Presentation

Presentation

Jag är adjukt på fakulteten för Lärande och Samhälle på institutionen för Idrottsvetenskap inom lärarprogrammet. Jag är kursledare för ämneslärare termin 1 och fristående kurser för grundlärare och ämneslärare inom Idrott och Hälsa.

Jag undervisar både i grundlärarprogrammet och för ämneslärare i orientering, friluftsliv, simning, gymnastik och dans.