På Enheten för polisiärt arbete utbildas poliser på uppdrag av Polismyndigheten. På enheten bedrivs även vidareutbildning för olika samhällsaktörer, bland annat Kustbevakningen och Polisen.

Utbildning på Enheten för polisiärt arbete

Polisiärt arbete har en flervetenskaplig grund. Polisprogrammet innehåller perspektiv på polisiärt arbete utifrån ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Hösten 2023 startar fördjupningskursen Kunskapsbaserat polisarbete.

Forskning på Enheten för polisiärt arbete

Polisiärt arbete har en flervetenskaplig grund och inom ämnet studeras polisiärt arbete utifrån ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Ett centralt forskningsområde är utvärdering av polisiära metoder.

Forskningsprojekt

Samarbeta med oss

Det går att samverka med oss på många sätt, både kopplat till vår forskning och till vår utbildning.

Uppdragsutbildningar

Enheten för polisiärt arbete erbjuder fort- och vidareutbildning för olika samhällsaktörer, till exempel kommuner, frivilligorganisationer, Polisen och Kustbevakningen. Vid enheten finns kompetenser inom områden som juridik, utredningsmetodik, psykologi, socialt arbete och kriminologi samt personal med bakgrund som både poliser och forskare. Vi samarbetar dessutom med hela Malmö universitet för att kunna skräddarsy den bästa utbildningen utifrån kundens behov. Vi kan erbjuda utbildning både på campus och på distans.

Aktuella utbildningar

Vi kan även erbjuda utbildningar inom bland annat: 

  • Juridik 
  • Utredningsmetodik
  • Maskulinitet och makt
  • Mental förberedelse
  • Kommunikation och bemötande
  • Intervju- och förhörsmetodik
  • Brottsofferarbete
  • Brott i nära relation
  • Unga lagöverträdare
  • Brottsförebyggande arbete

Hör av dig till Caroline Mellgren för att diskutera dina önskemål.

Enheten i sociala medier

Vill du se och höra mer av oss? Följ enhetens arbete på Instagram.

Följ @polisutbildning_malmo_epa på Instagram