Jonas Christensen

Jonas
Christensen
Universitetslektor

email icon jonas.christensen@mau.se
phone icon 040-6657406

location Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå


Mer om min forskning

Presentation

Fil. Dr i pedagogik, Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning Organisation. Kursansvarig internationella kurser, Internationaliseringskoordinator vid inst för Socialt arbete. Koordinator forskningsnätverket CareSam. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring, särskilt socialt arbete och högre utbildning. Flertal publikationer med fokus på utbildning, äldrefrågor, profession samt metodutveckling (se MUEP). Medlem i InclusU (transnationellt EU-nätverk i utbildning och forskning), forskargruppen Utmaningsbaserat lärande, forskarnätverket Profession/Välfärd och CareSam. Affilierad till University of North Dakota.