Ringa efter en bil som kör dig till bussen utan att du får betala mer än bussbiljetten? Det skulle kunna vara en lösning där det är långt till hållplatserna och många kör egen bil. Modellen är tänkt att öka användandet av kollektivtrafik. Men det finns stora utmaningar kring tekniken och ojämn efterfrågan över dygnet, visar forskning vid Malmö universitet.

Det handlar om sträckor där det inte är lönsamt med ordinarie kollektivtrafik men man ändå vill erbjuda alternativ till att köra med egen bil. Istället ska man kunna beställa transport till en hållplats/station. För resenären skulle kombinationen kosta som motsvarande sträcka med buss eller tåg.

Kan ersätta lågfrekventa busslinjer

Sergei Dytckov och Fabian Lorig vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik har undersökt hur så kallat anropsstyrd kollektivtrafik kan förbättra servicen i områden där det är svårt att bedriva lönsam kollektivtrafik med tätt mellan avgångstiderna. De har gjort det vid forskningscentrumet Internet of Things and People, IoTaP, och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2,  som en del av en grupp forskare från Malmö universitet och Lunds universitet.
Hypotesen var att möjligheten att beställa en bil till närmaste hållplats/station skulle vara det bekvämaste för resenären och det billigaste för trafikföretaget. Servicen skulle kunna ersätta vissa små busslinjer som kör sällan.

Studien har gjorts genom datorsimuleringar i två områden: Sjöbo i Skåne och en del av Lollands kommun i Danmark. Resenären ska via mobilen kunna lägga in varifrån och vart hen vill åka och när hen behöver vara framme på exempelvis jobbet.

– Vi har jämfört om en person åker från en punkt till en annan med antingen buss, egen bil eller anropsstyrt fordon. Vi har jämfört om man kör hela sträckan med kombinationen att bli körd till en hållplats, säger doktorand Sergei Dytckov.

Likvärdigt med egen bil

Resultaten av studien visar att såväl körsträckan som åktiden blir likvärdig mellan scenarierna med bil hela vägen eller kombinationen med bil till hållplats. I Sjöbofallet ökade kombinationen tillgången till kollektivtrafik med 93 procent på platser där det inte finns busshållplats i närheten eller passande avgångstider. Ökningen gällde längre resor från en kommun till en annan och resultatet baserades på 20 tillgängliga anropsstyrda fordon.
– Med bara fem fordon skulle ökningen kanske bli cirka 25 procent, säger Sergei Dytckov.

Förstås blir det både billigare och miljövänligare om flera personer kan dela samma transport. Men om bilen plockar upp tre personer på olika adresser blir åktiden givet längre för den som gick på först. En kvart extra kan man kanske acceptera, men inte om det tar en och en halv timme kollektivt och en halvtimme med egen bil, resonerar forskarna.

Många frågor kvar att lösa

Det måste också vara enkelt att boka. Om det ska ske ett par timmar i förväg blir det mindre attraktivt. Tekniken behöver också vara användarvänlig. Ytterligare en utmaning är den ojämna efterfrågan på transporter över dygnet och alltså överkapacitet utanför rusningstid. För att nå en mer jämnt fördelad efterfrågan kan kanske inte alla börja jobbet och skolan samtidigt, menar biträdande lektor Fabian Lorig.
– Praktiskt är det fortfarande en lång väg att gå, flera tidigare pilotstudier har visat hög servicekvalitet för resenären men även bristande lönsamhet. Men vi tror på tekniken och att anropsstyrd trafik kan göra kollektivtrafik mer attraktiv, kanske också mer kostnadseffektiv, säger Fabian Lorig.

Text: Magnus Jando

Mer om anropsstyrd trafik

Anropsstyrd trafik finns redan, men med begränsad flexibilitet för resenären vad gäller framförhållning, tidtabeller och fasta hållplatser. I Dytckovs och Lorigs studie ska man kunna beställa transport från och till valfria platser med kort varsel och ange önskad ankomsttid.