Den 17 till 19 september är det val i Ryssland. Demokratiforskaren Derek Hutcheson, som följt rysk politik i över två decennier, tror inte på några större överraskningar.

Nytt är att valet till ryska parlamentet, duman (Gosudarstvennaya Duma), pågår under tre dagar. Förändringen infördes vid en folkomröstning om ny konstitution förra sommaren. Det är delvis ett svar på coronapandemin för att undvika trängsel. Men det underlättar också valdeltagandet, enligt regimen. Och valfusk, enligt kritiker. Valfusk brukar diskuteras i ryska valsammanhang men Derek Hutcheson menar att statistiken säger något annat.

– Det finns frågetecken i vissa specifika regioner men i de flesta regionerna kan vi se att valresultatet speglar folkviljan, säger Derek Hutcheson, professor vid Malmö universitet som forskar om demokrati, val och rösträtt.

Bristande intresse

Derek Hutcheson tror inte på några direkta överraskningar vad gäller valresultatet. Det finns ingen stark opposition som kan mobilisera sina väljare.

– Vi kan se i väljarmönstren att regioner med starkt stöd för Putins parti Enade Ryssland har högre valdeltagande. I regioner med lågt stöd är det få som röstar. Vi ser ett starkt samband mellan högre valdeltagande och stöd för regimen, säger Derek Hutcheson.

Många ser det som en självklarhet att rösta för Enade Ryssland som vid valet 2016 fick stöd av 54,2 procent av väljarna.

– Vissa kommer under direkt eller indirekt påverkan att rösta, till exempel de som jobbar för staten. De får ledigt för att rösta och är generellt nöjda med systemet som det är, säger Derek Hutcheson.

En stor andel väljer att inte rösta alls. Vid det senaste valet till duman år 2016 var valdeltagandet 48 procent.

– Orsaken till det låga valdeltagandet i Ryssland är bristande intresse. Enligt en mätning vi gjorde i juni 2021svarade 55 procent att de inte var intresserade av politik. Cirka en tredjedel av dem sa att de inte skulle rösta. Det är väldigt få som aktivt bojkottar val av politiska skäl, säger Derek Hutcheson.

Stort stöd för Putin

Efter fjolårets folkomröstning om den ryska konstitutionen får president Putin sitta kvar som president till 2036. Nytt är en begränsning av tiden en president kan sitta vid makten till två mandatperioder. Men räkningen är nollställd, vilket är till fördel för Putin som får sitta ytterligare två perioder från nästa presidentval.

Konstitutionsförslaget innehöll 206 förändringar om olika sociala förmåner och rättigheter.  Genom att lägga in sociala rättigheter i paketet smögs Putins förlängda tid vid makten, som fick minst uppmärksamhet, igenom. Samtidigt, menar Derek Hutcheson, har presidenten fortfarande starkt stöd hos folket.

– Enligt vår mätning från juni 2021 har 69 procent förtroende för Putin som president. Det är lägre än för några år sedan men fortfarande högt jämfört med många andra ledare, säger Derek Hutcheson.

Lokaldemokrati undersökt

Demokrati handlar inte endast om val, påminner Derek Hutcheson, utan också om legitimitet och om att säkerställa att beslutsfattandet tolkar folkviljan. Tillsammans med kollegor har han nyligen avslutat ett forskningsprojekt om stadsplanering i Sverige, Danmark och Ryssland, med fokus på ökad legitimitet och inkludering av medborgare i planeringsprocesser.

I Ryssland pågår ett federalt stadsförbättringsprogram där invånarna kan nominera platser som kan förbättras, och rösta om dem. Resultatet har blivit parker, lekplatser och torg. Ett annat statligt program syftar till att förbättra tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

– Vi kunde se hur liknande frågeställningar väckts i samtliga länder som ingår i studien. Det handlar om hur vi kan involvera invånarna och frågor om ökad tillgänglighet. Här kunde tjänstepersonerna lära av varandra och etablera samarbeten, säger Derek Hutcheson.

Forskargruppen gjorde en undersökning i Ryssland i somras i vilken respondenterna bland annat svarade på frågan om de var nöjda med sin stad. Hela 72,6 procent svarade att de var nöjda, medan 53 procent tyckte att deras stadsmiljö hade förbättrats under de senaste två till tre åren.

– Om parker och innergårdar blir finare förbättrar det kvaliteten på vardagslivet. När medborgarna är nöjda med sin stadskärna så är det mer sannolikt att de är nöjda med allt annat, vilket förstås är till fördel för regimen, säger Derek Hutcheson.

Text: Ellen Albertsdóttir

Mer om forskningen

Den vetenskapliga tidskriften om väljarmönster i Ryssland har publicerats i tidskriften ”Russian Politics”: "Consolidating the Putin Regime: The 2020 Referendum on Russia’s Constitutional Amendments"

Derek Hutcheson har också publicerat en bok om parlamentsval i Ryssland från 1993-2016: Derek S. Hutcheson, "Parliamentary Elections in Russia: A Quarter-Century of Multiparty Politics" (British Academy/Oxford University Press, 2018)