristik och faunistik.

Kemi

Kurser om sammanlagt 120 hp  - omfattande kurser inom allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi och biokemi samt ytterligare kurser i t ex analytisk kemi och fysikalisk kemi. Alternativt en civilingenjörsexamen med kemisk inriktning t ex kemiteknik, bioteknik.

Fysik

Kurser om sammanlagt 120 hp – omfattande kurser inom mekanik, elektromagnetism, vågrörelse/optik, energi, kvantfysik och relativitetsteori samt ytterligare kurser upp till 120 hp i ämnet. Alternativt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Naturkunskap

Kurser om sammanlagt 120 hp  – varav 30 hp i biologi inkl. humanfysiologi och ekologi, 15 hp i kemi, 15 hp i fysik. Minst 15 hp och max 30 hp i miljövetenskap/geovetenskap samt ytterligare fördjupning om 30 hp i något av ämnena fysik, kemi eller biologi.

Matematik

Kurser om sammanlagt 120 hp – omfattande kurser i envariabelanalys, flervariabelanalys och linjär algebra samt ytterligare kurser upp till 120 hp i ämnet matematik t ex matematisk statistik, diskret matematik, sannolikhetslära eller numerisk analys. Alternativt en civilingenjörsexamen med matematisk inriktning t ex teknisk fysik eller teknisk matematik.

Modersmål

Kurser om sammanlagt 120 hp i den sökandes modersmål. Modersmål ska styrkas exempelvis genom svensk gymnasieutbildning i modersmålet,  alternativt avslutad utländsk gymnasieutbildning med den sökandes modersmål som undervisningsspråk.

Svenska

Kurser om sammanlagt 120 hp - omfattande 60 hp i litteraturvetenskap och 60 hp språklig inriktning.

Samhällskunskap

Kurser om sammanlagt 120 hp - omfattande 60 hp i statsvetenskap, 30 hp i sociologi, 15 hp i nationalekonomi samt ytterligare 15 hp i något av ämnena alternativt 15 hp i något av ämnena samhällsgeografi/etnologi/mediakommunikation/juridik/genus/migration/mänskliga rättigheter.

Idrott och hälsa

Kurser om sammanlagt 120 hp inom det idrottsvetenskapliga området, med relevans för undervisningsämnet idrott och hälsa, vari ingår rörelse- och idrottslära 45 hp, humanbiologi 20 hp, idrott och samhälle 20 hp, hälsopedagogik 20 hp, och idrottspsykologi 15 hp. I studierna ska ha ingått säkerhetsutbildning vid rörelse-, idrotts- och friluftsaktiviteter.   

Engelska/Franska/Italienska/Spanska/Tyska/Svenska som andraspråk/Psykologi/Pedagogik

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 90 hp resterande 30 hp i kurser inom ämnesområdet.

Specifika ämneskrav för 90 hp

 • Biologi - Kurser om sammanlagt 90 hp  – omfattande kurser inom ämnesområdena molekylärbiologi, humanfysiologi, zoologi, ekologi, genetik, floristik och faunistik.
 • Kemi - Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande kurser inom allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi och biokemi samt ytterligare kurser i t ex, analytisk kemi och fysikalisk kemi. Alternativt en civilingenjörsexamen med kemisk inriktning t ex kemiteknik, bioteknik.
 • Fysik - Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser inom mekanik, elektromagnetism, vågrörelse/optik, energi, kvantfysik och relativitetsteori samt ytterligare kurser upp till 90 hp i ämnet. Alternativt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.
 • Naturkunskap - Kurser om sammanlagt 90 hp – varav 30 hp i biologi inkl. humanfysiologi och ekologi, 15 hp i kemi, 15 hp i fysik. Minst 15 hp och max 30 hp i miljövetenskap/geovetenskap.
 • Matematik - Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser i envariabelanalys, flervariabelanalys och linjär algebra samt ytterligare kurser upp till 90 hp i t ex matematisk statistik, diskret matematik, sannolikhetslära eller numerisk analys. Alternativt en civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk fysik eller teknisk matematik.
 • Modersmål- Kurser om sammanlagt 90 hp i den sökandes modersmål och dessutom betyg i Modersmål B/Modersmål 2 från svensk gymnasieskola eller avslutad utländsk gymnasieutbildning med den sökandes modersmål som undervisningsspråk.
 • Religionskunskap - Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande grundkurs 30 hp som behandlar världsreligionerna samt etik, religionssociologi eller religionsfilosofi totalt 60 hp. Resterande 30 hp kan omfatta kurser i mänskliga rättigheter, religion och politik samt religionsantropologi.
 • Filosofi - Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande minst 30 hp i teoretisk filosofi och 30 hp i praktisk filosofi samt fördjupning i något av områdena.
 • Geografi - Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande minst 30 hp i samhällsgeografi och 30 hp naturgeografi samt fördjupning i något av områdena.
 • Idrott och hälsa - Kurser om sammanlagt 90 hp inom det idrottsvetenskapliga området, med relevans för undervisningsämnet idrott och hälsa, vari ingår rörelse- och idrottslära 35 hp, humanbiologi 15 hp, idrott och samhälle 15 hp, hälsopedagogik 15 hp, och idrottspsykologi 10 hp. I studierna ska ha ingått säkerhetsutbildning vid rörelse-, idrotts- och friluftsaktiviteter. 
 • Engelska/Franska/Italienska/Spanska/Tyska/Svenska som andraspråk/ Psykologi/Pedagogik/Historia - Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 90 hp.

Mer information

För mer information om ämnena i skolan se Skolverkets webb.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet

När du ansöker till Kompletterande pedagogisk utbildning måste du skicka med en bilaga till ansökan. 

Ladda ner blanketten

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 210 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp och ytterligare ett ämne om minst 90 hp alt. minst 120 hp om ämnet utgörs av kombinationen svenska/samhällskunskap, samt ett självständigt arbete om 15 hp i något av undervisningsämnena.

Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 120 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Engelska, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Psykologi, Pedagogik, Svenska som andraspråk.

Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Engelska, Idrott och hälsa, Psykologi, Pedagogik, Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk, Filosofi.

Som undervisningsämne 2 om 120 hp: Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap) eller Samhällskunskap (endast i kombination med Svenska)Specifika ämneskrav se särskild lista.Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Urval

Högskolepoäng 100%

2/3 av platserna fördelas till behöriga sökande som har minst ett av undervisningsämnena inom kemi, biologi, fysik, matematik eller naturkunskap.

1/3 av platserna fördelas till behöriga sökande med övriga undervisningsämnen.

Höstterminen 2020 antas inga sökande med undervisningsämnena teknik, företagsekonomi och sociologi.

Urval görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se