FORUM Sexuell hälsa: barns sexualitet

Välkommen till en öppen föreläsning om barns sexualitet!

Den här eftermiddagen kommer Anna Sparrman, professor vid Linköpings universitet, att presentera forskning kring konsumtion, visuell kultur och barns sexualitet.

Johanna Ivarsson, socinom/sexolog och adjunkt vid Malmö universitet, kommer att gå igenom praktiska tips och konkreta metoder för hur vuxna kan ge sexualundervisning för att främja sexuell hälsa och rättigheter hos yngre barn. 

Om föreläsarna

Anna Sparrman, professor vid Linköpings universitet. Annas forskning fokuserar bland annat på hur normer och värden skapas i mötet mellan barn och vuxna och i barns vardagslivs praktiker.

Johanna Ivarsson, adjunkt vid Malmö universitet. Johanna är medförfattare till boken Kropp, känslor och relationer - om sexualitet, samtycke och rättigheter för förskola och grundskolans tidigare år.

Arrangör

Föreläsningen arrangeras av forskningscentrumet Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) i samarbete med Smittskydd Skåne, Barnmorskemottagningarna Primärvården Skåne och Centrum för sexuell hälsa inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration i Malmö stad.

Anmälan

FORUM Sexuell hälsa är en öppen, kostnadsfri föreläsningsserie. Föreläsningen är hybrid vilket innebär att det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Platserna i salen är begränsade, först till kvarn gäller. 

Anmälan för att delta på plats

Anmälan för att delta digitalt