Om utbildningen

Malmö universitet sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som granskat Sveriges 24 sjuksköterskeutbildningar.

Sjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter

En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, planerar, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra omvårdnad, medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar samt även planerings- och ledningsuppgifter, forskning och utvecklingsarbete samt hälsofrämjande arbete. Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående.

Under utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska då verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom flera olika områden görs. VFU genomförs vid din antagningsort ort med omnejd och praktiken genomförs även kvällar, helger och nätter. Platser finns hos kommun, landsting och privata vårdgivare. Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.

Under VFU tränar du bland annat på att utföra omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med hänsyn till patientens behov, resurser och medicinska tillstånd. Du har också under hela din utbildning regelbunden grupphandledning i omvårdnad för att diskutera, reflektera över och bearbeta situationer du möter under VFU.

Under utbildningens tredje år ingår interprofessionellt lärande, dvs. att du tillsammans med studenter på läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet och arbetsterapeutprogrammet tränar teamsamverkan.

Under utbildningen tränar du dina praktiska färdigheter på vårt Kliniska träningscentrum (KTC). Vi har lokaler, utrustning och material för att simulera realistiska vårdsituationer. Du har bland annat möjlighet att träna på specifika medicintekniska moment såsom omläggning av PICC-line kateter, kateterisering av urinblåsa och insättning av perifer venkateter. Som student tränar du under ledning av lärare, men också själv, i par och i grupp. Den praktiska träningen ger dig möjlighet att förbereda dig väl inför din kommande yrkesroll – för att ge framtida patienter en säker och evidensbaserad vård. 

Se våra instruktionsfilmer som används i undervisning 

För student som antagits till Malmö sker verksamhetsförlagd utbildning i Malmö och/eller Trelleborg med omnejd. För student som antagits till Trelleborg och Ystad genomförs all verksamhetsförlagd utbildning på respektive ort med omnejd. All teoretisk utbildning äger rum i Malmö. 

Du får en bred kompetens som ger möjlighet till arbete inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan välja att arbeta med förebyggande hälsoarbete på samhälls- grupp- eller individnivå eller med omvårdnadsarbete inom olika former av sjukvårdande verksamheter. Utbildningens EU-anpassning innebär att du även kan arbeta utomlands.

För arbete som sjuksköterska inom vissa verksamheter krävs specialisering. Du kan därför efter ytterligare studier specialisera dig inom ett flertal områden t. ex. intensivvård, sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktsvård, psykiatrisk vård. Du kan också fördjupa dina kunskaper på magister- och forskarutbildningsnivå.

Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t. ex. medicinsk eller kirurgisk vård och vård av äldre.

I Sverige arbetar sjuksköterskan inom landsting, kommun, statlig och privat hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Säker vård är en av de sex kärnkompetenser som utbildning av sjuksköterskor vid Malmö universitet grundas på. Undervisning i Säker vård löper genom hela sjuksköterskeprogrammet och vidare på avancerad nivå. 

Läs mer om Säker vård 

I samband med utförandet av praktiska moment under utbildningen kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod vilken följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter. Arbetskläder tillhandahålles av universitetet samt praktikplatserna.

Mer information

Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Sjuksköterska är ett fint yrke"

Mahdi Gola jobbar som sjuksköterska på medicinavdelningen på Trelleborgs lasarett. Efter examen fick han direkt många jobberbjudanden från...

"Sjuksköterska är ett fint yrke"

Mahdi Gola jobbar som sjuksköterska på medicinavdelningen på Trelleborgs lasarett. Efter examen fick han direkt många jobberbjudanden från både kommuner och regionen.

–  Jag valde att jobba inom Region Skåne för jag tycker man lär sig mycket på en vårdavdelning och att man aldrig jobbar ensam. Här får jag möjlighet att jobba i ett team tillsammans med andra yrkeskategorier så som läkare, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Innan Mahdi började studera till sjuksköterska på Malmö universitet jobbade han först på ett äldreboende och sedan även på ett LSS-boende för barn.

–  Sjuksköterska är ett fint yrke. Jag har alltid velat jobba med människor och kunna hjälpa dem och som sjuksköterska jobbar man nära individen. Sen är det en fördel att det alltid finns jobb och att det är så brett. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig. Själv har jag tänkt plugga vidare till ambulans- eller anestesisjuksköterska.

För Mahdi har vägen ut i arbetslivet gått som på räls. 2010 kom han till Sverige som flykting från Afghanistan. Han lärde sig snabbt svenska, kom in på gymnasiet och började läsa till undersköterska på vård- och omsorgsprogrammet. Samtidigt jobbade han som timanställd på ett äldreboende. Efter studenten 2015 valde han att direkt söka sig vidare till högre studier.

–  Jag trivdes väldigt bra på Malmö universitet som har engagerade och kompetenta lärare. Undervisningslokalerna är fina och ligger nära Skånes universitetssjukhus där vissa av föreläsningarna hålls.

–  Jag gillade verkligen VFU ( verksamhetsförlagd utbildning). Där fick jag möjlighet att tillämpa teorin i praktiken och jag hade många fina handledare som brann för sina studenter.

"Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt"

Efter att under flera år gjort karriär inom ett svenskt processindustriföretag valde Jesper Sandberg att byta bana helt och började studera...

"Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt"

Efter att under flera år gjort karriär inom ett svenskt processindustriföretag valde Jesper Sandberg att byta bana helt och började studera till sjuksköterska.

– Jag hade redan tidigt tankar på att plugga till sjuksköterska men livet tog andra vägar när möjligheter dök upp. Det var först på senare år som jag ville göra en förändring i livet och då föll valet på sjuksköterskeutbildningen sig som självklar.

Nu arbetar han på en barnavdelning för blod- och cancersjuka i Lund där barn från 0-18 år behandlas. Här ligger flera barn inne en längre tid och många barn återkommer regelbundet.

– En vanlig dag på jobbet innebär mycket läkemedelsadministrering, bedömning av patienterna och uppföljningar av behandlingar. Däremellan kan man leka och busa i korridorerna med barnen. 

På en barnavdelning innebär arbetet också mycket kontakt med familj och anhöriga vilket både är väldigt stimulerande men även mycket utmanande menar Jesper.

–  För att passa för det här yrket är det bra att ha ett genuint intresse av att arbeta nära människor. Jag har alltid haft intresse för medicin. Det, i kombination med att få arbeta nära människor och speciellt barn lockade mig hit. Men också känslan av att få göra nytta och göra skillnad.

Så tyckte Jesper om utbildningen 

Studierna vid Malmö universitet upplevde Jesper som mycket positiva. Mycket av det som han lärde sig under utbildningen har han tagit med sig in i rollen som sjuksköterska.

–  Förutom ny kunskap inom medicin och omvårdnad öppnade utbildningen upp mina ögon för hur olika vi alla är. Att ha ett empatiskt förhållningssätt är nog det jag tagit med mig som jag värdesätter mest. Att se alla och lyssna på alla. Men jag försöker också att fortsätta att hålla mig ajour med vad som händer inom forskning och utveckling. Även om  tiden inte alltid räcker till. 

Under hela utbildningen har studenter på sjuksköterskeprogrammet tillgång till en vårdavdelning och en handledande sjuksköterska. Där kommer vissa studieuppgifter utföras för att integrera teori och praktik.

–  Den verksamhetsförlagda utbildningen var verkligen det som gjorde utbildningen bra! Det var där som all teori blev verklighet och man fick göra mycket och växa  med ansvaret genom hela utbildningen allt eftersom kraven ökade. Jag kände att jag fick guidningen och stödet att våga ta för mig.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se