Forskningsprogram samlar starka forskningsmiljöer på fakultetsnivå för att öka forskningsvolymen. Forskningen bedrivs genom sammanlänkande projekt med olika frågeställningar och med ett gemensamt tema.