Data från Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, överensstämmer väl med patientjournalen och annan oberoende bedömning. Det visar forskning vid Malmö universitet. Registret är en viktig källa för forskning och uppföljning av svenska tandvård.

Journaldata från alla behandlingar inom tandvården förs automatisk över till SKaPa, vilket är unikt för vården i Sverige och också i en internationell jämförelse. I en ny studie har Tita Kirkinen, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, jämfört undersökningsdata från kvalitetsregistret SKaPa med den som registrerats på kliniken.
– Det kan hända att behandlaren registrerar fel. Det kan också uppstå en bugg i systemet som förstör allt, men det överensstämde väldigt väl, säger Tita Kirkinen.

Omfattade 170 barn

Patienterna i studien är 170 barn i åldern 6 och 12. Urvalet gjordes för att få med både mjölktänder och permanenta tänder. Samtliga är patienter vid Folktandvården i Värmland där Tita Kirkinen är klinikchef och övertandläkare i barntandvård.
För att ytterligare testa överensstämmelsen så undersökte Tita Kirkinen samma barn som den ordinarie behandlaren just undersökt. Hon har alltså följt hela kedjan, från hur patienten ser ut i munnen till SKaPa-registret.
– Jag gjorde min egen undersökning utan att färgas av deras, sedan tog jag ut datan ur SKaPa för att se hur det stämde överens.

Och hur såg det ut?

– Det var höga siffror i alla led. Den största skillnaden var mellan mig och SKaPa, men där finns det ju en felkälla både mellan mig och den andra undersökaren och mellan datajournalen och SKaPa. Men det var höga siffror även där.

Underlag för forskning och uppföljning
Resultatet innebär att Tita Kirkinen kan lita på data till den fortsatta forskningen, där hon ska titta på tandhälsan hos placerade barn, som hennes avhandlingsarbete handlar om. Hon ska då samköra register från SCB och Socialstyrelsen mot SKaPa för att se hur mycket tandvård dessa barn får och om de har mer karies än andra barn.

Registret tar emot från alla Folktandvårdens patientjournalsystem och de största privata systemen.
– SKaPa är jätteviktigt, för forskningen men också för att kunna följa tandhälsan hos befolkningen vad gäller till exempel utvecklingen av karies. Det ger underlag för tandvårdens prioriteringar. Se att vi gör rätt saker. Därför är det också så viktigt att resultaten överensstämmer, säger Tita Kirkinen.

Text: Magnus Jando

Läs artikeln om Tita Kirkinens studie