Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024
Jag har utvecklats jättemycket av min utlandspraktik i USA. Det skulle vara spännande att prova några av uppgifterna på eleverna i Sverige och utmana dem mer.

Caroline Palm, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med barn och ungdomar och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Som lärare med inriktning mot fritidshem arbetar du med undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och genomför undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö.

Fördjupningsämnet fritidspedagogik

Du studerar fritidspedagogik som ditt fördjupningsämne. I fördjupningsämnet tillägnar du dig kunskap om barns och ungas kulturella och sociala kontexter samt lek och lärande i olika miljöer. Du studerar exempelvis språkutveckling, digitalisering, utomhuspedagogik, dramapedagogik och andra estetiska uttryckssätt. I fördjupningsämnet skriver du ditt examensarbete om 15 högskolepoäng.

Idrott och hälsa, musik eller bild

Du väljer också att studera ett av följande ämnen: idrott och hälsa, musik eller bild. I detta ämne utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och analysera undervisning samtidigt som din egen kompetens i ämnet utvecklas.

Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att leda pedagogisk verksamhet och undervisning där barn och unga med olika bakgrund möts, leker och lär.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Specialpedagogik, konflikthantering och forskningsmetodik studerar du i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (60 högskolepoäng). En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du inom ditt fördjupningsområde såsom teori om lärande.

Verksamhetsförlagd utbildning

En viktig del av din utbildning är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) om 30 högskolepoäng som du genomför i ett fritidshem och i en skola. Du får möjlighet att successivt utveckla ditt pedagogiska ledarskap och din förmåga att skapa goda lärandesituationer för både formellt och informellt lärande.

 Detta är en programinriktning av Grundlärarutbildning.

Du studerar i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas från första till sista termin. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra.

Utbildningen leder till en grund­lärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i fritidshem. Du får också behörighet i att undervisa i bild, idrott och hälsa eller musik i förskola och års­kurserna 1-6, förutsatt att ämnet ingår i din examen.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Naturkunskap A, Samhällskunskap A, (Områdesbehörighet A6a/6a)

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Caroline gjorde praktik i USA

När Caroline Palm gjorde praktik i USA fick hon ha bildlektioner varje dag med samma klass i flera veckor. Det gjorde det lätt att få en röd tråd i undervisningen. Hon fick också se hur det är att arbeta med belöningssystem i skolan.

Caroline gjorde praktik i USA

När Caroline Palm gjorde praktik i USA fick hon ha bildlektioner varje dag med samma klass i flera veckor. Det gjorde det lätt att få en röd tråd i undervisningen. Hon fick också se hur det är att arbeta med belöningssystem i skolan.

Caroline läste till grundlärare med inriktning mot fritidshem och har även bild som undervisningsämne. Det var hennes mentor på skolan i Vollsjö, där hon gjorde sin VFU (praktik), som tyckte att Caroline behövde fler erfarenheter. 

Moster ordnade praktikplats

Hon fick syn på en broschyr om VFU utomlands och kom att tänka på sin moster i USA. Sagt och gjort. Mostern hjälpte till att ordna en plats på en skola i Franklinville i New Jersey. En 5-6-skola med 400 elever.

USA har inte fritids i svensk tappning. Men Caroline jobbade på skolans after school, som hade vissa likheter med fritids. Där kunde eleverna ett par gånger i veckan hålla på med något projekt inom t ex musik eller bild. Framförallt jobbade Caroline som bildlärare. Hon hade två femmor och två sexor som hade bild varje dag.

Lär känna eleverna

–  De läser i block och har samma ämne dagligen i ett visst antal veckor, sen byter man ämne. Varje termin har två perioder, säger Caroline.

Lektionerna var 45 minuter långa i USA mot två timmar hemma. Då hinner man göra mer, men i gengäld hade hon bara sin svenska klass en gång i veckan. Caroline lutar åt den amerikanska modellen:

–  Man hinner lära känna eleverna. De kommer ihåg vad vi pratade om dagen innan. Det är lätt att återkoppla till förra lektionen, och det tror jag eleverna vinner mycket på.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email lsvagledning@mau.se