Forskningsplattformen Global och glokal hälsa, GGH, är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om global och glokal hälsa som länkar samman skilda kompetenser och utvecklar innovativ kunskap.

Vår forskning

I enlighet med FN:s Agenda 2030 tar sig GGH an samhällsrelevanta globala hälsoutmaningar inom: stress och psykisk ohälsa, stärkande av sexuell hälsa och rättigheter, samt tillgängliggörande av utbildning för alla.

GGH knyter samman aktionsbaserad forskning med explorativ forskning om utsatthet, prevention och stöd och genomför hälsomätningar och tematiska analyser utifrån intersektionellt perspektiv och begrepp såsom resiliens, delaktighet och egenmakt. Det mångkulturella lärosätet Malmö universitet används som analytisk lins i ett projekt om glokal hälsa bland internationella studenter och doktorander på individuell såväl som kulturell och samhällelig nivå.

Kunskaperna är användbara som grund för utvecklande av hälsostärkande metoder och modeller för förbättrade och inkluderande studie- och arbetsmiljöer.

Forskare

Referensgrupp

Medverkande i referensgruppen:

  • Anette Agardh, Lunds universitet
  • Bo Petersson, Fakulteten för kultur och samhälle/Mau
  • Karin Frydenlund, International Office/Mau
  • Gunta Lazdane, fd chef WHO
  • Emmanuella Ohale, FN-förbundet Malmö
  • Pernilla Ouis, Halmstad universitet
  • Aleksandar Štulhofer, Zagrebs universitet
  • Despina Tzimoula, Genusvetenskapliga kollegiet/Mau
  • Mariia Tyshchenko, hedersdoktor på Fakulteten för kultur och samhälle/Mau