Det roligaste med att vara lärare är att du får direkt feedback på ditt jobb i klassrummet. Du får också vara med och se hur eleverna utvecklas, vilket är den långsiktiga återkopplingen på hur du arbetar.

Andreas Londos, tidigare student

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i och om dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna. 

Förstaämne Matematik

Matematik och lärande är ett mångfacetterat ämne som betonar problemlösning, samband och kommunikation i sociala, kulturella och vetenskapliga sammanhang. Ämnesstudierna i matematik och lärande omfattar 120 hp.

Ett andraämne

Utöver ditt förstaämne så läser du också ett andraämne som omfattar 90 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning

Redan under första året får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna och vice versa. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och lärarkunskaper, såsom förmåga att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.

Detta är en programinriktning av Ämneslärarutbildning

Följande ämnen går att välja med matematik som förstaämne

Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Du är garanterad ett andraämne, men platsantalet är begränsat per ämne. Urval sker utifrån avklarade högskolepoäng inom programmet.

 • Engelska
 • Fysik (behörighetskrav Fysik 2 eller FyB)
 • Historia (behörighetskrav Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 eller HiA)
 • Idrott (behörighetskrav Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1) eller IdhA, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Naturkunskap (behörighetskrav Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1) eller NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA))
 • Religion
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (behörighetskrav Franska 3 eller Franska steg 3)
 • Italienska (behörighetskrav Italienska 3 eller Italienska steg 3)
 • Spanska (behörighetskrav Spanska 3 eller Spanska steg 3)
 • Tyska (behörighetskrav Tyska 3 eller Tyska steg 3)

Kurserna i moderna språk och fysik är förlagda till Lund.

I utbildningen ingår studier inom lärarutbildningsämnen med relevans för dina ämnesval. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I utbildningen ingår en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du tillsammans med ämnesstudierna i ditt förstaämne. Det gäller till exempel allmändidaktik och lärandeteorier. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. 

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera ungas utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och din förmåga att undervisa unga med olika bakgrund.

Varför ska jag studera på Malmö universitet?

Som student vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö på ett modernt universitet, med en utbildning som har fokus på att skapa en gemensam ämnesläraridentitet. Som student ska du känna stöd och trygghet i att det finns en koppling mellan den verksamhetsförlagda utbildningen, de teoretiska studierna och den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Studera utomlands en termin

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På ämneslärarutbildningen kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller termin sju då du läser ditt andraämne alternativt termin åtta då du läser ditt förstaämne.

I utbildningsplanen kan du se vilka kurser du läser inom programmet beroende på vilka ämnen du vill kombinera. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Matematik 4/ Matematik D, Engelska 6Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Anna tog vägen via Komvux för att läsa till mattelärare

Anna Hermansson, 37 år, hade inga gymnasiebetyg men en önskan om att komma vidare i yrkeslivet. Genom att läsa in gymnasiet på Komvux kunde hon komma in på lärarutbildningen, och om några år tar hon examen som mattelärare i gymnasiet.

Anna tog vägen via Komvux för att läsa till mattelärare

Anna Hermansson, 37 år, hade inga gymnasiebetyg men en önskan om att komma vidare i yrkeslivet. Genom att läsa in gymnasiet på Komvux kunde hon komma in på lärarutbildningen, och om några år tar hon examen som mattelärare i gymnasiet.

– Idén att läsa till gymnasielärare i matematik kom inte som en snilleblixt utan det växte fram. Nu är jag så nöjd med det valet och känner att jag verkligen är på väg någonstans. 

Trött på restaurangbranschen och sugen på något annat

Under många år jobbade Anna som servitris och bartender på restauranger i stan. Men även om restaurangbranschen var rolig så var hon till slut sugen på något annat, berättar hon. Och då behövde hon en gymnasieexamen.

– Man kommer inte så långt utan gymnasiebetyg, det blir mest bara okvalificerade jobb.

Så hon bestämde sig för att läsa in hela gymnasiet på Komvux, vilket tog två och ett halvt år. Speciellt var det matematiken hon hade lätt för och tyckte om.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med betygen efter Komvux. Ett tag var jag inne på att bli geolog men insåg att det inte fanns så mycket jobbmöjligheter där. Så istället började jag på en kandidatutbildning i matematik, men det kändes inte heller rätt. Matematiken på den nivån var för abstrakt för mig. Så då bestämde jag mig för att anmäla mig till lärarutbildningen och läsa till mattelärare.

Vardagsnära matematik

– Matematiken på lärarutbildningen är mer vardagsnära och jag förstår bättre hur den kan användas. I min utbildning får jag djupare kunskaper och en bättre förståelse för matematik, och det behöver jag för att kunna lära ut till gymnasieeleverna. Men jag har inte behov av matematiken på den allra mest abstrakta nivån.

Flera fördelar med att vara äldre

Anna berättar att hennes klass är väldigt varierad i ålder och erfarenheter, vilket hon inte hade förväntat sig att den skulle vara. Hon har också märkt fördelar med att vara en lite äldre student.

– Jag är nog lite lugnare i mig själv och mer fokuserad. Jag tar verkligen vara på tiden på föreläsningarna och på universitetet för jag har inte lika mycket fritid eftersom jag har en ettåring och tre bonusbarn hemma.

– Sen tror jag att jag kan motivera gymnasieeleverna på ett annat sätt eftersom jag har mer livserfarenheter och en bakgrund till vad jag säger. Och så får jag nog en annan pondus i klassrummet gratis bara för att jag är lite äldre.

"Jag blir lycklig varje gång någon säger, Åh nu fattar jag!"

Andreas Londos visste att han tyckte om att lära ut det han kunde. Men att det var lärare han ville bli satt långt inne. Nu är han färdigutbildad till gymnasielärare i matematik och engelska och älskar sitt jobb.

"Jag blir lycklig varje gång någon säger, Åh nu fattar jag!"

Andreas Londos visste att han tyckte om att lära ut det han kunde. Men att det var lärare han ville bli satt långt inne. Nu är han färdigutbildad till gymnasielärare i matematik och engelska och älskar sitt jobb.

– Jag började läsa till civilingenjör men rätt snabbt kände jag att det inte passade mig. Det var ju att förmedla matematikens logik, att presentera och lära ut mattespråket som jag gillade! Så då bestämde jag mig för att anmäla mig till lärarutbildningen istället.

Det roligaste med att vara lärare

– Det roligaste med att vara lärare är att du får direkt feedback på ditt jobb i klassrummet. Du får också vara med och se hur eleverna utvecklas, vilket är den långsiktiga återkopplingen på hur du arbetar. Andreas jobbar också mycket med att ge eleverna en bra självbild genom att visa dem att de visst kan. När någon säger att de är dåliga på matte så bestämmer sig Andreas för att motbevisa dem.

– Det handlar bara om att man inte knäckt koden. Jag blir lycklig varje gång någon säger ”Åh, nu fattar jag!” Alla klasser är olika. Som lärare behöver du anpassa dig till elevernas olika personligheter och gruppdynamiken i klassen, berättar Andreas.

– En utmaning som jag gillar är att kunna prata med en hel klass så att alla hänger med, utan att det blir alltför generellt och avskalat. Det blir man bättre och bättre på ju längre man jobbar.

Tips till den som vill bli lärare

– Mitt tips till den som inte riktigt vet vilken sorts lärare den vill bli är att fundera på vilka ämnen man tycker är intressanta och vad som tilltalar en mest. Vilka åldrar tycker du om att prata med? Själv valde jag att bli gymnasielärare för att jag trivs med ungdomar och så gillar jag de mer avancerade matematiska resonemangen i gymnasiematten.

Riktiga jobbet bättre än han vågade hoppas

När Andreas väl var klar med lärarutbildningen tog det inte lång tid innan han hade ett jobb på en gymnasieskola i Malmö. Han hade haft mycket praktik under utbildningen men att börja jobba ”på riktigt” var ändå bättre än han hade hoppats.

– Att bli lärare var verkligen helt rätt för mig!

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se