Att läsa en magister- eller masterutbildning är en möjlighet att spetsa din kompetens och lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. När du har tagit en kandidatexamen på 180 hp kan du ansöka till en magister/master som du är behörig till. Du kan läsa ett magisterprogram på 60 hp, ett masterprogram på 120 hp eller välja att läsa fristående kurser på avancerad nivå.

Att tänka på när du ansöker

Till flera av våra master/magisterprogram ansöker du med så kallat alternativt urval. Det innebär att du måste fylla i ett särskilt dokument och ladda upp vid ansökan. Se respektive programsida för mer information. 

Totalt antal träffar: 12

Magisterprogram 60 hp

Totalt antal träffar: 25

Masterprogram 120 hp

"Jag lärde mig att tänka på ett nytt sätt"

Sara Fakhro studerade magisterutbildningen Ledarskap och offentlig organisation efter några år i yrkeslivet. För henne gav studierna en chans att bättre förstå sitt arbete som utredare på en myndighet.

"Jag lärde mig att tänka på ett nytt sätt"

Sara Fakhro studerade magisterutbildningen Ledarskap och offentlig organisation efter några år i yrkeslivet. För henne gav studierna en chans att bättre förstå sitt arbete som utredare på en myndighet.

– Jag läste arbetsvetenskap och började jobba direkt efter examen. Efter att ha arbetat i fyra år ville jag vidareutveckla mig och valde då att läsa en magisterutbildning.

– Den största skillnaden mot att läsa på kandidatnivå är att det är mer avancerat. Jag lärde mig att tänka på ett nytt sätt och analyserade frågor mer och var tydligare än tidigare. Jag tyckte också att jag hade mer driv och var mer fokuserad när jag läste magisterprogrammet. Eftersom jag hade mer arbetslivserfarenhet var jag mer målinriktad.

Magisterprogrammet Ledarskap och offentlig organisation är ett av flera program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från olika yrkesområden. Detta tycker Sara bidrog till utbildningen:

– Det bästa med klassen var att alla studenter hade olika grundutbildningar och arbetslivserfarenheter i ryggen, vilket de delade med sig av under utbildningen. Tack vare det lyftes diskussionerna och seminarierna.

I Saras arbete som utredare har utbildningen kommit ill god användning.

– I mitt arbete är jag med i flera sidoprojekt där jag har stor nytta av utbildningen. Jag har fått ett helikopterperspektiv och en större förståelse för styrning av myndigheter. Jag är också mer medveten om arbetet som ligger till grund för beslut i offentlig sektor. Jag är också mer medveten om hur dessa beslut sedan påverkar både medarbetare och allmänhet.

Kurser på avancerad nivå

Alla kurser på avancerad nivå

För dig som arbetar inom skola

Malmö universitet erbjuder vidareutbildningar på avancerad nivå för dig som har en yrkesexamen för arbete som förskollärare, fritidspedagog, lärare eller studie- och yrkesvägledare. Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags-/kvällstid så att du som är yrkesverksam kan studera.

Magister och masterutbildningar inom pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik