Från två fakulteter inom vitt skilda forskningsfält vid Malmö universitet. Men i skärningspunkten mellan data- och idrottsvetenskap upptäckte Jose Font och Mats Johnsson att de hade mycket att lära av varandra. Nu har de utvecklat en verktygslåda med kreativa kort som används som uppvärmning inför utveckling av interaktiv design.

– Grundtanken är att de som designar ska få en ökad kroppsmedvetenhet och därigenom en större kroppslig kreativitet, säger Mats Johnsson som är universitetsadjunkt vid institutionen för idrottsvetenskap.

– Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial riktat till lärare som undervisar i embodied design där vi drar nytta av allt det lekfulla man får på köpet genom spelvärlden, säger Jose Font som är universitetslektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Embodied design handlar om smarta prylar och teknik som är integrerade eller kopplade till kroppens rörelser.  I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel konstaterar de: ”Att designa med kroppen är en fysiskt krävande aktivitet som kräver en specifik uppsättning uppvärmningar för att utbilda och förbereda designers mentalt, socialt och fysiskt för den förkroppsligade designen.”

Vi har så mycket att lära av varandra, kunskap som vi idag inte utnyttjar på universitetet. Inte bara inom respektive fakultet, utan även mellan fakulteterna.

Mats Johnsson, universitetsadjunkt vid institutionen för idrottsvetenskap

 

Tillsammans med forskare från fem andra europeiska universitet (Uppsala, Madrid, Aalto, Twente och Odense) har de båda ingått i Erasmus+-projektet MeCaMInD (The Method Cards for Movement-based Interaction Design). Ett projekt som utforskar hur man kan skapa en verktygslåda av metodkort inom områdena interaktionsdesign och sport och rörelse.

– Det var genom den plattformen projektet startade. Jag kontaktade José och så började vi spåna. Jag är ju expert inom fysisk rörelse, men kunde inget om datorspel. Men nu har jag lärt mig massor genom Jose, säger Mats Johnsson.

– Vi är ett udda par, men vi lär av varandra. Jag slänger mig med helt nya uttryck som jag normalt sett inte använder, eftersom jag inte är sportintresserad. Och så tittar jag på Mats ifall jag sagt rätt, säger Jose Font och skrattar.

Det är väldigt berikade att diskutera samma frågeställningar fast från nya perspektiv. Man lär sig att tänka i nya banor och se saker med andra ögon.

Jose Font, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik 

 

Projektet som pågick i 3,5 år och avslutades i augusti 2023, har testats på lärare som i sin tur har testats metoden på sina studenter vid flera av universiteten i MeCaMInD- samarbetet.

– Några av våra designlärare här på Malmö universitet har ingått i testgruppen.  Många har varit positivt överraskade över hur brett användningsområdet varit för kortboxen, säger Jose Font.

– Man hittar sina darlings, övningar och kort som passar en bäst. Man lär sig efterhand hur man själv bäst jobbar med korten, säger Mats Johnsson.

 

Vad är fördelarna med att forska och samarbeta så här över fakultetsgränserna?

– Vi har så mycket att lära av varandra, kunskap som vi idag inte utnyttjar på universitetet. Inte bara inom respektive fakultet, utan även mellan fakulteterna. Det skulle underlätta om det fanns fler kanaler och plattformar som uppmuntrade till samarbeten likt detta, säger Mats Johnsson.

–  Det är väldigt berikade att diskutera samma frågeställningar fast från nya perspektiv. Man lär sig att tänka i nya banor och se saker med andra ögon. Dessutom är Mats en himla trevlig prick, säger Jose Font.

Text: Magnus Erlandsson