Hur blir systemen bakom alla våra uppkopplade saker intelligentare och mer pålitliga? Det är frågeställningen som ett stort projekt vid Malmö universitet ska utforska.

Internet of Things (IoT) eller Sakernas internet handlar om alla våra uppkopplade enheter, från telefoner och nätverkskameror till trådlösa högtalare och träningsklockor.

– Vi vill att IoT-systemen ska vara så smarta som möjligt, men vi vill också kunna lita på dem. Vi vill förstå vad de gör och att de skyddar användarnas integritet, trots att de samlar in mycket information, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet och föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People.

Görs tillsammans med teknikföretag

Paul Davidsson är projektledare för det treåriga projektet som är finansierat av KK-stiftelsen tillsammans med de deltagande teknikföretagen och Malmö universitet. Frågan är alltså hur man utvecklar intelligenta och trovärdiga IoT-system. För att svara på det ska forskarna undersöka hur artificiell intelligens kan användas på bästa sätt. Andra frågeställningar handlar om hur data kan behandlas närmare användaren, s.k. edge computing, istället för att skickas upp i molnet.

– Om man har ett alarmsystem där det ingår kameror och mikrofoner för att upptäcka inbrott kan det vara tryggare om analysen görs lokalt på en enhet i hemmet, istället för att bilder och ljud från hemmet sprids till molnet, säger Paul Davidsson

Att göra databeräkningar lokalt och inte i molnet reducerar mängden datakommunikation vilken drar väldigt mycket energi. Forskningsprojektet rymmer alltså även en hållbarhets- och miljöaspekt.

Ska leda till generellt ramverk

Forskningsfrågorna har tagits fram tillsammans med företagen och kommer att undersökas utifrån fyra olika tillämpningsområden: hälsa, energi, byggnader och övervakningssystem. Målet är alltså att kunna utveckla mer pålitliga och stabila men också mer intelligenta och kraftfulla system för såväl den enskilde som samhället i stort.

– Tanken är att vi ska utveckla ett generellt ramverk som utvecklare av IoT-system kan ha nytta av och kan använda, säger Paul Davidsson.

KK-stiftelsens vd Eva Schelin säger att den samlade vetenskapliga kompetensen hos forskargruppen är god, vilket bäddar för bra resultat.
– Deltagande företag är relevanta för projektet och förväntas dra nytta av projektet. Forskningsfrågorna kring systemarkitektur, AI och dataintegritet är avgörande för de ingående företagens utveckling, säger Eva Schelin.

Text: Magnus Jando

Fakta: Intelligenta och trovärdiga IoT-system

Projektet finansieras av KK-stiftelsens program Synergi 21 för forskningsprojekt som bedrivs i samproduktion med näringslivet med 12 miljoner kronor. De deltagande företagen bidrar med cirka 14 miljoner tillsammans och Malmö universitet med ungefär lika mycket. Företagen är: Axis Communications, Cetetherm, Crossbreed, Ericsson, Infonomy, Sigma Technology Solutions, Sony Nordic och Sony Network Communications Nordics.

Intelligenta och trovärdiga IoT-system