Daniel Bengmark

Daniel
Bengmark
Projektkoordinator

email icon daniel.bengmark@mau.se
phone icon 040-6658455

location Universitetskansliet

Presentation

Arbetar vid Universitetskansliet med strategiskt ledningsstöd till dekan och ledningsgrupp vid Odontologiska fakulteten. Koordinerar uppdragsutbildning för Vidareutbildningsnämnden (VUN) samt med verksamhetsplanering samt kvalitetsfrågor inom utbildning på grund- och avancerad nivå för Utbildningsnämnden (UN). Sekreterare i Odontologiska fakultetsstyrelsen.