I denna tidslinje kan du fördjupa dig i bilder och händelser ur vår historia från starten fram till idag.

2023

Unic nätverk logo och person som går i en trappa.

Malmö universitet vill fortsätta driva gemensamt Europauniversitet

Malmö universitet och övriga lärosäten inom UNIC-alliansen ansöker tillsammans om fortsatt EU-finansiering av sitt gemensamma Europauniversitet. UNIC är en organisation med tio lärosäten i postindustriella städer med ung och mångkulturell befolkning. Alliansen ingår i European Universities Initiative (EUI) – ett initiativ för att skapa nya samarbeten för lärosäten och utbytesmöjligheter för personal och studenter.

2022

Biblioteket på Odontologiska fakulteten Malmö universitet

Malmö universitet i topp bland lärosäten som forskar kring käkbesvär

I en ny bibliometrisk studie av forskningsområdet TMD (käkbesvär) hamnar Malmö universitet på andra plats i världen. Rankningen visar bland annat produktivitet och citeringar per publikation.

2022

Böcker i en hög.

Premiär för nytt förlag

Lärosätesförlaget Malmö University Press startas som en kanal för att sprida och tillgängliggöra forskningsresultat till fler. Här kan universitetets forskare publicera avhandlingar, monografier, antologier och tidskrifter.

2022

Genomskinlig kub som reflekterar ljus. Foto.

Malmö universitet blir del av europeisk innovationshub

DigIT Hub Sweden utses till en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Hubben är en del av ett europeiskt nätverk av digitala innovationshubbar där kompetens och resurser kopplas ihop, och Malmö universitet ingår som samarbetspartner.

2022

Rekordmycket pengar till forskning

Intäkterna för forskning slår rekord och är nu större än 500 miljoner kronor. Externa forskningsmedel står för den största delen av ökningen.

2022

Mia Maria på sin disputation. Foto.

Först att disputera som polisanställd

Mia-Maria Magnusson blev den första polisanställda som disputerat i kriminologi vid Institutionen för kriminologi. Hennes avhandling visar på en metod som gör det möjligt att förutspå vilka platser som riskerar att få problem med öppen droghandel och skjutningar. ”Över 60 procent av skjutningarna i Stockholmsområdet förra året kunde förutses med hjälp av metoden”, säger hon.

2022

Eu flaggor. Foto.

Malmö universitet representerar Sverige i ett nätverk för de mest innovativa lärosätena i Europa

Malmö universitet har blivit utsedd att representera Sverige i nätverk för de mest innovativa lärosätena i Europa, European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI). I uppdraget ingår att bidra med idéer för hur högre utbildning kan leda till ökad innovationskraft samt vara föregångare när det gäller att implementera EU:s nya innovationsagenda.

2021

Malmö blir årets studentstad

En stad att leva och trivas i både innan, under och efter sina studier, där studenter också ses som en självklar del av stadens utveckling. Så beskriver Sveriges förenade studentkårer (SFS) Malmö som nu utsetts till Årets studentstad 2021/22.

2021

Lärare skriver på whiteboardtavla. Foto.

Arbetsintegrerad grundutbildning tacklar bristen på NO-lärare

En ny lärarutbildning där studier varvas med en anställning, startade vid Malmö universitet hösten 21. Utbildningen kombinerar ämnena biologi, kemi och teknik och är ett svar på den rådande bristen på NO-lärare.

2021

Tillämpad fysik blir forskarutbildningsämne

Dekan Andreas Jacobsson beskriver forskarutbildningsrättigheterna som en viktig pusselbit som gör forskningsmiljön mer attraktiv för samarbeten. "Beslutet ger de naturvetenskapliga, matematiska och fysikaliska ämnena en större och bättre plats som jag tycker är viktig för hela lärosätets profil som universitet", säger han.

2021

Mau Holding investerar i återanvändningsbara graviditetstest

Mau Holding har gjort sin första investering. Först ut är Pharmista Technologies AB som utvecklar graviditetstest som kommer att kunna användas flera gånger.

2020

Gunnar KrantzKonstnärlig professorFakulteten för kultur och samhälleInstitutionen för konst, kultur och kommunikationForskar inom Konstnärlig forskningLitteraturvetenskapTecknade serierSpråk och litteraturtecknade serier

Malmö universitets första professor i serieteckning

Han myntade Seriestaden Malmö redan 1998. Nu har Gunnar Krantz blivit Malmö universitets första konstnärliga professor i visuell kommunikation och teckning."Serier är en metod för att ta reda på saker", säger Gunnar Krantz.

2020

Fasad Hälsa och Samhälle

Kriminologi inrättas som ämne på forskarutbildningsnivå

Därmed blir Malmö universitet det andra lärosätet i Sverige som har forskarutbildning i ämnet. Kriminologi blir samtidigt det 17:e forskarutbildningsämnet vid Malmö universitet.

2020

Elva nya masterprogram

Sedan 2020 har det startas elva nya internationella masterprogram. Det är program inom bland annat ämnesområden datavetenskap, pedagogik och Urban Studies.

2020

Student pluggar

Ny utbildning för historiker

Hösten 2020 startade fakulteten för lärande och samhälle en ny utbildning för historiker. Den ska ge flera vägar in i yrkeslivet – till exempel kan studenterna bli kulturarvspedagoger. Sedan tidigare finns även ett masterprogram i historia på fakulteten.

2019

Niagara

Malmö universitet genomgår en extern utvärdering (ERA19) av universitetets forskningskvalitet

Malmö universitet är ett modernt lärosäte med en tydlig vision om internationellt framstående forskning. Forskningen är relevant och har stark koppling till det omgivande samhället. Det visar en extern utvärdering av universitets forskningskvalitet som publiceras idag. Samtidigt efterlyser granskarna ett mer systematiskt strategiarbete.

2019

Varning för övning med polisutbildningen på stan

Universitetet startar polisutbildning

Polismyndigheten ger Malmö universitet i uppdrag att genomföra polisutbildning och de första studenterna påbörjar sina studier våren 2019. Utbildningen är fyra terminer lång och följs av ett halvårs aspiranttjänstgöring.

2018

Dalai Lama föreläser på Malmö universitet. Foto

Dalai Lama föreläser för studenter

Dalai Lama besöker Malmö universitet för en föreläsning och samtal med universitetets studenter på ämnet Secular Ethics.

2018

Böcker. Foto.

Universitetet beslutar om fyra forskningsprogram

Som nyblivet universitet beslutade lärosätet att inrätta fyra forskningsprogram; Data Society, Disciplinary literacy and inclusive teaching, Foresight och Institute for Urban Research. Satsningen på nyskapande, gränsöverskridande och framstående forskning som tar sig an angelägna samhällsfrågor, var en del i ambitionen att öka forskningsvolymen och skapa starkare forskningsmiljöer.

2018

Fotboll i närbild. Foto

Malmö universitet blir riksidrottsuniversitet (RIU)

Att vara ett riksidrottsuniversitet och ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte gör att elitidrottare kan satsa på dubbla karriärer – sin idrott och en framtida civil karriär. Genom anpassade studier och starkt stöd för både idrottsutveckling och studier kan idag fler än 700 elitidrottare i Sverige satsa på dubbla karriärer.

2018

Firande studenter

Malmö universitet invigs med stor kajfest

Invigningen av Malmö universitet sker under ståtliga former med en stor fest på Bassängkajen. Alla studenter, medarbetare, samarbetspartners och nyfikna Malmöbor deltar i firandet som innehåller både akademiska föreläsningar, utställningar om lärosätets historia samt underhållning i form av livemusik och lekar anordnade av studenter. Besökarna kan följa invigningsakten som framförs från fyra båtar med musik från bland annat Malmö akademiska kör och orkester. Rektor Kerstin Tham och minister för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson invigningstalar och allt avslutas med ett fyrverkeri.

1 januari 2018

Malmö högskola blir Malmö universitet

2017

Rektor Kerstin Tham håller upp en del av den nya skylten på Niagara

Malmö universitet tar form i staden

Malmö högskola plockas ner och Malmö universitet skruvas upp när fasadskyltningen byts ut. I december sätter arbetet igång med att montera upp nya skyltar på högskolans byggnader vilket blir ett nytt inslag i Malmös stadsbild.

2017

Shirin Ebadi föreläser på Malmö universitet

Föreläsning med fredspristagaren Shirin Ebadi

Den välkända människorättsaktivisten och juristen håller en öppen föreläsning för lärosätets medarbetare, studenter och andra intresserade. Iranska Shirin Ebadi tilldelades Nobels fredspris 2003 för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

2017

Statsbesök på Malmö universitet

Kungen och drottningen på besök

En onsdag i februari får Malmö högskola celebert besök av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, samt den kanadensiske generalguvernören David Johnston med fru Sharon Johnston.

2017

Logotyp för Malmö universitet

Logotypen uppdateras efter 20 år

Malmö högskola har behållit den ursprungliga logotypen sedan starten, men efter 20 år är det dags för en uppdatering av loggan inför namnbyte och universitetsstatus den 1 januari 2018.

16 juni 2016

Regeringsbesked: Malmö högskola blir universitet

Regeringen meddelar att arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018 påbörjas. Som universitet får lärosätet ökat forskningsanslag och generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå.

2016

Rektor Kerstin Tham kikar fram bakom en  inomhusstolpe

Kerstin Tham installeras som rektor för Malmö högskola

Malmö högskola får sin första kvinnliga rektor. Kerstin Tham är professor i arbetsterapi och var tidigare prorektor vid Karolinska Institutet. Hennes tre föregångare på rektorsposten är Stefan Bengtsson (2011–2015), Lennart Olausson (2002–2011) och Per-Olof Glantz (1998–2002).

2015

Universitetsbyggnaden Niagara

Niagara står färdigt

Den 16 oktober invigdes Niagara. Med sina 12 våningar och 25 000 kvadratmeter är det universitetets näst största byggnad efter Orkanen. Redan före Malmö högskolas invigning 1998 fanns planen att koncentrera högskolans byggnader till två områden i staden. Området nära Malmö centralstation fick namnet Universitetsholmen och det var här, mellan Malmö Live och högskolebyggnaden Orkanen, som Niagara stationerades.

2015

Kvinna arbetar i laboratoriemiljö

Open Lab bygger broar mellan forskning och industri

För att öka interaktionen mellan akademin och industrin öppnade Open Lab på Malmö högskola 2015. Open Lab främjar utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi, för företag.

2014

Undervisning på sjuksköteskeprogrammet.

Malmös sjuksköterskeexamen bäst i landet

Malmö högskolas sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering från Universitetskanslersämbetet som granskat Sveriges 24 sjuksköterskeutbildningar. Sjuksköterskeutbildningen i Malmö är unik i landet då man arbetar med kliniska lärarpar, något som ger studenterna möjlighet att integrera teori och praktik på ett tydligt vis under hela utbildningen.

2011

Universitetsadjunkten och doktoranden i interaktionsdesign David Cuartielles föreläser på Akademisk kvart

Akademisk kvart drar igång

Nuvarande universitetslektor Cecilia Olsson Jers tog initiativ till en Akademisk kvart, korta forskningsföreläsningar på Stadsbiblioteket. Syftet är att berätta om aktuell forskning på ett begripligt och populärvetenskapligt sätt. På bilden föreläser David Cuartielles, universitetsadjunkt och doktorand i interaktionsdesign, om Internet of things.

2010

Person med hörlurar framför en dator.

Malmö universitet satsar på Spelutveckling

Kandidatprogrammet i Spelutveckling startades 2010. I Malmö stad finns en stor koncentration av företag inom spelbranschen.

2009

Kvinna som springer på Orkanen biblioteket

Upploppet

26 september ägde Upploppet rum som var ett inomhuslopp med målgång i Orkanen. Banan, en engelsk mil lång (1 609 meter) gick från kajområdet utanför byggnaden, ned i garaget och sedan via trapporna genom varje våningsplan innan målgång vid det stora biblioteket på femte våningen.

2009

Professor Susanna Hedenborg

Sveriges första kvinnliga professor i idrottsvetenskap

Sverige fick sin första kvinnliga professor i idrottsvetenskap, Susanna Hedenborg vid Malmö högskola. Hedenborg har forskat om ridsport och skrivit Ridsportförbundets jubileumsbok som släpptes i samband med förbundets 100-årsfirande. 2015 tilldelades Susanna Hedenborg det stora forskarpriset och 100 000 kronor av Sveriges centralförening för idrottens främjande (SCIF), för sin forskning om ridsporten.

2008

Malmö högskola fyller 10 år

Vid jubileet firades bland mycket annat att antalet studenter under denna tioårsperiod ökat från 5 000 till den senaste rekordnoteringen på 23 000. Det innebar en plats som landets åttonde största lärosäte.

2007

Bok som sticker ut ur bokhylla

Landets mest sökta utbildning

2007 gavs landets mest sökta masterutbildning på Malmö högskola. Det var den nya utbildningen i sexologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Under samma år hade cirka 21 000 personer läst vid Malmö högskola som för läsåret 2007/08 erbjöd ett rekordstort utbud med 466 kurser och 86 program i katalogen.

2005

Universitetsbyggnaden Orkanen

Orkanen står färdig

1997 inleddes planeringen av en ny byggnad på Universitetsholmen som bland annat skulle innehålla biblioteket och lärarutbildningen. Huset, som kallas Orkanen, stod klart sommaren 2005 och invigdes i augusti. Med en yta på 7 000 kvadratmeter och 2 500 hyllmeter böcker var Orkanenbiblioteket, på våning 5, ett av Sveriges största högskolebibliotek. Institutionen för Konst, kultur och kommunikations (K3) områdeschef Peter Luthersson tog fram de ord som pryder fasaden, bland annat citat av Hjalmar Gullberg, Timbuktu och orden ”frihet” och ”kunskap” på olika språk.

2005

Kretskort

Innovationen Arduino sprider sig över hela världen

Arduino kan beskrivas som ett ekosystem av öppen källkod för hård- och mjukvara. Tekniken användes 2005 under ett projekt i Italien där forskaren David Cuartielles deltog för Malmö högskolas räkning. Cuartielles är en av utvecklarna bakom Arduino som består av kretskort som vem som helst har möjlighet att lära sig att programmera med. Det som gör Arduino unikt är att all hårdvara, mjukvara och dokumentation är öppen källkod vilket innebär att användarna kan nyttja, modifiera och dela med sig av tekniken till andra användare. Arduino har spridit sig över hela världen och används idag av miljontals människor och även som ett pedagogiskt verktyg på flera universitet runt om i världen.

2005

Man i laboratoriemiljö

Startskottet för ökat forskningssamarbete

År 2005 inrättades det första forskningscentret, Biofilms – Research Center For Biointerfaces. Syftet var att skapa ett bredare forskningssamarbete inom Malmö högskola och centrumbildningarna utgjorde samlingspunkter för prioriterad forskningsverksamhet. Sedan dess har flera forskningscenter bildats och idag har Malmö universitet totalt 5 stycken. Utöver Biofilms är övriga: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Internet of Things and People (IOTAP) och Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

2004

Rektor Lennart Olaussson, Tomas Tranströmer och Robert Bly

Tomas Tranströmer på besök

Den svenske nobelpristagaren i litteratur Tomas Tranströmer besöker Malmö högskolas Årshögtid i Konserthuset. På bilden flankeras han av rektor Lennart Olausson till vänster och författaren Robert Bly till höger.

2004

Byggnaden för Hälsa och samhälle

HS-byggnaden får Malmös stadsbyggnadspris

Året var 2004 och Hälsa och samhälles nya hus på sjukhusområdet fick motta Malmös stadsbyggnadspris. Motiveringen löd: Placeringen av Hälsa och samhälle utmed Pildammsvägen och Pildammsparken tar upp den gamla strukturtanken genom att anpassa till friliggande byggnader med omkringslutande gröna flanker, som i det här fallet öppnar sig mot Pildammsparken. Hälsa och Samhälle är en gedigen byggnad som både under dag- och kvällstid signalerar sin självklara plats för förbipasserande malmöbor. Genom mellanbyggnadens transparens har arkitekten utnyttjat den potentiella dialogen med det intilliggande parkrummet.

2003

Utbytesstudenter sitter utomhus i en grönskande slänt

Hundra utbytesstudenter

Antalet utbytesstudenter vid Malmö högskola passerar milstolpen etthundra, närmare bestämt 107 stycken. Redan två år senare har det stigit till 169 och ökningen har fortsatt sedan dess. Inför omformningen till universitet 2018 låg siffran på 310 utbytesstudenter.

2002

Byggnaden och studentbostadshuset Rönnen

Första studenterna flyttar in i Rönnen

På Rönnblomsgatan 11 i Malmö finns studentboendet Rönnen med 491 lägenheter. Huset är en del av gamla Värnhems sjukhus och byggdes om till studentbostäder 2000–2002. De sista lägenheterna stod inflyttningsklara 2004.

2002

Peter Jönsson, Wanda Klintberg lämnar över ansökan om universitet på utbildningsdepartementet

Tidigt försök att bli universitet

När Malmö högskola bildades var det möjligt för högskolor att genom ansökan och granskning bli universitet. 2002 gjorde Malmö högskola ett försök och skrev ihop ett förslag. Nuvarande forskningskoordinator Peter Jönsson och förvaltningschefen Wanda Klintberg, som var delaktiga i processen, överlämnade ansökan på Utbildningsdepartementet den 4 mars 2002. Under tiden som arbetet pågick försvann dessvärre möjligheten för högskolor att ansöka om universitetsstatus, och därmed förblev lärosätet en högskola några år till.

2001

Gruppbild INU

Malmö högskola går med i International Network of Universities (INU)

INU är en global sammanslutning av universitet från världens alla hörn. Som det enda lärosätet i Sverige gick Malmö universitet med i INU vars syfte är att främja internationaliseringen och genom att dela med sig av erfarenheter förbättra universitet världen över. På bilden (längst upp i mitten) står dåvarande rektor Lennart Olausson tillsammans med internationella kollegor framför Tornhuset i Malmö.

2001

Frukost på kåren.

Studentkåren bildas

2001 gick Malmö högskolas olika kårer samman (förutom Odontologiska studentkåren – Tandläkarstudenternas kår) och bildade Studentkåren. Föreningar som fortfarande finns kvar är bland annat Studenttidningen, Festmästeriets studentpub samt Malmös akademiska kör och orkester. Det ursprungliga Kårhuset fanns tidigare i Casino Cosmopols nuvarande lokaler.

2000

Dynamisk miljö om fastighetsföretagande

Föreningen Centrum för Fastighetsföretagande startades (CFF) år 2000 i samverkan mellan Malmö universitet, fastighetsbranschen och Lunds Tekniska Högskola med syftet att skapa en dynamisk miljö där olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv möts i en utvecklande miljö. Visionen är att skapa ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande i Öresundsregionen.

1999

Dirigent Daniel Hansson och hans orkester 1999

Malmö akademiska kör och orkester bildas

1999 bildades en kör och orkester på högskolan av den då 26-årige dirigenten Daniel Hansson. Daniel är fortfarande verksam vid lärosätet som konstnärlig ledare och dirigent för Malmö akademiska kör och orkester, som sedan starten har utvecklats till nationellt ledande ensembler inom det studentbaserade musiklivet vid svenska universitet och högskolor.

1999

Person med hörlurar framför en dator med wireframes

Sveriges första forskarutbildning i interaktionsdesign

Malmö högskola startar som den första i Sverige, i samarbete med Blekinge Tekniska högskola, en forskarutbildning i interaktionsdesign.

1999

Björn Axtelius i doktorshatt vid Årshögtiden 2011

Malmö högskolas första doktor

Björn Axtelius blev den första att disputera vid Malmö högskola. Hans avhandling i odontologi visade på att tandlossning förvärras av stress. Axtelius fick välja på att vara en av de sista som disputerade från Odontologiska fakulteten vid Lunds universitet eller att bli den förste vid nya Malmö högskola. Han tyckte att det var roligare att vara den förste och avhandlingen blev då den första från Odontologiska fakulteten sedan skolan införlivats i Malmö högskola. På bilden syns Björn Axtelius i doktorshatt vid Årshögtiden 2011.

1998

Mockups på app. Foto.

En av Nordens första utbildningar i interaktionsdesign

Jonas Löwgren (numera professor i interaktions- och informationsdesign vid Liu) var med och startade en av Nordens första masterutbildningar i interaktionsdesign 1998 vid Malmö högskola.

1998

Wanda Klintberg med mah:s logga 1998

Så fick vi ett M och inte en grip i loggan

Beslutet om Malmö högskolas logotyp var ett av de första som fattades av högskolestyrelsen. Ett flertal förslag togs fram, och även allmänheten engagerades genom en omröstning i tidningen Arbetet. När det blev dags för styrelsen att fatta beslut fanns det två kandidater kvar: antingen en grip eller ett M. Valet föll på M:et då det upplevdes som mer nyskapande men samtidigt klassiskt samt att symbolen kunde vridas och antingen se ut som ett M som i Malmö, ett E som i Europa eller en bro som förde tankarna till Öresundsbron som var på gång vid tidpunkten. De ansåg att gripen var alltför lik logotyperna för Malmö stad, Kockums, P-Malmö och Malmö Aviation, och dessutom alltför provinsiell.

1998

Danmarks statsminister Paul Nyrup Rasmussen och Sveriges stadsminister Göran Persson

Invigning

Danmarks och Sveriges statsministrar, Poul Nyrup Rasmussen och Göran Persson, deltog vid invigningsceremonin som ägde rum på Stadsteatern.

1998

Parad med orkester

Invigning

Tre musikkårer – Malmö brandkårs musikkår, Helsingörs Pigegarde och en mix av studentorkestrarna Pulpahornen och Alte Kamereren – spelade för de samlade vid invigningen av högskolan.

1998

Folksamling och orkester utanför hamnkontoret i Malmö 1998

Stora festligheter vid invigningen av Malmö högskola

Klockan 15.00 den 31 augusti hördes trumpetfanfaren från före detta hamnkontorets utsiktstorn och invigningsfestligheterna för Malmö högskola startade. Allmänheten fick tillfälle att titta närmare på högskolans lokaler som stod klara kring Beijerkajen och Citadellsvägen.

1998

Malmö får sin högskola

Den 1 juli 1998 inrättades Malmö högskola officiellt. Lärarutbildning, högskoleingenjörsutbildning, tandvårdsutbildning och vårdutbildning som tidigare bedrivits i Malmö, men som en del av Lunds universitet eller i kommunal regi, överfördes till Malmö högskola. Till utbildningarna hösten 1998 slogs 20 000 studenter om 8 000 platser.

1997

IMER – pionjärer inom migration och integration

1997 tjuvstartade IMER-utbildningen och blev pionjärer kring frågor om migration och integrationsprocesser. Dess grunder var från början utvandring, invandring och återvandring och mycket fokus låg i att avmystifiera ”invandraren”. Utvecklingen gick sedan till förståelsen av rasism och antirasism, utsatthet och diskriminering. Därefter kom utbildningen att delas upp för att istället utgöra specialiserade utbildningar inom såväl mänskliga rättigheter, freds-och konfliktvetenskap och internationella relationer. Idag bedrivs forskningen på MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).

1997

Tidningsutklipp från 1997 där det planteras kunskapsskog

Tusen ekar symbol för nya högskolan

De första utbildningarna invigdes genom att tusen ekar planterades i Scaniaparken. Vid tidpunkten stod bara en byggnad färdig och det fanns cirka 1 000 studenter som antagits till höstterminens kurser.

1997

Kretsloppsprogrammet drar igång

Höstterminen 1997, cirka ett år innan högskolans officiella etablering, påbörjades det första utbildningsprogrammet. Det var Kretsloppsprogrammet, 120 poäng, som startades i samarbete med Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En viktig del i utbildningen var problemlösning och sista året ägnade studenterna åt projektarbeten där de hjälpte företag eller kommuner med lösningar på resurshushållningsproblem.

1996

Översikt över Hjälmarekajen innan högskolan är byggd

Från industristad till kunskapsstad

Genom de stora nedläggningarna inom industrin är arbetslösheten i Malmö väldigt hög 1996 jämfört med övriga riket. Många människor lämnar staden, med följden att befolkningskurvan börjar peka nedåt. Utbildningsnivån sjunker också till en nivå där endast 20 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning. För ledningen i Malmö stad framstår tanken att starta en högskola i staden som en möjlig lösning på den prekära situationen, och ett intensivt arbete inleds. Det började med en begäran från Malmö stad; regeringen tillsatte snabbt en kommitté att utreda frågan. I december 1996 beslutar regeringen att det ska bli en högskola där delar av Lunds universitet, såsom Tandvårdshögskolan (grundad 1948) och Lärarhögskolan (grundad 1960) i Malmö, kommer ingå. Hjälmarekajen med Kockumskranen i bakgrunden skulle komma att bli platsen för den nya högskolans framväxt.