Den 2 mars gästades Malmö universitet av Oleksandra Romantsova, verksamhetsledare för den ukrainska medborgarrättsorganisationen Center for Civil Liberties som 2022 fick Nobels fredspris för sitt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och fredlig samexistens i Ukraina.

Centre for Civil Liberties (CCL) grundades i Kiev 2007 i syfte att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Ukraina. Centret arbetar för att stärka det ukrainska civilsamhället och pressa myndigheterna att göra Ukraina till en fullfjädrad demokrati. Som ett led i att utveckla Ukraina till en rättsstat förespråkar CCL att Ukraina ansluts till Internationella brottmålsdomstolen.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har CCL engagerat sig i ansträngningar för att identifiera och dokumentera ryska krigsförbrytelser mot den ukrainska civilbefolkningen.

– Sverige kan hjälpa till genom att samla in vittnesmål om krigsförbrytelser från de människor från Ukraina som flyr till Sverige, säger Oleksandra Romantsova.

Vid besöket på Malmö universitet träffade hon lärare, studenter och representanter för ledningen. I Orkanen höll hon en öppen föreläsning. Under rubriken: Can human rights protect people from war in Ukraine? diskuterade hon ett antal frågeställningar kring mänskliga rättigheter:

Mänskliga rättigheter skapades som ett system för att förhindra krig. För detta ändamål skapades dokument, mekanismer och mål för organisationen. Men vad gick fel? Varför attackerade ett medlemsland i Europarådet, OSSE och FN:s säkerhetsråd – Ryssland – ett annat medlemsland i dessa organisationer – Ukraina? Varför säger presidenten för den ryska "unga demokratin" att grannfolket, deras kultur och stat inte existerar - och att dessa idéer har brett stöd bland befolkningen i Ryska federationen? Och hur kom det sig att försvaret av mänskliga rättigheter i Ukraina blev försvaret av demokratiska värderingar i hela Europa?

Föreläsningen belyste de aspekter som påverkat möjligheten att skapa en sådan verklighet och beskrev utsikterna för utvecklingen av skyddet av mänskliga rättigheter i framtiden.

Till Jubileumssidan