Malmö universitet är en av parterna i EU-finansierat projekt som ska hjälpa företag komma tillbaka efter pandemin med hjälp av artificiell intelligens (AI). Forskarna kommer fungera som bollplank kring var AI-teknologin gör bäst nytta.

– Det handlar ofta om att analysera data på olika sätt. Där kan vi hjälpa företagen hitta rimliga användningsområden, säger Paul Davidsson, professor i datavetenskap vid Malmö universitet.

Projektet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU-satsningen REACT-EU som skapats för att med hjälp av digital teknik stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. Bakom projektet står tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens.

Sätta människan i centrum

Paul Davidsson säger att en AI-algoritm exempelvis kan förvarna när en komponent i en maskin behöver bytas ut. På så vis kan man undvika driftstopp som kostar mycket pengar.

– Men det handlar inte bara om att använda en AI-algoritm, utan om att sätta människan i centrum. Man behöver se till hela systemet, att det blir begripligt för dem som ska använda AI-teknologin, säger Paul Davidsson.

Fokus i projektet ligger framför allt på användningsområden som bidrar till ökad affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet. Budgeten är på 10 Mkr över två år, och målet med satsningen är att nå 1000 företag med information och utbildningsinsatser kring AI. Av dessa ska 100 företag få genomgå en AI-mognadsanalys, och därutöver ska minst tio pilotprojekt inom hållbar AI genomföras.
Vid Malmö universitet är det framförallt forskare vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik och forskningscentrumet Internet of Things and People, IoTaP, som kommer att vara med som experter och föreläsare.

– Vi ser detta som en del av vårt uppdrag att föra ut den kunskap som genereras på Malmö universitet och tillämpa forskningsresultat. Sedan hoppas vi förstås också att det kan leda till samarbeten med företag i olika forskningsprojekt, säger Paul Davidsson.

Text: Magnus Jando

Fakta om Digit Hub AI

Projektet leds av Mobile Heights i samverkan med Media Evolution, IUC Syd, Sustainable Business Hub, Livsmedelsakademin, Packbridge, Blue Science Park, Netport Science Park, Techtank och Jämställd Utveckling Skåne. Lunds Universitet, Malmö Universitet och Blekinge Tekniska Högskola bidrar med utbildningar samt tillgång till AI-forskare och studenter för företagen. Satsningen finansieras av EU, Region Skåne och Region Blekinge.

Läs mer om DigIT Hub AI