FORUM Sexuell hälsa: andrologi

Välkommen till en öppen föreläsning om andrologi och mannens sexualitet!

Vid föreläsningen ges en introduktion till andrologi och utredning, rådgivning och behandling vid mäns sexuella problem och psykosexuella problem.

Föreläsningen arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Primärvården Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

Anmälan

FORUM Sexuell hälsa är en öppen, kostnadsfri föreläsningsserie. Föreläsningen är hybrid vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna i salen är begränsade, först till kvarn gäller. 

Anmälan för att delta på plats

Anmälan för att delta digitalt