Eko-sociala interventioner kan bidra till en hållbar livsstil hos Malmöbor. Men aktörerna behöver mer stöd av Malmö stad. Det visar en ny rapport från Institutet för hållbar stadsutveckling.

Rapporten Eco-social Interventions in Malmö: Capturing the ”How” of Sustainable Urban Development är skriven av Erin Kennedy Tsunoda och Carin Cuadra, som är knutna till samverkansplattformen Institutet för hållbar stadsutveckling.

– Vi hoppas att rapporten ska bidra till Malmö stads hållbarhetsarbete och att aktörerna ska få mer uppmärksamhet för i sitt arbete, säger Carin Cuadra, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Rapportförfattarna har kartlagt aktörer som driver så kallade eko-sociala interventioner i Malmö. Kartläggningen visar var verksamheterna finns geografiskt och inom vilka fält de verkar. I rapporten definieras eko-sociala interventioner som verksamheter som på olika sätt bidrar till social och ekologisk hållbarhet för en stad och dess invånare.

– Vår forskningsstudie bottnar i ett intresse för vardagens många val, om vad och hur vi konsumerar, bor, försörjer eller transporterar oss. Val som allihop bidrar till de samlade utsläpp som driver på klimatkrisen, säger Carin Cuadra.

– Valen berör framför allt oss i den rikare delen av världen. Men vanorna rör också människors levnadsvillkor och grundläggande mänskliga behov. Svårigheten blir därför att söka efter möjligheter som varken belastar miljön eller innebär ökade sociala orättvisor. Sådana möjligheter kallar vi eko-sociala interventioner.

I intervjuer lyfter flera av de identifierade aktörerna fram behovet av stöd från Malmö stad och andra nyckelaktörer, inklusive kunskap om vilket stöd som finns att få och hur det exempelvis går att utveckla samarbeten med olika aktörer. 

En av rapportens slutsatser är att eko-sociala interventioner kan utmana rådande starka normer om konsumtion bara genom sin blotta närvaro. De kan också erbjuda ett alternativ och en sorts socialt stöd för de som avviker från konsumtionsnormerna.

– Ytterligare en slutsats är att även om Malmö stad och de som arbetar med eko-sociala interventioner bidrar till samma hållbarhetsmål, så verkar det saknas en koppling dem emellan. Det är därför vi föreslår praktiska steg eller metoder för kommunikation som skulle kunna skapa sådana kopplingar, säger Erin Kennedy Tsunoda, doktorand vid Lunds universitet och projektassistent vid Malmö universitet.

Text: Lotta Solding och Anna Dahlbeck

Om rapporten

Institutet för hållbar stadsutveckling lanserar rapporten tillsammans med MSI, Mötesplats Social Innovation, den 16 juni 2022.

Läs mer om eventet.

I forskningsstudien har rapportförfattarna kartlagt 60 aktörer som driver eko-sociala interventioner i Malmö. 28 av dessa aktörer har även intervjuats.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten.