Daniel Vaknine och Måns Skogman har grundat visselblåsartjänsten Visslan med en vision om att göra visselblåsning säkert, enkelt och transparent. Nu tilldelas de två grundarna Göran Bredinger-stipendiet 2021 som delas ut tillsammans med Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.

Visslan skapades som ett svar på den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i Sverige i december. 

– Vi vill med Visslan skapa en öppen kultur, uppmuntra och möjliggöra visselblåsning på arbetsplatser. Visselblåsning är inte bara ett lagkrav, det finns en stor potential i visselblåsning där arbetsgivare och företag kan använda rapporter om missförhållanden till att förbättra arbetskulturen och verksamheten, säger Daniel Vaknine. 

En social innovation helt rätt i tiden

I april började Daniel Vaknine och Måns Skogman arbetet med att skapa en webbaserad visselblåsartjänst och under sommaren grundade de företaget Visslan. Visslan ligger helt rätt i tiden. 

Den 29 september beslutade riksdagen om en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Skyddet innebär att personer som rapporterar om misstänkta överträdelser skyddas mot repressalier av olika slag. Den nya lagen kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre och den ersätter den nuvarande visselblåsarlagen.

Lagen innebär att företag med mer än 50 anställda måste ha en visselblåsartjänst eller en rapporteringskanal för missförhållanden. Anledningen till den nya lagen är att den nuvarande visselblåsarlagen inte lever upp till det EU-direktiv som måste vara genomfört i Sverige senast i december.  

Men den nya lagen är komplex och svår att tyda. EU-direktivet som ligger till grund för lagen är mycket detaljerat och komplext och därför är även lagen det. Dessutom finns det överlappande regelverk till exempel svensk grundlag som gör det snårigt med tillämpningen. Det innebär att information och utbildning blir en central fråga.  

Användarvänlig och säker digital tjänst

Visslan är användarvänlig och säker och uppfyller kraven som ställs i EU-direktivet och den nya visselblåsarlagen. Den digitala tjänsten gör att visselblåsare kan rapportera in ärenden anonymt, tekniken bygger på säker kryptering och penetrationstestning som möjliggör sekretess och säker hantering av personuppgifter. Men Visslan är inte bara en plattform för rapportering och ärendehantering, utan den ska också vara ett resurscentrum för policyfrågorna om visselblåsning. Genom Visslan ska arbetsgivare och anställda kunna få reda på vad som gäller.  

– Vi samlar kunskap från experterinom en rad områden till exempel visselblåsning, mutor, korruption, affärsetik och affärsrätt, säger Måns Skogman. 

Nu tilldelas Daniel Vaknine och Måns Skogman Göran Bredinger-stipendiet 2021 för Visslan. Stipendiet omfattar 50 000 kronor och Göran Bredinger, VD för Dieden Group, blir mentor och stöttar med kontakter och rådgivning genom lång erfarenhet och djup kunskap om affärsutveckling och företagande. Mötesplats Social Innovation, vid Malmö universitet, bidrar å sin sida med sitt kontaktnät av olika sektorer och kunskap inom social innovationsfältet. 

– Vi sökte stipendiet eftersom vi är intresserade av mentorskapet. Nu kan vi växla upp och verkligen få igång Visslan, säger Daniel Vaknine.

Text: Charlotte Orban

Juryns motivering 2021:

Årets stipendiat Daniel Vaknine och Måns Skogman har utvecklat det digitala visselblåsarsystemet Visslan, som är användarvänligt och säkert samt uppfyller kraven som ställs i EU-direktivet och den nya visselblåsarlagen som börjar gälla den 1 december 2021.

Visslan har redan tecknat sina två första kunder och målsättningen är att omgående marknadslansera systemet. Visslan är en plattform för rapportering och hantering av visselblåsning samtidigt som man inhämtar, utvecklar och delar kunskap inom området. Grundarna har också ambitionen att utveckla Visslan till ett resurscentrum för policyfrågor om visselblåsning och på så vis bidra till kultur- och systemförändring.

Läs mer om Göran Bredinger-stipendiet. 

Läs mer om Visslan