Här kan du läsa mer om hur vi firar akademiska framgångar.

Högtidsvecka

I oktober varje år infaller Malmö universitets högtidsvecka då akademiska framgångar hyllas och uppmärksammas genom flertalet evenemang.

Högtidsvecka 2021

Högtidsvecka 2021 pågick mellan den 11-15 oktober.

Under veckan hölls bland annat ett tjugotal installationsföreläsningar av nya professorer, föreläsningar av hedersdoktorer, panelsamtalet Bildningskvarten om mänsklig säkerhet efter konflikt och uruppförandet av hörspelet "Marginalintäkten; Ekonomiskan som orakel - om ensamhet, retorik och kärlek" av poeten Ida Börjel. 

Önskar du ta del av sändningarna från veckan så kan du mejla till arshogtid@mau.se 

Årshögtid

Högtidsveckan avslutas med årshögtiden med doktorspromotion, professorsinstallation, underhållning och en efterföljande högtidsfest för medarbetare och externa gäster.

Malmö högskola grundades 1998 och tjugo år senare, 2018, blev lärosätet Malmö universitet. Den första egna promotionshögtiden hölls 1999.

Årshögtid 2021

Årshögtid 2021 hölls fredagen den 15 oktober på Malmö Live. Önskar du ta del av sändningen från årshögtiden så kan du mejla till arshogtid@mau.se 

Se bilder från Årshögtid 2021

Medeltida traditioner i ny tappning

Malmö universitets promotion av nya doktorer samt hedersdoktorer och installation av nya professorer är till för att hylla de vetenskapliga insatser som gjorts under det gångna läsåret. Av alla de medeltida traditioner som omgärdat ceremonierna där nyblivna doktorer hyllas och nyinstallerade professorer välkomnas, har några tagits med in i vår tid, in till Malmös unga universitet. Vissa år hyllas även jubeldoktorer.

Doktorspromotion

Promotion är för de doktorer som under det gångna läsåret avslutat sin forskarutbildning, har alla kurser klara, har försvarat sin doktorsavhandling vid lärosätet och har skickat in ansökan om att få sitt examensbevis. 

Ordet promotion kommer från latinets promovere som betyder föra fram. Promotionen i sig symboliserar en vetenskaplig resa och förflyttning. Traditionellt sett hänsyftas kunskapens vandring över berget Parnassos i den grekiska mytologin. I ceremonin symboliseras resan genom en siluett av Malmö och världen, för att visa på det samhällsengagemang liksom mångfald och globala förankring som präglar vårt lärosäte.

Promotionen av fakultetetens doktorer utförs av en promotor. Promotorn utses av respektive fakultet, är själv promoverad och även professor.

Insignier

Insignierna är de föremål och värdighetstecken som delas ut vid promotionen och är bevis för att en doktor är promoverad. Insignierna som delas ut till den doktor som promoveras är doktorshatten eller lagerkransen samt doktorsringen. De promoverade får också ett diplom som förr var det skriftliga beviset på promotionen och behövde bäras med till exempel på resor till andra universitet. Idag lever det vidare som ett fint minne av högtiden.

Professorsinstallation

Den som blivit utsedd till professor installeras och välkomnas i kollegiet av universitetets företrädare. Det är lärosätets rektor som installerar den nya professorn.

Jubeldoktor

Vissa år ges förmånen att hedra en jubeldoktor. Det är en titel som tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet. Under ceremonin tilldelas jubeldoktorn ett diplom. År 2019 blev lärosätets förste rektor Per-Olof Glantz jubeldoktor.

Fredsmetall i rektors- och dekanhängen

Malmö universitet är första lärosäte i världen som använder fredsmetall i sina doktorsringar, rektors- och dekanhängen. Materialet, Humanium Metal, som organisationen Individuell Människohjälp står bakom, består av återvunnen metall från illegala handeldvapen som beslagtagits och samlats in i Centralamerika.

Genom det här initiativet visar vi att vi, genom utbildning och forskning, vill bidra till fredliga och inkluderande samhällen. Det är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen och en förutsättning för flera av de övriga målen i Agenda 2030. Det ligger helt i linje med Malmö universitets strävan efter ett mer jämlikt, öppet och hållbart samhälle

Rektor Kerstin Tham

Läs mer om Humanium Metal

Hedersdoktorer

Hedersdoktorer som promoveras är ofta akademiker vid andra lärosäten men lika ofta har de sin hemvist utanför den akademiska världen. Deras engagemang och gärningar har främjat den vetenskapliga forskningen och de är personer som lärosätet vill belöna och uppmärksamma. Det är universitetets fakulteter som utser hedersdoktorer. 

Hedersdoktorer 2021

Hedersdoktorer 2020

Pascal Lefèvre, Fakulteten för kultur och samhälle

Hedersdoktorer år 2019

Sara Ahmed, Fakulteten för kultur och samhälle
Elisabet Nihlfors och Göran Levin, Fakulteten för lärande och samhälle

Hedersdoktorer år 2018

 • Bridget Anderson, professor i Migration, Mobilities and Citizenship vid University of Bristol
 • Erik Swyngedouw, professor i humangeografi vid The University of Manchester
 • Kerstin Larsson, tidigare chef för Resurscentrum för mångfaldens skola
 • Patrik Sjöberg, höjdhoppare och barnrättskämpe
 • Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus
 • Göran Therborn, professor emeritus i sociologi
 • Ambra Michelloti, professor och forskare inom käkmuskelfysiologi
 • Hampus Jakobsson, ledande teknikinvesterare och en av de stora på start-upscenen
 • Michel Godefroid, professor och ledande atomfysiker

Hedersdoktorer år 2017

 • Richard Ohrbach, professor och forskningschef, Center for TMD and Facial Pain, Departement of Oral Diagnostic Sciences, School of Dental Medicine, University at Buffalo
 • Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande, Malmö stad
 • Lena Dominelli, professor vid the School of Applied Social Sciences vid Durham University, Storbritannien
 • Ingemar Lundström, professor emeritus på institutionen för tillämpad fysik vid Linköpings universitet
 • Magnus Gertten, dokumentärfilmare och Malmöskildrare
 • Christopher (Kit) Kelen, konstnär, lärare, poet och forskare, Macau
 • Fredrik Gertten, filmare och filmproducent, Malmö

Hedersdoktorer år 2016

 • Liv Strömquist, serieskapare och konstnär, Malmö
 • Kerstin Martinsdotter, arkivarie, Malmö
 • Sven-Olof Isacsson, professor emeritus vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö
 • David Richards, professor i Mental Health Services Research, vid Universitetet i Exeter i Storbritannien
 • John Storan, professor, University of East London
 • Mats Ulfendahl. tidigare huvudsekreterare VR
 • Jenö Kisch, övertandläkare
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot, läkare och förre generaldirektören, hedersdoktor i odontologi

Hedersdoktorer år 2015

 • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker
 • Ilmar Reepalu, tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande (s)
 • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
 • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole
 • Dan Olofsson, entreprenör och malmöföretagare
 • Charlotte Froese Fischer, kanadensisk-amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University

Hedersdoktorer år 2014

 • Sir Anthony Bottoms, professor, University of Cambridge
 • Bob Jessop, professor, University of Lancaster
 • Per Svensson, kulturjournalist och författare
 • Ulf Lindén, specialisttandläkare
 • Nina Rehnqvist-Ahlberg, professor
 • Måns Rosén, professor

Hedersdoktorer år 2013

 • Alison Kitson, professor vid University of Adelaide i Australien
 • Rainer Bauböck, professor vid European University Institute
 • Tania Ruiz Gutiérrex, videokonstnär
 • Gertrud Pfister, professor, hedersdoktor i Idrottsvetenskap
 • Gudrun Malmer, matematikdidaktiker, hedersdoktor i Utbildningsvetenskap
 • Peter Svensson, professor vid Institutionen för odontologi på Århus universitet

Hedersdoktorer år 2012

 • Sir Michael Marmot, professor, University College London, London, UK
 • Nina Glick Schiller, professor, University of Manchester, UK
 • Tomas Hammar, professor, Stockholms universitet
 • Göte Rudvall, tidigare lektor vid Lärarhögskolan, Malmö
 • John Clarkson, professor, Trinity College, Dublin, Irland
 • Mogens Killian , professor, Aarhus Universitet
 • Grayson W. Marshall, professor, University of California, San Francisco, US

Hedersdoktorer år 2011

 • Lucy Suchman, professor
 • Bertil Eklund, styrelseordförande för TePe Munhygienprodukter AB

Hedersdoktor år 2010

 • Björn Fries, tjänsteman som under åren 2002-2007 var utsedd av regeringen som nationell samordnare för den statliga kommittén Mobilisering mot narkotika (MOB)

Hedersdoktor år 2009

 • Stina Gestrelius

Hedersdoktorer år 2008

 • Keith Horner
 • Lars H Gustafsson, barnläkare

Hedersdoktor år 2007

 • Kåre Larsson

Hedersdoktorer år 2006

 • Samuel F. Dworkin
 • Gunnar Bergenholtz

Hedersdoktor år 2005

 • Tore Dérand

Hedersdoktor år 2004

 • Malcolm L. Jones

Hedersdoktorer år 2003

 • Eva Falk Nilsson
 • Maria Wierzbicka

Hedersdoktor år 2002

 • Ingen utsedd.

Hedersdoktorer år 2001

 • George Brown
 • Michael Heners

Hedersdoktor år 2000

 • Robert Yemm

Hedersdoktorer år 1999

 • Jaap J. Ten Bosch
 • Takashi Kumagai
 • Kåre Larsson
 • Kommunministern Lars-Erik Lövdén (S)
 • Bertil Persson