Årshögtiden

Årshögtiden är Malmö universitets akademiska högtid då Malmö universitets nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och utmärkelser delas ut. Malmö högskola grundades 1998 och tjugo år senare, 2018, blev lärosätet Malmö universitet. Den första egna promotionshögtiden hölls 1999.

Medeltida traditioner i ny tappning

Malmö universitets doktorspromotion och professorsinstallation är till för att hylla de vetenskapliga insatser som gjorts under det gångna året. Av alla de medeltida traditioner som omgärdat ceremonierna där nyblivna doktorer hyllas och nyinstallerade professorer välkomnas, har några tagits med in i vår tid, in till Malmös unga universitet.

Ordet promotion kommer från latinets promovere som betyder föra fram. Insignierna är de föremål och värdighetstecken som delas ut vid promotionen. Hatten och kransen symboliserar frihet men också makt och med makt följer ansvar. Ringen symboliserar trohet och hängivenhet till vetenskapens ideal. De promoverade får också ett diplom som förr var det skriftliga beviset på promoveringen och behövde bäras med till exempel på resor till andra universitet. Idag lever det vidare som ett fint minne av högtiden.

Hedersdoktorer som promoveras är ofta akademiker vid andra lärosäten men lika ofta har de sin hemvist utanför den akademiska världen. Deras engagemang och gärningar har främjat den vetenskapliga forskningen och de är personer som lärosätet vill belöna och uppmärksamma.

Vissa år ges förmånen att hedra en jubeldoktor. Det är en titel som tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet. Under ceremonin tilldelas jubeldoktorn ett diplom.

Talaren är den akademiska högtidsdräkt som bärs under promotionen. Malmö universitet har valt att använda talaren som en symbol för jämlikhet och en gestaltning av ett gemensamt vi.

Promotionen i sig symboliserar en vetenskaplig resa och förflyttning. Traditionellt sett hänsyftas kunskapens vandring över berget Parnassos i den grekiska mytologin. I ceremonin symboliseras resan genom en siluett av Malmö och världen, för att visa på det samhällsengagemang liksom mångfald och globala förankring som präglar vårt lärosäte.

Hedersdoktorer

Det är universitetets fakulteter som utser hedersdoktorer. Ett hedersdoktorat är en utmärkelse och ett uttryck för fakulteternas uppskattning av framstående insatser inom något av respektive fakultets verksamhetsområden.

Hedersdoktorer 2019

Sara Ahmed, Fakulteten för kultur och samhälle
Elisabet Nihlfors och Göran Levin, Fakulteten för lärande och samhälle

Tidigare hedersdoktorer

Hedersdoktorer år 2018

 • Bridget Anderson, professor i Migration, Mobilities and Citizenship vid University of Bristol
 • Erik Swyngedouw, professor i humangeografi vid The University of Manchester
 • Kerstin Larsson, tidigare chef för Resurscentrum för mångfaldens skola
 • Patrik Sjöberg, höjdhoppare och barnrättskämpe
 • Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus
 • Göran Therborn, professor emeritus i sociologi
 • Ambra Michelloti, professor och forskare inom käkmuskelfysiologi
 • Hampus Jakobsson, ledande teknikinvesterare och en av de stora på start-upscenen
 • Michel Godefroid, professor och ledande atomfysiker

Hedersdoktorer år 2017

 • Richard Ohrbach, professor och forskningschef, Center for TMD and Facial Pain, Departement of Oral Diagnostic Sciences, School of Dental Medicine, University at Buffalo
 • Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Malmö stad
 • Lena Dominelli, professor vid the School of Applied Social Sciences vid Durham University, Storbritannien
 • Ingemar Lundström, professor emeritus på institutionen för tillämpad fysik vid Linköpings universitet
 • Magnus Gertten, dokumentärfilmare och Malmöskildrare
 • Christopher (Kit) Kelen, konstnär, lärare, poet och forskare, Macau
 • Fredrik Gertten, filmare och filmproducent, Malmö

Hedersdoktorer år 2016

 • Liv Strömquist, en av Sveriges mest kända serietecknare, Malmö
 • Kerstin Martinsdotter, arkivarie, Malmö
 • Sven-Olof Isacsson, professor emeritus vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • David Richards, professor i Mental Health Services Research, vid Universitetet i Exeter i Storbritannien
 • John Storan, professor, University of East London
 • Mats Ulfendahl. tidigare huvudsekreterare VR
 • Jenö Kisch, övertandläkare
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot, läkare och förre generaldirektören, hedersdoktor i odontologi

Hedersdoktorer år 2015

 • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker
 • Ilmar Reepalu, tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande (s)
 • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
 • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole
 • Dan Olofsson, entreprenör och malmöföretagare
 • Charlotte Froese Fischer, kanadensisk-amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University

Hedersdoktorer år 2014

 • Sir Anthony Bottoms, professor, University of Cambridge
 • Bob Jessop, professor, University of Lancaster
 • Per Svensson, kulturjournalist och författare
 • Ulf Lindén, specialisttandläkare
 • Nina Rehnqvist-Ahlberg, professor
 • Måns Rosén, professor

Hedersdoktorer år 2013

 • Alison Kitson, professor vid University of Adelaide i Australien
 • Rainer Bauböck, professor vid European University Institute
 • Tania Ruiz Gutiérrex, videokonstnär
 • Gertrud Pfister, professor, hedersdoktor i Idrottsvetenskap
 • Gudrun Malmer, matematikdidaktiker, hedersdoktor i Utbildningsvetenskap
 • Peter Svensson, professor vid Institutionen för odontologi på Århus universitet

Hedersdoktorer år 2012

 • Sir Michael Marmot, professor, University College London, London, UK
 • Nina Glick Schiller, professor, University of Manchester, UK
 • Tomas Hammar, professor, Stockholms universitet
 • Göte Rudvall, tidigare lektor vid Lärarhögskolan, Malmö
 • John Clarkson, professor, Trinity College, Dublin, Irland
 • Mogens Killian , professor, Aarhus Universitet
 • Grayson W. Marshall, professor, University of California, San Francisco, US

Hedersdoktorer år 2011

 • Lucy Suchman, professor
 • Bertil Eklund, styrelseordförande för TePe Munhygienprodukter AB

Hedersdoktor år 2010

 • Björn Fries, tjänsteman som under åren 2002-2007 var utsedd av regeringen som nationell samordnare för den statliga kommittén Mobilisering mot narkotika (MOB)

Hedersdoktor år 2009

 • Stina Gestrelius

Hedersdoktorer år 2008

 • Keith Horner
 • Lars H Gustafsson, barnläkare

Hedersdoktor år 2007

 • Kåre Larsson

Hedersdoktorer år 2006

 • Samuel F. Dworkin
 • Gunnar Bergenholtz

Hedersdoktor år 2005

 • Tore Dérand

Hedersdoktor år 2004

 • Malcolm L. Jones

Hedersdoktorer år 2003

 • Eva Falk Nilsson
 • Maria Wierzbicka

Hedersdoktor år 2002

 • Ingen utsedd.

Hedersdoktorer år 2001

 • George Brown
 • Michael Heners

Hedersdoktor år 2000

 • Robert Yemm

Hedersdoktorer år 1999

 • Jaap J. Ten Bosch
 • Takashi Kumagai
 • Kåre Larsson
 • Kommunministern Lars-Erik Lövdén (S)
 • Bertil Persson

Examenshögtider

I januari och runt månadsskiftet maj/juni tar många studenter examen. Hur examen firas ser olika ut på olika utbildningar men det brukar vara en högtidlig avslutning på flera års studier, där studenterna bjuds på mingel, tal och underhållning tillsammans med andra studenter och lärare. För att få ut sin examen måste studenten uppfylla examenskraven.