Mau Holding har gjort sin första investering. Först ut är Pharmista Technologies AB som utvecklar graviditetstest som kommer att kunna användas flera gånger.

I samband med att Malmö högskola blev Malmö universitet 2018 bildades även Malmö universitet Holding AB, vars uppdrag är att fånga upp och investera i kommersiellt gångbara och forskningsbaserade idéer. Nu har Mau Holding investerat 300 000 kr i Pharmista Technologies, som grundats av universitetets tidigare student Alice Mattsson. I gengäld får holdingbolaget en ägarandel och representation i bolagets styrelse.

– Vi på Mau Holding är glada och stolta att vi nu har gjort vår första investering. Jag ser framför mig ett jämnare flöde av projekt komma från Mau Innovation till holdingbolaget där vi sedan tar vid och bidrar till att studenternas och forskarnas fantastiska idéer implementeras i samhället, säger Mau Holdings ordförande Charlotte Ahlgren Moritz.   

Innan Alice Mattsson kom i kontakt med Mau Holding har hon fått stöd av Drivhuset och nu senast Mau innovation och innovationsrådgivaren Erica Toft.

Återvinns sällan

Pharmista Technologies affärsidé är att utveckla återanvändningsbara graviditetstest.

­– Jag fick idén för ett par år sedan när jag följde med en kompis och köpte ett test. Det liknade en termometer så då tyckte jag att det borde finnas något som går att återanvända och gjorde en snabb anteckning, säger Alice Mattsson, grundare av Pharmista Technologies, som grundade bolaget när hon läste masterprogrammet Leadership for Sustainability.

I marknadsundersökningar har Alice med kollegor upptäckt att kvinnor som försöker bli gravida konsumerar tre till fyra test i månaden. I vissa fall har kvinnor spenderat flera tusen kronor på graviditetstest. Orsaken är att de i jakten på ett plus testar tidigt och många gånger. Men också att de, när de väl fått ett plus, testar igen för att säkerställa graviditeten, enligt Alice Mattsson som riktar sig till gruppen kvinnor som kämpar med att bli gravida.

Många graviditetstest är heller inte så tillförlitliga som tillverkarna påstår, menar Alice Mattsson. Ibland är det också svårt att tyda om testet visar ett positivt resultat eller inte. Målet är därför är att göra testet mer tillgängligt och tydligt. Det handlar också om att minska kvinnors utgifter liksom användning av engångsartiklar av plast. Just graviditetstest återvinns inte alltid som de ska. Det är på tiden att världens mest använda diagnostiska test får sig en uppgradering, anser Alice Mattsson.

Nästa steg är att testa detekteringstekniken tillsammans med forskare vid Malmö universitet och därefter handlar det om att ta fram en första prototyp.

Text: Ellen Albertsdottir