Den 11 september går Sverige till val. Lag och ordning, energi och klimat, skolan och vården är några av de heta frågorna för väljarna. Här hittar du som journalist forskare som kan kommentera, analysera och ge perspektiv till de viktigaste valfrågorna 2022. Listan byggs på efterhand.

Lag och ordning

Anna-Karin Ivert, kriminolog, forskar om brottsförebyggande åtgärder och otrygghet. Har som forskare utvärderat projektet Sluta skjut samt följt och utvärderat projektet BID Sofielund som syftar till öka tryggheten i stadsdelen i samarbete med fastighetsägare och andra aktörer.
Kontakt: anna-karin.ivert@mau.se, 040-665 76 47

Mia-Maria Magnusson, polis och forskare som studerat öppna drogscener i Stockholm och Malmö. Har utvecklat en modell för att förutse skjutningar. 
Kontakt: mia-maria.magnusson@polisen.se eller 073-425 61 83

Manne Gerell, forskar om gängvåld och utsatta områden. De flesta studierna är inriktade på anlagda bränder, skjutningar och gatuvåld, men även brottslighet i allmänhet, inklusive stölder och skadegörelse.
Kontakt: manne.gerell@mau.se, 072-243 04 33

Marie Torstensson Levander, professor i hälsa och samhälle med inriktning mot kriminologi. Hennes forskningsområden rör i huvudsak brottslighetens orsaker och brottsprevention, kriminella karriärer och brott i stadsmiljö. Hon är forskningsledare för projektet MINDS (The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study).
Kontakt: marie.torstensson.levander@mau.se, 040-665 79 61

Energi, klimat och säkerhetspolitik

Anders Melin forskar om hur rättvisefrågor kan beaktas vid utformning och bedömning av energiscenarier, exempelvis att vissa samhällsgrupper drabbas mer än andra vid en energiomställning. Det kan också handla om rättvisa mellan länder och mellan nutida och framtida generationer.
Kontakt: anders.melin@mau.se, 040-665 73 42

Calle Håkansson, doktorand i global politik med bakgrund som analytiker vid Utrikespolitiska institutet, för frågor om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik med särskild inriktning på politisk utveckling i Sverige och EU.
Kontakt: calle.hakansson@mau.se, 070-492 92 21

Michel Vincent Anderlini, doktorand i globala politiska studier, med fokus på EU och Kaukasus, med bakgrund som politisk sakkunnig i EU-parlamentet i Bryssel, för frågor om EU-Georgien, EU-Ukraina, EU-Moldavien, EU-Ryssland samt Sveriges utrikespolitik i öst.
Kontakt: michel-vincent.anderlini@mau.se, 070-099 12 46

Bo Petersson, professor i statsvetenskap. Kan svara på frågor om Rysslands krig i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget efter den 24 februari 2022.
Kontakt: bo.petersson@mau.se, 040-665 73 95

Kommersiella aktörer och likvärdighet i skolan

Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Forskar om kommersiella aktörer i skolan inom ramen för projektet Utbildning AB. Har bland annat undersökt betydelsen av IT-jättars (t.ex. Google, Apple och Microsoft) engagemang i och inverkan på skola och undervisning. Ansvarig för kursen Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning.
Kontakt: malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Anders Jakobsson, professor i pedagogik. Forskningsintressen rör likvärdighet i skolan, flerspråkighet och kunskapsmätningar som PISA och TIMSS.
Kontakt: anders.jakobsson@mau.se, 040-665 80 16

Margareta Serder, lektor i utbildningsvetenskap. Forskningsintressen rör bland annat nationell och internationell kunskapsmätning och utbildningspolicy. Ingår tillsammans med Malin Ideland i forskningsprojektet Utbildning AB.
Kontakt: margareta.serder@mau.se, 040-665 71 17

Sjukvård och äldreomsorg

Paula Mulinari, docent i socialt arbete, forskar bland annat om arbetsmiljön i sjukvården. Hon har nyligen publicerat en forskningsstudie om varför sjuksköterskor säger upp sig och hur man kan lösa sjuksköterskebristen.
Kontakt: paula.mulinari@mau.se, 040-665 79 81

Lotta Wendel, universitetslektor i medicinsk rätt. Kan svara på frågor om patienters rättigheter, vårdens organisation, privat och offentlig vård, hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och arbetsvillkor, tystnadsplikt, hantering av patientdata, vårdgivares skyldigheter.
Kontakt: lotta.wendel@mau.se, 040-665 87 51

Susann Porter, postdoktor knuten till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Forskar om den svenska äldreomsorgen med fokus på kommunpolitiker som har ansvar för äldreomsorgen och deras syn på sitt ansvar och personalens arbetsmiljö.
Kontakt: susann.porter@mau.se

Boende, välfärd och segregation

Martin Grander, biträdande lektor på institutionen för urbana studier. Forskar om stadens utveckling och hur staden och samhället hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen.
Kontakt: martin.grander@mau.se, 040 665 81 34

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad som bland annat forskar om smart bostadsutveckling och smarta städer.
Kontakt: carina.listerborn@mau.se

Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Forskningen rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor och demokratifrågor.
Kontakt: tapio.salonen@mau.se, 040 665 77 88

Valets historia

Roger Johansson, professor i historia. Kan svara på frågor om rösträtten, folkomröstningar och viktiga debatter ur ett historiskt perspektiv.
Kontakt: roger.johansson@mau.se, 070-965 53 80