Daniel Bengmark

Daniel
Bengmark
Projektkoordinator

email icon daniel.bengmark@mau.se

location Universitetskansliet

Presentation

Arbetar vid Universitetskansliet med strategiskt ledningsstöd till dekan och ledningsgrupp vid Odontologiska fakulteten. Koordinerar uppdragsutbildning för Vidareutbildningsnämnden (VUN) samt med planering och kvalitetsfrågor inom utbildning på grund- och avancerad nivå för Utbildningsnämnden (UN). Sekreterare i Odontologiska fakultetsstyrelsen.