Fakta

Kontaktperson:
Johan Ekstedt
Finansiär:
  • Fakulteten för kultur och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Johan Ekstedt
Projektperiod:
03 september 2018 - 02 september 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Denna avhandling undersöker vilken roll normer och värderingar spelar inom byråkratiska organisationer som arbetar med asylsökanden vid EU’s ytrre gränser. Med en teoretisk utgångspunkt i nyinstitutionalism undersöker jag dessa frågor genom intervjuer med personal vid European Asylum Support Office (EASO) och Internationella Organisationen för Migration (IOM).

Forskningsfrågan avser vilka normer och värderingar som genomsyrar det gemensamma europeiska asylsystemet, och hur dessa normer och värderingar sprids, tolkas, utvecklas och internaliseras av byråkrater.