Jag är jättenöjd med min utbildning och Malmö universitet. Det är högt i tak och som student har du en personlig kontakt med dina lärare. Det finns en lyhördhet mellan lärare och oss studenter.

Karin Samuelsson, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Matematik

Matematik och lärande är ett mångfacetterat ämne som betonar problemlösning, samband och kommunikation i sociala, kulturella och vetenskapliga sammanhang. Ämnesstudierna i matematik omfattar 90 hp.

Andra och tredjeämne

Utöver ditt förstaämne så väljer du antingen att läsa ett ämne om 60 eller 90 hp eller två ämnen om 45 hp vardera.

 • Om du väljer att läsa 60 hp i ditt andraämnet omfattar utbildningen 240 hp och läses på fyra år.
 • Om du väljer att läsa ett andra och ett tredje ämne om 45 hp vardera omfattar utbildningen 270 hp eller 270 hp beroende på om du väljer en två- eller treämneskombination. I denna utbildningsvariant läses tredjeämne delvis som utökad studietakt och utbildningen läses på totalt fyra år alternativt på halvfart under ett femte år.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första året får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Utbildningen har också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Utbildningen ger dig en bra grund för att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens. Därmed din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet. Matematik ges endast som förstaämne.

 • Biologi/Teknik (behörighetskrav Biologi 2, Kemi 1, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Fysik 1a alternativt 1b1+1b2) och Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller BiB, KeA, MaC, NkB (kan ersättas av Fysik A))
 • Fysik/Teknik (behörighetskrav Fysik 2, Matematik 4, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1 + Kemi 1) eller FyB, MaD, NkB (kan ersättas av BiA+KeA))
 • Geografi/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Religion/Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b /2c, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1 eller IdhA, MaB, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

Behörighetskraven för andra- respektive tredjeämne prövas vid ansökan till dessa inom utbildningens ram. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet. Du studerar med en forskningsmiljö som har fokus på ämnesinnehåll och ämnesdidaktik samt ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan som tar upp frågor kring bl a pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Som student på har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra då du läser ditt andraämne/tredjeämne.

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 där bild, eller idrott och hälsa ingår ger behörighet att undervisa i ämnet också i årskurserna 1-6. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i examen också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan om din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng (för svenska och samhällskunskap krävs 120 hp). 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Matematik 4/Matematik D, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Karin gillar den personliga kontakten mellan studenter och lärare

Karin Samuelsson läser till ämneslärare i matematik och NO. Hon fascineras av matematik och vill lära ut till andra hur allt hänger ihop.

Karin gillar den personliga kontakten mellan studenter och lärare

Karin Samuelsson läser till ämneslärare i matematik och NO. Hon fascineras av matematik och vill lära ut till andra hur allt hänger ihop.

Karin kommer ifrån Lindome utanför Göteborg och är snart färdig lärare i matematik och NO för elever på högstadiet och gymnasiet. Hon brinner för att få börja undervisa. Men vägen till lärarutbildningen har inte varit spikrak.

– Efter gymnasiet ville jag stå på egna ben och valde att flytta till Lund för att läsa maskinteknik på universitetet.

Började med maskinteknik

Redan efter första terminen förstod Karin att hon valt fel utbildning. Det blev ett nytt försök med studier i produktutveckling och design på Malmö universitet och därefter studier i matematik i Lund. När Karin väl tog steget och sökte in på lärarutbildningen i Malmö hamnade allt på rätt plats. Redan under första terminen fick Karin komma ut på praktik på Malmö Latinskola dit hon sedan återkommit vid flera praktiktillfällen under hela utbildningen.

– Jag är jättenöjd med min utbildning och positiv till Malmö universitet. Det är högt i tak och som student har du en personlig kontakt med dina lärare. Det finns en lyhördhet mellan lärare och oss studenter.

Plugg och familj

En slingrande studieväg har resulterat i många år i skolbänken för Karin som under tiden har hunnit med både att flytta ihop, gifta sig, skaffa kolonistuga och bli mamma till Eira.
– Det har fungerat jättebra! Jag har alltid sett pluggandet som ett jobb och pluggat på dagarna för att kunna känna mig ledig på kvällar och helger, så att jag kan träffa min familj. Det har varit viktigt för mig.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se