Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor är ett forskningscentrum inom materialvetenskap och livsvetenskap, Life science. Vår vision är att forma nya lösningar för förbättrad hälsa genom framstående vetenskap i samarbete med industrin. Forskningens fokus är på biofilmer/bakteriesamhällen och biobarriärer – biologiska ytor såsom hud och slemhinnor.

Malmö Neptunigymnasium och BRCB inleder samarbete

Den 22 mars skrev gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på ett samarbetsavtal tillsammans med forskningscentrumet Biofilms Research Center for Biointerfaces (BRCB), Malmö universitet. Samarbetet innebär bland annat att elever på Malmö Neptunigymnasium ges möjlighet att se olika verksamheter...

Malmö Neptunigymnasium och BRCB inleder samarbete

Den 22 mars skrev gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på ett samarbetsavtal tillsammans med forskningscentrumet Biofilms Research Center for Biointerfaces (BRCB), Malmö universitet. Samarbetet innebär bland annat att elever på Malmö Neptunigymnasium ges möjlighet att se olika verksamheter och miljöer på universitetet och att få prova den utrustning som forskare och medarbetare använder, genom en veckas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

På BRCB fokuserar vi på att ta fram nya lösningar för förbättrad hälsa genom forskning i samarbete med industrin. Till exempel har Dr. Atefeh Shafaat utvecklat trådlösa biosensorer som möjliggör ett mer patientkontrollerat system, där infektioner kan upptäckas mycket tidigare genom smarta katetrar, smarta blöjor eller smarta sårförband. Linn Piros, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, menar att detta gör att eleverna kan få en inblick i framtidens sjukvård. Planen är att tio elever ska erbjudas apl-plats med start under vårterminen 2025.

− Eleverna får här en unik möjlighet att följa forskning som kan påverka morgondagens hälso- och sjukvård, säger Linn Piros.

Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Tautgirdas Ruzgas, föreståndare på BRCB och vice prefekt på BMV, möttes upp för att skriva på avtalet. Förhoppningen är att kunna bidra till framtidens lösningar för förbättrad hälsa såväl som kompetensförsörjning inom välfärd och samhällsnytta.

Tautgirdas Ruzgas ser många fördelar med samarbetet.

− Vi vill förmedla till yngre vad vi gör och varför vi finns. Eleverna får testa på olika saker och känna hur det är på arbetsplatsen, vilket är viktigt. Vi vill ge någonting tillbaka så de yngre får möjlighet att välja rätt, säger han.

Anneli Schwartz betonar det unika i samarbetet:

− Det finns många olika yrkesroller och bidrag in i framtidsutvecklingen, både när det gäller teknik och hälsa. Det här är något helt nytt. Vi tar bort det ensidiga tänkandet om vilken karriärväg gymnasieutbildningar ska leda till.

Anneli Schwartz avslutar med att berätta att det är en viktig dag för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Hon förklarar att avtalet möjliggör samverkan med ett vetenskapsområde man tidigare inte har arbetat med.

Vår forskning

Forskarna vid centrumet inkluderar ett brett spektrum av experter från kemi, biokemi, materialvetenskap, cell- och molekylärbiologi, matematik och mikrobiologi. Dessa experter, med överlappande intressen, utvecklar forskningen inom tre kärnområden:

 • biobarriärer och läkemedelsdesign;
 • biofilmer vid gränssnitt;
 • och smarta material vid gränssnitt.

Mer utförliga beskrivningar och nyheter om forskningen finns på vår engelska sida

Forskare, publikationer och projekt

Vi är alltid intresserade av nya samarbeten med den akademiska världen och industrin. Kontakta våra forskare om du har frågor.

Totalt antal träffar: 62
Totalt antal träffar: 19

Fakta och siffror

Läs en sammanställning av Biofilms forskningscentrums verksamhet 2022. Om människor, samarbetspartners, beviljade ansökningar, utdelade medel, projekt och publikationer.

Facts & Figures 2022: Biofilms Research Center
for Biointerfaces

Forskningscentrumet i siffror

 • 17 Professorer
 • 48 Doktorander & postdoks
 • 19 Docenter och lektorer

Organisation och samarbetspartners

Rådgivande grupp

 • Cristina Glad, ordförande, vd, C Glad Consulting AB
 • Gunnel Svensäter, professor i oral hälsa, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet
 • Martina Kvist Reimer, vice vd, Red Glead Discovery
 • Sven Frökjaer, prodekan, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
 • Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi, vicerektor vid Malmö universitet
 • Tomas Lundqvist, senior koordinator, RISE — Research Institutes of Sweden
 • Ulf G Andersson, vd, Medeon Science Park & Incubator

 

Open Lab

Behöver ert företag tillgång till laboratorium och utrustning? På Open Lab kan du hyra labbutrymme, kontorslokaler och instrumentering. Här kan ni också få stöd av vår kvalificerade forskningsingenjör.

Open Lab Skåne är ett samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Projektet finansieras av European Regional Development Fund och Region Skåne. Dessutom stöds Open Lab Skåne av Medeon och Medicon Village. Besök Open Lab Skåne för mer information

Besök Open Lab Skånes webb för mer information