Forskningsplattformen Global och glokal hälsa, GGH, är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om global och glokal hälsa som länkar samman skilda kompetenser och utvecklar innovativ kunskap. Utifrån FN:s Agenda 2030 studeras samhällsrelevanta globala hälsoutmaningar om stress och psykisk ohälsa, stärkande av sexuell hälsa och rättigheter, samt tillgängliggörande av utbildning för alla.

Vår forskning

Forskningen vid GGH bedrivs med det övergripande syftet att identifiera, länka och utveckla tvärvetenskaplig kunskap. Detta är kunskaper som behövs i en förbättring av global och glokal hälsa på individuell, kulturell och samhällelig nivå.

Teoretiskt utgår GGH:s forskningsplattform från ett intersektionellt perspektiv för att förstå hur faktorer som social klass, kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet påverkar hälsa både globalt och glokalt. Ett annat grundläggande perspektiv är konceptet egenmakt, som innefattar psykosocial kontroll och möjligheter att ta hand om sin hälsa, samt sociala orsaker till ohälsa.

GGH knyter samman aktionsbaserad forskning med explorativ forskning om utsatthet, prevention och stöd i skärningspunkten mellan socialt arbete, sexologi, vårdvetenskap, utbildningsvetenskap och kriminologi.

Forskare

Referensgrupp

Medverkande i referensgruppen:

  • Anette Agardh, Lunds universitet
  • Bo Petersson, Fakulteten för kultur och samhälle/Mau
  • Karin Frydenlund, International Office/Mau
  • Gunta Lazdane, fd chef WHO
  • Emmanuella Ohale, FN-förbundet Malmö
  • Pernilla Ouis, Högskolan i Halmstad
  • Aleksandar Štulhofer, Zagrebs universitet
  • Despina Tzimoula, Genusvetenskapliga kollegiet/Mau
  • Mariia Tyshchenko, hedersdoktor på Fakulteten för kultur och samhälle/Mau