Forskningsprogrammet Institute for Urban Research (Institutet för urbanforskning – IUR) ska hitta lösningar på urbana samhällsutmaningar. Forskningen kommer initialt bland annat beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer.

Framtidens sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar är starkt knutna till urbaniseringens processer.

Guy Baeten, föreståndare

Vår forskning

IUR forskar om sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som härrör från urbaniseringsprocesser.

Med hjälp av internationella fallstudier kan IUR föreslå möjliga lösningar på urbana samhällsutmaningar genom att integrera kunskap från olika discipliner. Institutet samarbetar med medborgare, civilsamhället, privata aktörer och offentliga myndigheter för att kommunicera forskningsresultat och hitta sätt att implementera lösningar.

Huvudteman i vår forskning är för närvarande bostäder och stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration, urban ekonomi, mobilitet, smarta städer och stadsekologi.

Totalt antal träffar: 12

Tidskriften Urban Matters

Urban Matters är en populärvetenskaplig tidskrift som IUR ger ut. Serien publicerar artiklar och kommentarer inom urban forskning – om urbana händelser, processer, trender och diskussioner om urban historia och framtid. Tidskriften innehåller också intervjuer med urbana experter och konstnärer, fotoessäer och bokrecensioner. Redaktionen uppmuntrar en kombination av akademisk rigoritet och journalistisk stil för att presentera analyser av urbana frågor med hög kvalitet för en bredare publik.

Läs mer om Urban Matters

IUR webbplats

Läs mer om institutet och vår forskning.

Besök iurresearch.se

Kontakt

iur@mau.se